Aforisme – Alex Enache

13754360_959748470804445_5148501354464131374_n
Cea mai potentă crimă este aceea când ucigşsul îşi omoară propria soartă decadentă, biruind-o neîncetat.

Oamenii sunt nişte hărţi… mereu trebuie explorate cu atenţie, căci poţi găsi locuri sălbatice amestecate cu cele civilizate, unde totul ar fi o himera.

Viaţa este o provocare, dar… adesea trebuie să primești noutatea şi să-ți accepți rădăcinile… să-ți cunoști abilitățile, să ai cugetare fermă în faţa barierelor, cu o desăvârşită eleganţă echilibrată, rafinament inteligent.

Ființele inteligente sunt predispuse la autodistrugere… cu încrâncenare, continuu doresc absolutul, doar pentru sine.

Pământenii sunt niste atomi într-o câmpie cosmică mereu necunoscută…

Iubirea este generatorul ce pulsează neîncetat viața în univers…

Imaginația fără erudiție nu-i decât o spoială efemeră care nu rezistă-n timp…. însă, nici erudiția nu rodește la nesfârșit, dacă nu are o licărire de imaginație.

În viața nu contează așa mult câte bogății și cuceriri personale ai… Dumnezeu te intreabă daca steaua ți-a fost adesea potentă sau nu.

Tehnologia și tehnica nu-s decât ramificații ale propriilor capacități fizice și mintale.

Moartea-i doar o poarta interstelara care ne duce catre alte limane necunoscute noua…

Adesea cugetăm precum iarba… în loc să avem un crez potent pentru care să luptăm în viață, ne aplecăm după cum bate vântul favorabil nouă, ca să vedem oportunitatea din ochii văzduhului.

Dumnezeu este ca dragostea – nu poți vedea, pipăi, gusta, mirosi… trebuie doar să simți și să crezi.

Prietenia este aproape cel mai valoros lucru care ar putea exista în univers…

Familia este globula albă și cea roșie a societății.

Fericirea nu e un miraj… o poți găsi oriunde în jurul tău, pândindu-te la tot pasul, chiar și în iadul cel mai aspru.

Câinele este desăvârșirea devotamentului pe pământ.

Cei care neagă întunericul din ei, tocmai aceia sunt întunecații.

Sufletul este proiecția fiecărei ființe.

Ceea ce omul sădește-n sine și-n jurul lui, cultivă în viață.

Timpul este mașina ce merge pe o autostradă infinită și nu mai poate da înapoi.

Prăpastia dintre cauză și efect se numește decizie.

Daca nu ar exista uitarea, atunci pământul s-ar scufunda zi de zi în bombe atomice.

Bucuria cea mai mare a oriarui individ care se îndeleteniceste cu ceva, e atunci cand își vede roadele muncii sale.

Alex Enache

Reclame

Rugăciune pentru căsătorie grabnică și binecuvântată

mozaic-iisus-hristos

În mâinile Tale este viaţa mea şi fără Tine nu pot cunoaşte nici împlinirea şi nici bucuria cea adevărată. Ştiind aceasta, având dorinţa de a purta crucea căsătoriei, Te rog să mă ajuţi să găsesc făptură potrivită alături de care să înfrunt marea vieţii acesteia.

Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, cum numai Tu mă poţi ajută. De multe ori ispita singurătăţii mi-a rănit inima, de multe ori diavolul deznădejdii a lovit în poarta sufletului meu. De atâta durere inima mea s-a strâns şi nu este nimeni care să îmi aline durerea.

La Tine alerg, Doamne, nădejdea mea, întărirea mea, lumina vieţii mele. Ajută-mă să am o familie bineplăcută Ţie, o familie peste care să se reverse mulţimea binecuvântărilor Tale.

Fereşte-mă, Doamne, de tot răul. Fereşte-mă de o alegere greşită. Fereşte-mă de minciuni, de răutate, de desfrâu. Să nu mă însele frumuseţea cea degrab trecătoare, ci să caut mai ales frumuseţea sufletească. Să nu mă orbească dragostea pătimaşă, nici să nu mă biruie patimile şi poftele.

Tu ştii, Doamne, nepriceperea şi slăbiciunea minţii mele. Izbăveşte-mă prin harul Tău de neputinţele care mă apasă.

Vino în ajutorul meu, Iubitorule de oameni! Dăruieşte-mi înţelepciune şi răbdare. O, grea este crucea răbdării, şi greu îmi este să nu fiu covârşit de ea. Dar în Tine îmi pun nădejdea.

Ajută-mă, Doamne, să iubesc Biserica, să stărui în rugăciune şi să am râvnă pentru împlinirea poruncilor Tale. Să mă spovedesc ori de câte ori umbra păcatului va tulbură mintea mea, mai înainte ca gândul murdar să devină faptă. Dăruieşte-mi ca primind dezlegare de păcate să-mi îndrept viaţa după cum Îţi este bineplăcut Ţie.

Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie. Să nu caut împlinirea cea înşelătoare cu care mă ademeneşte această lume, ci să caut dragostea pe care ai binecuvântat-o la nunta din Cana Galileii.

Să îmi fie familia prilej pentru a-Ţi mulţumi în fiecare zi. Şi la vreme potrivită, dăruieşte-mi, Doamne, copii credincioşi şi sănătoşi, care să ducă o viaţă curată şi sfânta.

Rugători aduc pentru mine pe toţi sfinţii, pe mai marii cetelor îngereşti, pe Inaintemergătorul Tău, pe înţelepţii Apostoli şi împreună cu aceştia pe Preacinstita şi Preacurata Maica Ta, ale căror rugăciuni primeşte-le, Milostive Hristoase al meu, pentru folosul meu şi pentru mântuirea mea.

Că Tu Însuţi eşti, Bunule, sfinţirea şi luminarea sufletelor noastre şi Ţie după cuviinţă, ca unui Dumnezeu şi Stăpân, toţi slavă Îţi înălţăm, în toate zilele. Amin.

Rugăciune grabnic ajutătoare către Maica Domnului

127702_mozaicuri-bizantine-roma
Ceea ce singură eşti bucuria celor scârbiţi şi părtinitoare celor ce se nedreptăţesc. Mângâierea celor ce plâng şi ajutor celor neajutoraţi. Cercetarea celor neputincioşi şi acoperământ şi sprijin celor ce se chinuiesc. Liman celor înviforaţi, toiag orbilor, povăţuitoare celor rătăciţi şi scăpare tare celor din nevoi, Născătoare a lui Dumnezeu cu totul fără prihană.
Ia aminte la rugăciunea mea cea smerită, pe care o aduc ţie din adâncul inimii şi mă izbăveşte de viforul cel rău al gândurilor. Izbăveşte-mă din somnul cel greu, care mi s-a pricinuit mie din lenevire şi depărtează de la mine nepăsarea şi lenevirea.
Ajută-mă să mă izbăvesc de obiceiul cel rău al păcatelor ca să scap de tiranisirea cea amară a diavolilor.
Şi te rog Stăpână, după cum ştii, mântuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul tău, cel ce spre tine, după Dumnezeu, mi-am pus nădejdea mântuirii mele.
Învredniceşte-mă Preacurată să fac cu osârdie poruncile Fiului tău şi Dumnezeului nostru şi să păzesc întotdeauna aşezămintele cele mântuitoare.
Şi mă învredniceşte să cuget întotdeauna cu minte luminată şi să întâmpin slavosloviile Lui cele bine primite.
Ca spre tine, ceea ce ne dăruieşte toate bunătăţile şi ne eşti grabnic ajutătoare, nădăjduind aduc acesta cerere.
Deci să nu cad din nădejdea care o am către tine prea curată, nici să mă întorc smerit şi ruşinat;
Ci să aflu prin tine de Dumnezeu dăruită Stăpână, degrabă împlinirea cererilor mele.
Ca totdeauna, ca pe o ajutătoare nebiruită a noastră a păcătoşilor, care împlineşti toate cererile noastre bune, să te laud şi să te preamăresc pe tine;
Acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.