ceremonial

vine iubirea pentru cuvinte

lucruri simple, mult fragmentate

de atenţie colosală

– respect sădit în noi

pentru călcarea primejdioasă

pe picioarele neştiinţei

prin pântece, graniță

prin ugere

fără raniță

vine iubirea de cuvinte, absurda, faimoasa,

bastarda, spăimoasa, alăptând

cu presus de frumoasa

aplecare într-o lume trăind ascunsă,

foarte aproape, ca discretul vecin

căruia i se vede în fiece dimineaţă

doar spatele, aşa cum se depărtează grăbit

să nu întârzie la serviciul

discret şi divin

vine iubirea cuvintelor, iubirea, vine peste pleoapă, vedere

la zicerea prea şchioapă

carne de trestie

scriind aşteptări lungi – ochi de pisică

furând fosfor din lună,

mişcare de la întuneric

şi haţ ! – privirea agaţă

şoarecii alergând să împuţineze festinul regal

păienjenii aşteptând

strălucitele înţelegeri de astre

sihastre

torc cu clei

iscusita aţă

vine, îmbracă aer înalt, vine, se pune cruciş

curmeziş, bate război

tăcere, obligatoria tăcere,

dar nu se poate intra gol:

fără mustrare prinde o hermină,

lumina felină, noroiul arată-i pe cale, teama ta de întinare

umilinţă blândă – niciodată inorogul nu va intra în poiană

câtă vreme sânii iubitei nu s-au ascuns

în spatele inimii noastre, ca pentru o stranie alăptare

vine iubirea, vine cuvântul, zicerile grele

vin, îmbătare de cel nespus

de jos, de din sus

uite, tac îngerii

să vadă, omule

ce pom de înţelegere

ce sămânţă de dregere

dăruieşti văii plângerii

şi ah ! sărutul, o, sărutul mult-aşteptat

beatus – beat

râmand, ştrengar,

uriaşul castel de cărţi de joc

doamna dreaptă a săbiilor

taie inima tuturor zodiilor

vine, vine iubirea pentru cuvânt,

loc fără nume pentru numele sfânt…

Alex Amarfei

Reclame