Acatiste și Canoane

  1. Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana
  2. Acatistul Maicii Domnului pentru vindecare de boli trupeşti şi sufleteşti
  3. Acatistul Maicii Domnului Mijlocitoarea – pentru sporul casei 
  4. Acatistul Sfântului Gherasim Kefalonitul – Izgonitorul demonilor (care se prăznuiește la 16 aug. și 
  5. Acatistul de mulţumire Slavă lui Dumnezeu pentru toate
  6. Acatistul Dreptului Melchisedec
  7. Acatist de multumire
  8. Acatistul tuturor icoanelor Maicii Domnului
  9. Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh
  10. Acatistul Preotesei Olga Michael, tămăduitoarea celor răniți și abuzați
  11. Acatistul Înălţării Sfintei Cruci
  12. Acatistul Sfântului Acoperământul al Maicii Domnului
  13. Acatistul Cuvioasei Maicii Noastre Paraschiva
  14. Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului
  15. Acatistul Bunei Vestiri a Maicii Domnului
  16. Acatistul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca
  17. Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
  18. Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
  19. Acatistul Izvorului Tămăduirii
  20. Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință
  21. Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici
  22. Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou 
  23. Acatistul icoanei Icoana Maicii Domnului ”Bucurie neaşteptată”
  24. Acatistul Înălţării Domnului
  25. Acatistul Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena
  26. Canon de rugăciune către Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena
  27. Canon de rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca
  28. Canon de rugăciune către Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora
  29. Acatistul la Icoana Maicii Domnului ”Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu
  30. Acatistul Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat
  31. Acatistul Sfântului Ioan Rusul
  32. Canon de bucurie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
  33. Canon de mângâiere către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ce se cântă la toată întristarea
  34. Acatistul Sfântului Părintelui nostru Cuviosul Serafim Rose din Platina
  35. Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh
  36. Acatistul Maicii Domnului Pantanassa vindecătoarea de cancer
  37. Acatistul Sfântului Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului – 11 iunie
  38. Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Petru Athonitul – 12 iunie
  39. Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare – 12 iunie
  40. Acatistul Pocăinţei – Ieromonah Ghelasie Gheorghe
  41. Acatistul Tuturor Sfinților Români
  42. Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti
  43. Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
  44. Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ
  45. Acatistul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare
  46. Acatistul Maicii Domnului la icoana Plângătoare de la Boian
  47. Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
  48. Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Paisie Aghioritul
  49. Acatistul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul – 20 iulie
  50. Acatistul Sfântului Mare Mucenic şi tămăduitor Pantelimon – 27 Iulie
  51. Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
  52. Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ (Hozevitul) – 5 August
  53. Acatistul schimbării la faţă a Domnului nostru Iisus Hristos – 6 august
  54. Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla – 7 August
  55. Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului – 8 August
  56. Acatistul Sfântului Tihon – 11 august
  57. Acatistul Adormirii Maicii Domnului – 15 august
  58. Acatistul Maicii Domnului la icoana de la Mănăstirea Nicula – (15 august şi 8 septembrie)
  59. Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni – 16 August
  60. Acatistul Sfinților Mucenici Adrian și Natalia 26 August
  61. Acatistul Sfântului Fanurie – 27 August
  62. Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului – 30 August
  63. Canon de rugăciune la început de an bisericesc – 1 Septembrie
  64. Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului – 2 Septembrie
  65. Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Mamant – 2 Septembrie
  66. Acatistul Nașterii Maicii Domnului – 8 Septembrie
  67. Canon de rugăciune la vreme de necazuri
  68. Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis, Elpis, şi Agapis – 17 septembrie
  69. Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan – 26 Septembrie
  70. Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului – 1 Octombrie
  71. Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian izbăvitor de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească și a Sfintei Iustina – 2 Octombrie
  72. Acatistul Sfântului Apostol Toma – 6 Octombrie
  73. Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva – 14 Octombrie
  74. Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi (I)
  75. Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi (II)
  76. Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva – 14 Octombrie
  77. Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi – 27 Octombrie
  78. Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir – 26 Octombrie
  79. Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil – 8 Noiembrie  
  80. Acatist de vindecare către Sfântul Arhanghel Rafail – 8 noiembrie
  81. Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail – 8 Noiembrie
  82. Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghi­na – 9 Noiembrie
  83. Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina – 11 Noiembrie
  84. Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie
  85. Acatistul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat
  86. Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Varvara – 4 Decembrie
  87. Acatistul Sfântului Cuvios Sava cel Sfinţit – 5 Decembrie
  88. Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae – 6 Decembrie
 1. Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare – 1 Ianuarie
 2. Acatistul Sfântului Silvestru – 2 ianuarie
 3. Acatistul Sfântului Serafim de Sarov mare făcător de minuni – 2 Ianuarie
 4.  
 5. Acatistul Sfântului Antonie cel Mare – 17 Ianuarie
 6. Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Antonie cel Mare – 17 Ianuarie
 7. Acatistul Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul – 19 Ianuarie
 8. Acatistul Sfintei Xenia din Sankt Petersburg 24 Ianuarie
 9. Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului 25 Ianuarie
 10. Acatistul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – 30 ianuarie
 11. Acatistul Întâmpinării Domnului – 2 februarie
 12. Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie 10 Februarie
 13. Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu
 14. Acatistul Sfinților 40 de Mucenici – 9 Martie
 15. Acatistul Bunei Vestiri – 25 martie
 16. Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan Scărarul – 30 Martie
 17. Acatistul Sfinților 40 de Mucenici – 9 Martie
 18. Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou – 5 Mai
 19. Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Irina – 5 Mai
 20. Acatistul Sfinților Martiri din închisorile comuniste
 21. Acatistul Sfântului Noul Mucenic Evghenie soldatul – 23 mai
 22. Acatist pentru cei adormiți
 23. Acatistul Sfinţilor Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei
 24. Acatistul Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona – 9 Septembrie
 25. Acatistul Sfintei Cruci – 14 Septembrie
 26. Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis, Elpis, şi Agapis – 17 septembrie
 27. Acatistul Sfântului Siluan Atonitul – 24 Septembrie
 28. Acatistul Sfântului Cuvios Serghie de Radonej – 25 Septembrie
 29. Acatistul Sfântului Gherasim de la Iordan – 4 martie
 30. Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
 31. Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
 32. Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
 33. Acatistul Sfintelor Paști
 34. Acatistul Înălţării Domnului
 35. Acatistul împăcării şi iertării celor învrăjbiţi
 36. Acatistul pogorârii Sfântului Duh
 37. Canon la vreme de boală către Maica Domnului
 38. Acatistul rugăciunii neîncetate (alcătuit de Ierom. Ghelasie Gheorghe)
 39. Acatist pentru liniştirea sufletului
 40. Acatistul împăcării şi iertării celor învrăjbiţi – Ierom. Ghelasie Gheorghe şi Fratele Vasile Dragoş Pâslaru (actualmente Valerian Monahul)
 41. Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti (vindecător al bolilor fără leac) – 10 Ianuarie
 42. Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul – 20 Noiembrie
 43. Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Irina – 5 Mai
 44. Acatistul Înălţării Domnului
 45. Acatistul Sfintei Treimi
 46. Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
 47. Acatistul Cuviosului Părinte Iustin Pârvu – 16 iunie
 48. Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”
 49. Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie – 8 Iulie
 50. Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Muceniţă Paraschevi din Roma – 26 Iulie
 51. Acatist pentru izbăvirea de necazuri
 52. Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina – 11 Noiembrie
 53. Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei – 15 Decembrie
 54. Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie – 15 Decembrie
 55. Acatistul Sfântului Dionisie din Zakynthos – 17 Decembrie
 56. Acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului – 11 Aprilie
 57. Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Efrem Sirul – 28 Ianuarie
 58. Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan şi către cei împreună cu dânşii – 31 Ianuarie
Reclame

2 gânduri despre &8222;Acatiste și Canoane&8221;

 1. Hey just wanted to give you a fast heads up. The words in your article are
  running away from the screen in Internet explorer.

  I’m not sure if it is a format issue or something related to browser compatibility having
  said that i thought I’d post to inform you. The design look wonderful though!
  Hope you receive the problem fixed soon. Kudos

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s