Cină cu păsări (Fantezie nocturnă de vară)

Imagine

Sticlete ce zboară în borcanul adânc cu apă

Întrecere între păsări exotice la zbor acvatic

Un colibri cu aripi tăiate se îneacă în nectar…

Linişte!

Fluturi se nasc din cadavre vechi de păuni mirositori

În mijlocul Orangeriei ţi-am pregătit masa albă

scaun cu spătar din pene de păun alb

covor de lavandă proaspăt cosită

şi eu te aştept cu doi canari în palmă

În această seară scoatem ce-i mai bun din noi

în această seară iubito…

muşchi crud din pulpa-mi fierbinte

aşezat pe muzică de Bach

şi coaste uscate de fazan auriu

înecat în suc de portocale

Iubito, în această seară nu dansăm…

să nu ne luăm zborul printre fluturi

Doar stăm…

doar prindem rădăcini printre lavandă

şi devenim copaci pentru păsări aproape înecate

şi fluturi iubitori de carne.

Doar noi şi Bach

şi fluturi

şi penele uscate.

Alexandru Povarnă

Rugăciunea mamei către Domnul lisus Hristos, pentru a primi binecuvântare asupra copiilor

Iisus_Hristos1Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele). Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluieşte-i şi mântuieşte-i, pentru numele Tău. Doamne, iartă-le lor toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie pe care le-au săvârşit înaintea Ta. Doamne, povăţuieşte-i la calea cea adevărată a poruncilor Tale şi luminează-le înţelegerea cu lumina lui Hristos, spre mântuirea sufletului şi tămăduirea trupului. Doamne, binecuvântează-i în casă, la şcoală, pe drum şi în tot locul stăpânirii Tale. Doamne, păzeşte-i sub acoperământul Tău cel sfânt de glonte, de sabie, de otravă, de foc, de molimă şi de moartea năprasnică. Doamne, apără-i pe ei de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, de toate necazurile, relele şi nenorocirile. Doamne, tămăduieşte-i de toată boala, curăţeşte-i de toată întinăciunea şi uşurează-le pătimirile sufleteşti. Doamne, dăruieşte-le harul Duhului Tău Sfânt spre viaţă îndelungată, sănătate şi curăţie, întru toată buna credinţă şi dragostea, în pace cu cei de aproape şi cei de departe. Doamne, înmulţeşte-le şi întăreşte-le puterile minţii şi ale trupului, pe care le-au primit în dar de la Tine, binecuvântându-i, dacă va plăcea înaintea Ta, spre viaţă de familie evlavioasă şi naştere de prunci cinstită. Doamne, dăruieşte-mi mie, nevrednicei şi păcătoasei roabei Tale (numele) binecuvântare părintească pentru copiii mei, care sunt robii Tăi, în vremea cea de acum a dimineţii (zilei, nopţii), pentru numele Tău, pentru că împărăţia Ta este veşnică şi atotputernică. Amin.

http://ro.scribd.com/doc/56369037/Acatistul-vindec%C4%83rilor-de-boli-suflete%C5%9Fti-%C5%9Fi-trupe%C5%9Fti-al-Maicii-Domnului

ceremonial

vine iubirea pentru cuvinte

lucruri simple, mult fragmentate

de atenţie colosală

– respect sădit în noi

pentru călcarea primejdioasă

pe picioarele neştiinţei

prin pântece, graniță

prin ugere

fără raniță

vine iubirea de cuvinte, absurda, faimoasa,

bastarda, spăimoasa, alăptând

cu presus de frumoasa

aplecare într-o lume trăind ascunsă,

foarte aproape, ca discretul vecin

căruia i se vede în fiece dimineaţă

doar spatele, aşa cum se depărtează grăbit

să nu întârzie la serviciul

discret şi divin

vine iubirea cuvintelor, iubirea, vine peste pleoapă, vedere

la zicerea prea şchioapă

carne de trestie

scriind aşteptări lungi – ochi de pisică

furând fosfor din lună,

mişcare de la întuneric

şi haţ ! – privirea agaţă

şoarecii alergând să împuţineze festinul regal

păienjenii aşteptând

strălucitele înţelegeri de astre

sihastre

torc cu clei

iscusita aţă

vine, îmbracă aer înalt, vine, se pune cruciş

curmeziş, bate război

tăcere, obligatoria tăcere,

dar nu se poate intra gol:

fără mustrare prinde o hermină,

lumina felină, noroiul arată-i pe cale, teama ta de întinare

umilinţă blândă – niciodată inorogul nu va intra în poiană

câtă vreme sânii iubitei nu s-au ascuns

în spatele inimii noastre, ca pentru o stranie alăptare

vine iubirea, vine cuvântul, zicerile grele

vin, îmbătare de cel nespus

de jos, de din sus

uite, tac îngerii

să vadă, omule

ce pom de înţelegere

ce sămânţă de dregere

dăruieşti văii plângerii

şi ah ! sărutul, o, sărutul mult-aşteptat

beatus – beat

râmand, ştrengar,

uriaşul castel de cărţi de joc

doamna dreaptă a săbiilor

taie inima tuturor zodiilor

vine, vine iubirea pentru cuvânt,

loc fără nume pentru numele sfânt…

Alex Amarfei