Acatist de multumire

 images (2)

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Tată Ceresc, Creatorul tuturor, în faţă Ta îngenunchez şi-Ţi mulţumesc pentru toate bucuriile cereşti, pentru viaţă care mi-ai dat-o şi pentru binecuvântările nenumărate. Aş vrea să pot face mai mult, să-Ţi arăt prin faptele mele că ştiu cât de mult mă iubeşti pe mine ‘’omul’’, iar eu să Te iubesc mai mult. De multe ori mă întreb cum de nu eşti supărat pe mine la cât de rău sunt ? Tot ce ating distrug şi-mi pare rău că o fac, dar o iau de la cap, în fiecare zi din viaţă mea greşesc în faţă Ta. Îţi mulţumesc pentru a Ta nemărginită şi nemăsurată iubire şi Te rog să mă ajuţi acum în zi târzie să mă schimb, să mă smeresc, că să Te iubesc. Fără ajutorul Tău voi fi mereu un suflet gol. Tu eşti Tatăl meu Ceresc, Ziditorul meu. Amin.

Condacul 1
Tată Ceresc care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Duhul Sfânt zideşte-mă încă odată că să fiu curat, cu inima plină de iubire să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 1
Cât de minunată e ştiinţă Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţumire să pot cânta :
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că mi-ai dat viaţă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că mi-ai ararat frumuseţea lumii,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru ocrotirea Ta,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru bucuriile vieţii,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 2
Tată Ceresc îmi amintesc cant te-am văzut întâia oară, eram în pragul casei Tale. Tu erai acolo, iar eu abia născut, de-a dreapta era Cuvântul, deasupra Sfântul Duh şi Maică Lumii tot în dreapta. M-aţi spălat şi m-aţi uns, iar eu Ţi-am jurat credinţă, dar după un timp am uitat, că am crescut. Acum prin îngeri îţi zic : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 2
Pe drumul vieţii de multe ori mi-ai adus aminte de jurământul Sfântului Botez, dar am căzut şi am uitat, iar în acest moment vreau doar să zic:
Tată Ceresc, mulţumesc pentru oamenii întâlniţi după planul Proniei Tale,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru măreţia munţilor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru mireasma florilor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru surâsul unei deşteptări senine,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru savoarea fructelor,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru darurile Tale,
Tată Ceresc, mulţumesc pentru un cer senin de vara,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 3
Tată Ceresc, ce bine e să fiu cu Ţine. În rugăciune mă văd în faţă Ta şi-Ţi mulţumesc sarutandu-Ţi mâna dreapta cu care mă mângâi în fiecare dimineaţă, iar eu zic : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 3
Începe o nouă zi şi mă arunc în tumultul vieţii, dar din când în când mă opresc, ridic ochii inimii spre cer şi zic :
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru ziua această binecuvântată,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece pas în viaţă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răsăritul soarelui,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru apusul lui,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru nopţile senine,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru somnul liniştit,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 4
Tată Ceresc la ţine alerg în zilele triste ale vieţii mele şi Treimii nedespartie zic cu buze triste şi lipite: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 4
Când rază luminii Tale mă atinge, întreagă fiinţă a mea se umple de bucurie şi încep să cant:
Tată Ceresc, nădejdea noastră,
Tată Ceresc, povăţuitorul celor rătăciţi,
Tată Ceresc, puterea noastră,
Tată Ceresc, slobozirea din necazuri,
Tată Ceresc, mângâierea sufletelor noastre,
Tată Ceresc, întărirea sărmanilor,
Tată Ceresc, milostiv fi nouă,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 5
Tată Ceresc, mândria mă omoară puţin câte puţin, ea sapă adânc în mine prin cuvinte de slavă, ajută-mă să mă smeresc şi să-ţi slujesc Ţie şi cu buze de bucurie să zic: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 5
În fiecare zi greşesc şi seară mă căiesc, mă spovedesc în faţă Ta şi cer ajutor pentru slăbiciunea mea, ajută-mă: Tu eşti puterea mea !
Tată Ceresc, îmbracă-mă cu lumina Ta,
Tată Ceresc, ajută mintea mea,
Tată Ceresc, curată ştiinţă cea deşartă,
Tată Ceresc, bucurie dăruieşte tuturor,
Tată Ceresc, pacea sufletelor noastre,
Tată Ceresc, întoarce pe duşmanii noştrii,
Tată Ceresc, tărie trupurilor noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc.

Condacul 6
Tată Ceresc, Tu ai zis cu glasul Tău cel preaputernic ‘’ Cheamă-Mă pe Mine în ziua necazului tău şi Te voi scoate şi mă vei proslăvi’’. Din adâncul inimii mele îndrăznesc a mă apropia zicând: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 6
Doamne Dumnezeul nostru Tată Ceresc, cel mare şi milostiv, din umilinţă inimilor noastre cu smerenie Te rugăm da-ne nemărginită Ta îndurare.
Tată Ceresc, deschide-ne nouă braţele părinteşti,
Tată Ceresc, închide porţile iadului,
Tată Ceresc, caută pe cei pierduţi şi îi adu acasă,
Tată Ceresc îţi mulţumesc,
Tată Ceresc, mărire aducem Ţie împreună şi Fiului Tău şi Sfântului Duh,
Tată Ceresc mulţumim prin sfinţii îngeri,
Tată Ceresc, laude aducem prin puterile cereşti,
Tată Ceresc închinăciune prin sfinţii toţi.

Condacul 7
Tată Ceresc în Treime Slăvit Dumnezeul nostru, Tu vezi că s-a topit tăria credinţei noastre şi căile mântuirii sunt departe datorită păcatelor noastre, fie-Ţi milă de robii Tăi care strigă: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 7
În mâinile Tale mă las şi tot ce vine de la Ţine primesc cu bucurie şi părăsit de aş fi de toţi oamenii de lângă mine eu îţi mulţumesc şi pe Ţine Te slăvesc.
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a inimii plinătate,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a minţii limpezime,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru libertate,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc că m-ai scos din pânză de păianjen,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru bunătatea celor din jurul meu,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru darurile tale,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru îmbelşugare,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 8
Tată Ceresc, Creatorul Universului întreg, îţi mulţumesc pentru că deşi Te supăr în fiecare clipă, Tu mă ierţi şi eu pot doar să zic: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 8
Tată Ceresc, cerul e scaunul Tău, iar pământul aşternut, soarele e creaţia Ta şi omul e iubirea Ta.
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ai trimis la noi pe Fiul Tău şi Mântuitorul sufletelor noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt ce s-a pogorât la noi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că pe Maică Fiului Tău ai făcut-o apărătoarea noastră,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că pe toţi după a Ta orânduială ne aduci în ceasul pocăinţei,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ne auzi când strigăm în necazuri către Ţine,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că la timp potrivit ne înveţi ştiinţă Ta văzută şi nevăzută,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru frumuseţea slujitorilor Tăi,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 9
Tată Ceresc, ce bucurie se pogoară în zi de sărbătoare făptură toată de veseleşte şi îţi cânta cântare de armonie: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 9
De Te-am iubi mai mult am şti că în fiecare zi e sărbătoare. Dar noi suntem departe uitând de a Ta carte şi acceptăm balaurul din noi.
Tată Ceresc, învaţă-ne dreptatea,
Tată Ceresc, luminează ochii minţii noastre,
Tată Ceresc, sufletul nostru îl păzeşte,
Tată Ceresc, fiinţă noastră o curăteste,
Tată Ceresc, oglindeşte chipul Fiului Tău în noi,
Tată Ceresc, destupă urechile noastre,
Tată Ceresc, alungă suferintanoastra,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 10
În urmă convorbirilor cu Ţine, sfinţii părinţi ne sfătuiesc să luăm aminte la toate lucrurile care vin de la diavol şi din lume. Iar noi să ne întărim zicând : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 10
Multe ispite şi plăti vin că urmare a greşelilor noastre din trecut, dar rugându-ne Ziditorului nostru le trecem,iar cu bucurie cuvinte de acest fel cântăm :
Tată Ceresc, Izvor de bucurie,
Tată Ceresc, a noastră ocrotire,
Tată Ceresc, scut nebiruit,
Tată Ceresc, bogăţia sufletelor noastre,
Tată Ceresc, apărătorul vieţii noastre,
Tată Ceresc, lumina inimilor noastre,
Tată Ceresc, slavă aducem Ţie,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 11
Cuvinte mici şi goale aduce în cântări gură mea, nu se pot compară cu milostivirea ta. Lângă icoană sfinţilor Tăi îngenunchez şi eu necredinciosul şi cu ei îndrăznesc să îţi cant : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 11
Mulţumiri aducem Ţie pentru Sfinţii toţi, că i-ai pus să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre şi ocrotiţi fiind de ei, îndrăznim să zicem Ţie :
Tată Ceresc, slavă Ţie pentru toate,
Tată Ceresc, toată făptură îţi e datoare,
Tată Ceresc, slavă întru cei de sus,
Tată Ceresc, pe pământ pace,
Tată Ceresc, nesfârşită bucurie,
Tată Ceresc, rugăciuni smerite aducem Ţie,
Tată Ceresc, fă-ne buni,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru toate.

Condacul 12
Când încep a mă ruga nu ştiu ce am a cere, nici ce-i bun pentru viaţă mea, aşa că te rog pe Ţine Tată Ceresc ai grijă de mine, căci eu mă las în voia Ta: Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 12
Aşa cum noi dorim pentru ai noştri fii pace şi bucurie, sănătate, fericire, Tu doreşti pentru toţi copii Tăi să trăiască în armonie.
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru a trupului sănătate,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru belşugul vieţii noastre,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece descoperire,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răbdarea învăţată,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru prietenii din viaţă mea,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru duşmani că ei mă fac a descoperi cât sunt de mic,
Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru necazuri că ele mă întăresc,
Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru toate.

Condacul 13
O, Tată Ceresc Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze fără viclenie să zicem Ţie : Slavă Tatălui Ceresc !
O, Tată Ceresc Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze fără viclenie să zicem Ţie : Slavă Tatălui Ceresc !
O, Tată Ceresc Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze fără viclenie să zicem Ţie : Slavă Tatălui Ceresc !

Icosul 1
Cât de minunată e ştiinţă Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţumire să pot cânta :
Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai dat viaţă,
Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai ararat frumuseţea lumii,
Tatăl Ceresc, mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru ocrotirea Ta,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru bucuriile vieţii,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,
Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,
Tatăl Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 1
Tată Ceresc care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Duhul Sfânt zideşte-mă încă odată că să fiu curat, cu inima plină de iubire să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic : Slavă Tatălui Ceresc !

RUGĂCIUNE

Tu m-ai făcut, m-ai adus în lume şi încă din pruncie eu Te-am uitat. Acum în ceas târziu al vieţii mele Te-am căutat şi Te-am găsit. Fără ţine am fost gol, ţine-mă la pieptul Tău să nu mai rătăcesc pe tărâmul lumii fără de Dumnezeu. Păzeşte sub acoperământul Tău ţară noastră şi poporul această de toate împrejurările grele. Celor bolnavi le dăruieşte sănătate, celor mâhniţi mângâiere, celor învrăjbiţi pace şi iubire şi înconjoară-ne pe toţi cu sfinţii tăi îngeri că vrăjmaşii noştri să nu mai izbutească asupra dragostei din noi. Bucurându-ne de grijă Ta pentru noi Te slăvim pe Ţine Tată Ceresc şi binecuvântăm Prea Sfânt numele Tău, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin !

Plimbare (contrapunct; soresciană) – Alexandru Ivan

10893567_915548228470423_1405760439_n

Am intrat odată-ntr-un restaurant

Și să mă restaurez prin odihnă,

De vreme ce asta scria pe plăcuța de la intrare,

Iar chelnerul gigantico-rotund și rotitor

A apărut încă din prag

Ca să mă-ntrebe cu glas sferico-suav,

În sine de-a dreptul orbitor

(De majordom englez pe nume Jeeves,

Nici mai mult nici mai puțin):

„Ce doriți să luați, domnule?”…

Într-un ambulatio

Până la masă,

I-am zis cu surdă și secretă apăsare:

„Aș vrea…să mă hrănesc!”…

„…Păi să v-aduc un pește”, zice,

P-același ton rotund și grav,

„A, nu”, îi spun, luând loc pe scaun

„Că branhiile peștilor

Anticipează în adâncuri

Forme și zbateri de aripe-n zbor

Și aerul din jurul lor,

Deci peștele înot prevede

Pasărea-n plutire…”

„Atunci să v-aduc niște pasăre, da?

” Zise-ospătarul zâmbind amabil cu glas neaoș deodată…

„Domne’ dumneata ești turc,

Chiar nu funcționezi pe inferență”, -ntreb…

(Și-oftai)

Pasărea anticipează căderea

Pietrei în pământul, în mormântul

De sub apă

Și rămânerea ei acolo…

Că nici o pasăre

Sau piatră

Nu poate pluti, nu poate iubi

La nesfârșit

În aer sau în zbor,

Toate amândouă cad

Și sugrumă așa lumea dintre ele

Într-un translucid voal de nuntă…

Iar omul nu învață nimic din această cădere

Și nici de pe fețele morților

Cum să vreau pasăre?”

„…Atunci o femeie vrei…

Sigur…

Asta nimeni nu refuză!”

Își sfichiui mustața

Râzând în colțu-i chelnerul…

„Nu, domne’, nu”, zic,

Nici femeie n-o să iau…

Că ochiul lor de heruvim

Ascunde în loc de cristalin,

Dulci, dulci petale de pelin

De neiertat,

De neuitat,

De nelăsat,

De netransfocalizat

(Că nu poți să…

Poți doar să crezi că…

Ș-adică doar dacă…

Vorba degetului lui Dinescu)…

Altceva, așa, n-aveți?

„Domne’ da’ dumneata ești imbecil ca o morsă!”

Făcu chelnerul, după o clipă de gândire…

Și misogin pă d-asupra!… Bă, păi tu nu știi

Că femeia-și trece viața-ntr-o

Continuă și darnică primire,

Ca parte dintr-un gest continuu

De continuă și generoasă dăruire?

Fi-r-ați în dungă dă bețivi,

Tre’ să stau eu să vă-nvăț pe fiecare-n parte!

Auzi bă, ești bolnav bine!

Operabil, faci pariu cu mine?

Ți-aduc un chirurg-psihiatru (de suflete, adică),

De operat-resuscitat conștiințe la-nviere,

Pt mâinile și degetele alea ale tale, ce mai!…

Și dup-aia-ți chem taxiu’,

că m-am cam săturat de tine!”

„Da, da!”,

Făcui, bătând din palme ca o focă,

„Să fie un chirurg de-acela cum ziseși,

D-ăsta n-am degustat vreodată! …

Dar să fie bine făcut, măi!”

Apucai să-i strig chelnerului

Și el își smuci urechea stângă

Ca un câine

Fără să se-ntoarcă,

în semn de „bine-bine”.

Discută un pic cu bucătarul

În ușa bucătăriei transparente,

Făcu semn înspre mine

Tot cu urechea, dar și

Cu pleoapa stângă,

După care dispăru-năuntru…

Dar n-apucă să intre,

Că imediat opri la masă,

Pe-un troller de metal

Un chirurg (psihiatru) de conștiințe,

așezat ca o sirenă

(dar fără de coadă sau voal)…

Privi cu dispreț un exemplar

Din „Viața, iubirea, moartea”,

Pe care-l avea-n mână,

După care-l aruncă

În spate, peste umăr, ca pe sare

Și zise cu voce asertivă de patriarh leonin

(gen Toma Caragiu în „Operațiunea „Monstrul”;

norocul meu că era unul dintre ăia care pun diagnosticul doar uitându-se la tine):

„D-ta, domnule,

Ai un cucuvel mărit

Pe umărul stâng…

Și mă tem că e de dimensiuni operabile…

Desigur,

Contrabalansează prin formă și greutate,

Scolioza locală a umărului drept,

Pe care ți l-ai rupt la naștere (nu-mi spune că n-ai observat până acum

Că nu ai umerii drepți ca o cobiliță oltenească),

Dar când îți cântă,

Înstinctiv te ciugulește (sau, mă rog, încearcă să),

Nici nu-ți dai seama, știu,

Dar, crede-mă, a ieșit la radiografie…

În rest, bă, crai de ghindă,

Se vede că ai fost odată tânăr,

Că acu’ ești cam bălos și fără țintă!”…

Ș-aci hohoti mefistofelic…

După care, cu maxim de seriozitate,

Adăugă:

„Mănâncă-ți mai mult pește,

Să-ți iei fosfor în corp,

Ca să lucești în întuneric,

Fantomatic,

Ia icea bisturiul și ți-l taie singur odată!”

„Domne’, eu pește nu mănânc

(Și nici ficat nu gust)

Fiindcă îmi pute

Și senzația e totul pe lume … (zisei iute)

Adică am mâncat odată

Pește așa de proaspăt prins,

Că bâțâia,

Carnea era dulce, fragedă,

Și n-avea oase, sau gustul ăla ureic

De după ce-a stat în galantar,

Dar nu, din principiu, nu…

Plus că branhiile peștilor

Anticipează în adâncuri…

”Bine, bine, bine atuncea,

Ia pastile!”…

Și-am plecat

Fără să plătesc

Și ospătarul n-a zis nimica

Nici din urechi, sau tâmple sau altfel

Ci doar stătea țeapăn ca momâia, ca statuia,

De parcă l-ar fi scos cineva din priză…

Și afară-n prag,

Am văzut pe celălalt trotuar

Cum îmi făcea cu mâna,

O mână liberă și libertină,

Fără vreun braț la purtător,

(Mai ceva ca Venus din Milo),

Ceea ce părea a fi

Un diavol fin cu buze cărnoase de femeie,

Cu o coadă ca o funie de fină mătase fin împletită

De negrul ăl mai lucios și ăl mai fin,

Lungă din creștet până-n mijloc,

Ochii mai nu știu cum,

Picioare lungi și epilate

Poșetă Prada, evident,

Copite mici, delicate, roși-ojate,

Paricopitate…

Era amorul profan, desigur…

Și normal, că i-am făcut și eu cu mâna,

(mea, cu mână și cu degete)

După care am dat colțul în stradă…

Agale…

Alexandru Ivan

Rugăciune la vreme de necaz

 Untitled-1

Dupa ce vă veți închina lui Dumnezeu, rugați-vă așa:

Domnul Dumnezeul meu, în  numele Fiului Tău Iisus Hristos eu mă rog cerând ajutorul Tău. Depărtează, Te rog, tot răul din jurul meu. Doamne, eu am multe necazuri; dacă în spatele necazurilor mele există un duh necurat, Te rog: scoate-l! Trimite foc din cer acum și arde Doamne toate farmecele, toate bolile, toate tristețile, insomniile, singurătatea, nervozitatea mea. Dacă există un blestem în viața mea,Te rog să-l desfaci, Doamne. Te rog atinge-mă cu puterea Ta și sfințeste trupul meu ca, începând de acum, nici un duh rău, farmece, boli, blesteme și alte lucruri rele să nu aibă voie în viața mea. Doamne, Tu ai zis că în numele Tău, tot ceea ce noi vom cere vom primi, atunci te rog răspunde acestei rugăciuni și ajută-mă să înving toate problemele mele. Iți mulțumesc în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru că știu că Tu mă asculți. Amin