Rugăciunile începătoare, care se citesc înainte de orice acatist:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Publicitate

96 de comentarii la „Rugăciunile începătoare, care se citesc înainte de orice acatist:

 1. Pingback: Acatist către Atotputernicul Dumnezeu – la vreme de necaz sau la năvălirea ispitelor | Mulțumesc

 2. Pingback: Acatistul Sfântei Mare Muceniţe Ketevan, Regina Georgiei – 13 Septembrie | Mulțumesc

 3. Pingback: Canon de pocăinţă pentru pruncii avortaţi | Mulțumesc

 4. Pingback: Acatistul pentru pruncii avortaţi | Mulțumesc

 5. Pingback: Acatistul Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” | Mulțumesc

 6. Pingback: Acatistul Întâmpinării Domnului – 2 Februarie | Mulțumesc

 7. Pingback: Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghi­na – 9 Noiembrie | Mulțumesc

 8. Pingback: Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Artemie – 20 Octombrie | Mulțumesc

 9. Pingback: Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului | Mulțumesc

 10. Pingback: Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi – 27 Octombrie | Mulțumesc

 11. Pingback: Acatistul Maicii Domnului, la icoana caută la smerenia noastră – vindecătoarea şi izbăvitoarea de bolile trupeşti nevindecate de doctori – 16 septembrie | Mulțumesc

 12. Pingback: Acatistul Icoanei Maicii Domnului ”Lidianca” de la Mănăstirea Neamț | Mulțumesc

 13. Pingback: Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini Samarineanca | Mulțumesc

 14. Pingback: Acatist către Maica Domnului, pentru izbăvirea de patima beției, înaintea icoanei „Potirul Nesecat” | Mulțumesc

 15. Pingback: Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou  – 5 Mai | Mulțumesc

 16. Pingback: Acatist la Icoana Maicii Domnului „a Semnului”(”a Rădăcinii”, din Kursk, Novgorod) | Mulțumesc

 17. Pingback: Acatistul Sfântului Cuvios Nichifor Leprosul, făcătorul de minuni – 4 Ianuarie | Mulțumesc

 18. Pingback: Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil – 26 Martie | Mulțumesc

 19. Pingback: Acatistul Bunei Vestiri a Maicii Domnului – 25 Martie | Mulțumesc

 20. Pingback: Acatist pentru izbăvirea de boală către Preadulcele Iisus | Mulțumesc

 21. Pingback: Paraclisul Cuviosului Nichifor cel Lepros – 4 Ianuarie | Mulțumesc

 22. Pingback: Acatistul Sfântului Antonie cel Mare – 17 Ianuarie | Mulțumesc

 23. Pingback: Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul – 10 Ianuarie | Mulțumesc

 24. Pingback: Acatistul Botezului Domnului – 6 ianuarie | Mulțumesc

 25. Pingback: Acatistul Sfântului Dionisie din Zakynthos – 17 Decembrie | Mulțumesc

 26. Pingback: Acatistul Sfântului Cuvios Patapie, tămăduitorul de cancer și multe alte boli – 8 Decembrie | Mulțumesc

 27. Pingback: Acatistul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat | Mulțumesc

 28. Pingback: Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca – 28 Noiembrie | Mulțumesc

 29. Pingback: Acatistul Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor – 26 Noiembrie | Mulțumesc

 30. Pingback: Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina – 25 Noiembrie | Mulțumesc

 31. Pingback: Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului | Mulțumesc

 32. Pingback: Acatistul Sfântului Teofil cel nebun pentru Hristos – 28 Octombrie | Mulțumesc

 33. Pingback: Paraclisul Sfântului Cuvios Ioan de la Rila, ocrotitul Bulgariei – 18 august / 19 Octombrie | Mulțumesc

 34. Pingback: Acatistul Sfântului Gherasim Kefalonitul – Izgonitorul demonilor și vindecătorul bolilor psihice – 16 aug. și 20 oct. | Mulțumesc

 35. Pingback: Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca – 18 octombrie | Mulțumesc

 36. Pingback: Acatistul Cuvioasei Maicii Noastre Paraschiva – 14 octombrie | Mulțumesc

 37. Pingback: Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei – 12 Decembrie | Mulțumesc

 38. Pingback: Acatistul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului – 11 Aprilie | Mulțumesc

 39. Pingback: Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Români din Închisori | Mulțumesc

 40. Pingback: Acatistul Preotesei Olga Michael, tămăduitoarea celor răniți și abuzați | Mulțumesc

 41. Pingback: Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre” | Mulțumesc

 42. Pingback: Acatistul schimbării la faţă a Domnului nostru Iisus Hristos – 6 august | Mulțumesc

 43. Pingback: Acatistul Sfintei Mironosiţe, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena – 22 Iulie | Mulțumesc

 44. Pingback: Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie – 8 Iulie | Mulțumesc

 45. Pingback: Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră” | Mulțumesc

 46. Pingback: Acatistul Cuviosului Părinte Iustin Pârvu – 16 iunie | Mulțumesc

 47. Pingback: Acatistul Sfintei Treimi | Mulțumesc

 48. Pingback: Acatistul Sfintei Treimi | Mulțumesc

 49. Pingback: Acatistul Înălţării Domnului | Mulțumesc

 50. Pingback: Acatistul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici | Mulțumesc

 51. Pingback: Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință | Mulțumesc

 52. Pingback: Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti (vindecător al bolilor fără leac) – 10 Ianuarie | Mulțumesc

 53. Pingback: Acatist pentru liniştirea sufletului | Mulțumesc

 54. Pingback: Acatistul Maicii Domnului – Bucuria Tuturor Celor Necăjiți | Mulțumesc

 55. Pingback: Acatistul rugăciunii neîncetate (alcătuit de Ierom. Ghelasie Gheorghe) | Mulțumesc

 56. Pingback: Acatistul Sfântului Părintelui nostru Cuviosul Serafim Rose din Platina | Mulțumesc

 57. Pingback: Acatistul Maicii Domnului Umilenia – Floarea Smereniei | Mulțumesc

 58. Pingback: Acatistul pogorârii Sfântului Duh | Mulțumesc

 59. Pingback: Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti | Mulțumesc

 60. Pingback: Acatistul Maicii Domnului la icoana Plângătoare de la Boian | Mulțumesc

 61. Pingback: Acatistul Sfintelor Paști | Mulțumesc

 62. Pingback: Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos | Mulțumesc

 63. Pingback: Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim | Mulțumesc

 64. Pingback: Acatistul Maicii Domnului pentru vindecare de boli trupeşti şi sufleteşti | Mulțumesc

 65. Pingback: Acatistul Bunei Vestiri a Maicii Domnului | Mulțumesc

 66. Pingback: Mulțumesc

 67. Pingback: Acatistul Sfântului Gherasim de la Iordan – 4 martie | Mulțumesc

 68. Pingback: Acatistul Întâmpinării Domnului | Mulțumesc

 69. Pingback: Acatistul Sfintei Xenia din Sankt Petersburg 24 Ianuarie | Mulțumesc

 70. Pingback: Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian izbăvitor de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească și a Sfintei Iustina – 2 Octombrie | Mulțumesc

 71. Pingback: Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului -1 octombrie | Mulțumesc

 72. Pingback: Acatistul Sfântului Acoperământul al Maicii Domnului | Mulțumesc

 73. Pingback: Acatistul Sfântului Siluan Atonitul – 24 Septembrie | Mulțumesc

 74. Pingback: Acatistul Sfântului Cuvios Serghie de Radonej – 25 Septembrie | Mulțumesc

 75. Pingback: Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis, Elpis, şi Agapis – 17 septembrie | Mulțumesc

 76. Pingback: Acatistul Sfintei Cruci – 14 Septembrie | Mulțumesc

 77. Pingback: Acatistul Înălţării Sfintei Cruci | Mulțumesc

 78. Pingback: Acatistul Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona – 9 Septembrie | Mulțumesc

 79. Pingback: Acatistul Sfinţilor Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei | Mulțumesc

 80. Pingback: Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel | Mulțumesc

 81. Pingback: Acatistul Sfinților Martiri din închisorile comuniste | Mulțumesc

 82. Pingback: Acatistul Izvorului Tămăduirii | Mulțumesc

 83. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a developer to create your theme? Fantastic work!

  Apreciat de 1 persoană

 84. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this website.
  I really hope to check out the same high-grade content by you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has inspired me to
  get my own website now 😉

  Apreciat de 1 persoană

 85. Heya i’m the very first time here. I found this board and I think it is truly useful & it helped me out a great
  deal. I really hope to offer something back and help others
  as if you helped me.

  Apreciază

 86. Pingback: Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – Îndrumătoarea de la Sf. Măn. Mihai Vodă | Mulțumesc

 87. Pingback: Acatistul Preotesei Olga Michael, tămăduitoarea celor răniți și abuzați | Mulțumesc

 88. Pingback: Acatist de vindecare către Sfântul Arhanghel Rafail – 8 noiembrie | Mulțumesc

 89. Pingback: Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail – 8 Noiembrie | Mulțumesc

 90. Pingback: Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil – 8 Noiembrie   | Mulțumesc

 91. Pingback: Acatistul icoanei Icoana Maicii Domnului ”Bucurie neaşteptată” | Mulțumesc

 92. Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult
  to get that „perfect balance” between superb usability
  and visual appearance. I must say you have done a excellent job
  with this. Additionally, the blog loads extremely fast
  for me on Opera. Excellent Blog!

  Apreciază

 93. Pingback: Acatist de multumire | Mulțumesc

 94. Pingback: Acatistul de mulţumire Slavă lui Dumnezeu pentru toate | Mulțumesc

 95. Pingback: Mulțumesc

 96. What i do not realize is in fact how you are no longer actually a lot more smartly-favored than you may be now.

  You are very intelligent. You realize therefore significantly in terms of
  this subject, produced me in my opinion consider it from so many
  various angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it is one thing to do
  with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. At all times deal with it up!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s