Acatistul Maicii Domnului Mijlocitoarea – pentru sporul casei 


124228_maica_domnului_03

După rugăciunile începătoare:

Condacul 1

Pe cea care ne-a adus bucurie în locul întristării, pe salvatoarea noastră, care a născut în chip tainic pe Fiul lui Dumnezeu, unind fecioria cu naşterea să o lăudăm noi credincioşii şi văzând cât de grabnic ne ascultă rugăciunile şi ne ajută în nevoile noastre să îi cântăm: Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Icosul 1
Ai venit că o stea luminoasă în negura vremurilor pline de păcat, să ne aduci Lumina lumii, întrupată din trupul tău cel fecioresc, şi luminându-ne să ne suim la cer. Pentru această te rugăm să ne ajuţi să urcăm spre Înviere, că ajungând în Raiul cel dorit să-ţi cântăm cu îngerii:
Bucură-te, Rază sfânta de lumina;
Bucură-te, că eşti a cerului Regina;
Bucură-te, că toţi în lume azi te preamăresc;
Bucură-te, că eşti Mama Fiului Ceresc;
Bucură-te, că Lumina Lumii din ţine s-a întrupat;
Bucură-te, că de la sânul tău cel fecioresc s-a alăptat;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!
Condacul al-2-lea

Ai fost din veci aleasă să fii Mama Dumnezeului nostru, pentru că în marea Să bunătate, voia să ne salveze sufletele din pierzare prin întruparea şi jertfă Să, de aceea îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-2-lea

Prin smerenia ta, te-ai înălţat, pentru că primind să fii Născătoare de Dumnezeu ai fost ridicată şi cinstită mai presus de îngeri, dar tu nu ai uitat rudenia ta de pe pământ, pe noi oamenii supuşi ispitelor, mijlocind la tronul sfânt, de aceea îţi cântăm:
Bucură-te, că îngerul Gavriil ţie, cu vestea bună ţi s-a arătat;
Bucură-te, că Împăratului Slavei te-ai făcut sfinţit palat;
Bucură-te, că ai primit cu smerenie crucea cea cerească;
Bucură-te, că prin ţine, Domnul a luat fire omenească;
Bucură-te, îţi strigăm şi te rugăm fii mereu cu noi;
Bucură-te şi nu ne lasă să pierim în necazuri şi nevoi;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc;
Condacul al-3-lea

Pe ţine Stăpână Preacurată te lăudăm, pentru că tu ai fost şi ai rămas fecioara , binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău căruia îi cântăm : Aliluia!

Icosul al-3-lea

Tot neamul omenesc aduce laudă celeia care prin naştere feciorească, a adus mântuire la toată lumea. Ei i s-au închinat magii şi păstorii, la icoană să îngenunchează bogaţii şi săracii, drepţii şi păcătoşii, iar ea ascultă rugăciunile tuturor şi trimite mulţime de binecuvântări pentru care îi grăim:
Bucură-te, că tu ai născut pe Dumnezeu;
Bucură-te, că ai purtat că un nor sfânt pe Fiul tău;
Bucură-te, că spre Egipt lung drum ai străbătut;
Bucură-te, că la venirea ta, capistele idolilor au căzut;
Bucură-te, că te-ai întors la Nazaret, Copilul Sfânt să creşti;
Bucură-te, că tu pe toţi cu rugăciunea ta ne miluiesti;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-4-lea

Ai străbătut lung drum în Egipt la îndemnul îngerului, pentru că să fereşti Pruncul Sfânt de mania lui Irod, dar murind acesta te-ai întors la Nazaret, iar acolo cu multă grijă şi iubire i-ai călăuzit paşii, uimindu-te de înţelepciunea şi minunile pe care le săvârşea de mic, pentru care noi îi cântăm: Alilua !

Icosul al-4-lea

Lumina din Lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat din Duhul Sfânt şi din ţine Preacurată Fecioara, iar noi minunandu-ne de această taină îţi grăim:
Bucură-te, că în lume multe lipsuri ai răbdat;
Bucură-te, că prigoniri nedrepte, cu Fiul tău ai îndurat;
Bucură-te, că tu cu multă dragoste şi dăruire l-ai crescut;
Bucură-te, că văzând minunile Lui, că Dumnezeu L-ai cunoscut;
Bucură-te, că la inima de mama, vorbele şi faptele Lui le-ai pus;
Bucură-te, că şi tu ai chemat în rugăciune ajutorul cel de Sus ;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-5-lea

Cât de tare s-a întristat inima ta de Mama atunci când ai simţit lipsa Fiului tău cel Dumnezeiesc care avea 12 ani, crezându-l pierdut, iar dacă l-ai găsit vorbind învăţătorilor templului din Ierusalim te-ai mirat, iar noi îi cântăm: Aliluia !

Icosul al-5-lea

Întreagă ta viaţă a fost o jertfă adusă lui Dumnezeu, ai suferit lipsuri, necazuri, umilinţe, ai plâns mult când l-ai văzut judecat, bătut şi osândit la moarte pe cruce, dar acum te bucuri în Împărăţia cea cerească iar noi îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, că tu cea atât de bună, mult ai suferit;
Bucură-te, cea prin care legea nouă s-a împlinit;
Bucură-te, că pe Fiul tău l-ai văzut bătut şi chinuit;
Bucură-te, că prin suflet ţi-a trecut sabia durerii când era răstignit;
Bucură-te, că suferind, te-ai lăsat în voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, tu care mult ai plîns pe Cel dorit al tău;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc !

Condacul al-6-lea

Iată Mama ta! i-ai spus apostolului Ioan, atunci când erai pe cruce, incredintandu-ne odată cu el şi pe noi toţi ocrotirii Maicii tale, pentru care Ţie Mântuitorul nostru îţi cântăm: Alilua !

Icosul al-6-lea

Prin păcatele noastre am mâniat pe Tatăl Ceresc, am nesocotit poruncile Lui şi am umblat după voile noastre, dar tu, Stăpână Lumii, fii pururi mijlocitoare şi roagă-l să ne ierte, iar noi având nădejde în ţine îţi cântăm :
Bucură-te, că tu la tronul sfânt pentru noi ai îngenunchiat;
Bucură-te, că pentru lume rugându-te la Dumnezeu, ai lăcrimat;
Bucură-te, că mijloceşti neîncetat la Fiul tău ;
Bucură-te, că milă ai de noi, poporul sau;
Bucură-te, că doar tu poţi înduplecă pe Domnul să ne ierte;
Bucură-te, că te pui chezaş pentru creştini şi-l rogi să îi îndrepte;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-7-lea

Cine poate spune că a făcut rugăciune către ţine, Fecioara Preacurată şi a rămas neajutat, pentru că eşti grabnică ajutătoare şi aduci bucurie în locul întristării, fiind puternică mijlocitoare la Dumnezeu căruia şi noi îi cântăm cu cei de sus: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Cine poate mărturisi slavă ta în cer, îngerii îţi slujesc, sfinţii te preamăresc, Fiul tău se bucură de vederea fetei tale, iar noi pământenii închinându-ne ţie îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, tu cea mai cinstită între fecioare;
Bucură-te, a smereniei dulce şi preasfântă floare;
Bucură-te, slavita de toţi Cerească Împărăteasa;
Bucură-te, a Soarelui Hristos, Mama din veci aleasă;
Bucură-te, că prin proorocii, venirea ta a fost vestită;
Bucură-te, că eşti comoară sfânta, că dar nepreţuită;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!
Condacul al-8-lea
Deşi cu trupul ai plecat în locaşurile cereşti să locuieşti cu Fiul tău, nu ne laşi singuri bună noastră Mama, că vii printre oameni, să-i întăreşti, să le dăruieşti sănătate şi ajutor în necazuri, iar noi mulţumind Domnului Iisus că ne-a dat în grijă ta îi cântăm: Aliluia.

Icosul al-8-lea

Ai venit în lume că o ploaie înmiresmată să ude pământul însetat de Dumnezeu, ai venit că un nor apărător să acoperi lumea ce mergea din rău în mai rău pentru aceea îţi cântăm:
Bucură-te, că-n zorii dimineţii tu răsări;
Bucură-te, că reverşi peste lume milă Domnului şi har;
Bucură-te, că în toată vremea spre bine ne călăuzeşti;
Bucură-te, că prin sfânt Acoperământul tău de tot răul ne păzeşti;
Bucură-te, că începutul mântuirii noastre eşti;
Bucură-te, că pe ţine te laudă ostile cereşti ;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-9-lea

Ne-am născut în această vale a plângerii în păcat şi greşim mereu Ziditorului nostru, de accea văzând neputinţele sufleteşti şi trupeşti alergăm la ţine care vii grabnic în ajutor, rugându-te pentru noi Fiului tău căruia cutezam să-i cântăm: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Vremurile sunt tulburi, căile vieţii sunt întortocheate, dar noi în ţine ne punem nădejdea că nu ne vei lasă Împărăteasa Cerească şi mijlocind la Dumnezeu ne vei scapă din tot necazul de aceea îţi aducem această laudă:
Bucură-te şi pentru noi mijloceşte neâncetat;
Bucură-te şi te roagă pentu cei robiţi de mult păcat;
Bucură-te şi nu ne lasă departe de Fiul tău ;
Bucură-te şi ne ajută când te chemăm şi ne e greu;
Bucură-te şi roagă-l să ne mai lase pe pământ şi să ne ierte;
Bucură-te şi ne ajută să mergem pe căile ce-s drepte;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-10-lea

Păcătuim cu bună ştiinţă şi supărăm pe Cel ce ne-a zidit după chipul şi asemănarea Să, dar te rugăm înduplecă pe Domnul că să nu îşi întoarcă Faţă de la noi, ci să ne primească iarăşi că un Pastor între oile sale cuvântătoare, pentru că şi noi să îi aducem cântare: Aliluia !

Icosul al-10-lea

Cât poate Dumnezeu cu puterea atât poţi tu cu rugăciunea Preaslăvită Fecioara pentru iertarea păcatelor şi mântuirea noastră, de aceea simţind ajutorul tău şi îndeplinirea cererilor noastre cele bune îţi aducem acestea:
Bucură-te şi că pe o tămâie ruga ne primeşte;
Bucură-te şi pe robii Tăi îi miluieşte;
Bucură-te, strigăm că suntem fii tăi;
Bucură-te şi nu ne lasă în mâna celor răi;
Bucură-te, îţi cântăm Măicuţa Stăpânului Ceresc;
Bucură-te şi apară poporul creştinesc;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-11-lea

Dacă nu ai fi fost tu să mijloceşti pentru noi la Fiul lui Dumnezeu am fi pierit pentru păcatele noastre, dar că un Milostiv ascultă rugăciunile Preacuratei sale Maici pentru poporul sau, de aceea îi aducem cântărea: Aliluia!

Icosul al-11-lea

Nu ne pricepem să lăudăm minunile tale pe care le-ai făcut cu noi oamenii în toată vremea, câte boli nu ai vindecat, pe câţi nu i-ai scăpat din primejdii, necazuri şi nevoi, pentru această a ta purtare de grijă îţi cântăm aşa:
Bucură-te şi de patimi sau ispite ne fereşte;
Bucură-te şi de toată primejdia şi necazul ne păzeşte;
Bucură-te şi nu ne uită în rugăciune;
Bucură-te că tu pe toţi ne ştii pe nume;
Bucură-te, că vezi nevoia şi dorinţa tu ne-o ştii;
Bucură-te şi nu ne lasă, că noi suntem ai tăi copii;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-12-lea

Scară către cer eşti Preacurată Fecioara, pentru că tu ne călăuzeşti paşii în întunericul lumii că să putem urcă spre Lumina Cerească, Împăratul Slavei, căruia îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-12-lea

Greşim în toată vremea, zilele vieţii ni se scurg în păcate, timpul mântuirii îl risipim, facem voia trupului, lumii şi a celui rău dar tu nu ne lasă Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ci ajută-ne să punem început bun vieţii noastre, că având nădejde de mântuire să te lăudăm aşa:
Bucură-te, prea scumpă a lumii mijlocitoare;
Bucură-te, că eşti a omenirii nădejde tare;
Bucură-te, că binecuvântată eşti între femei;
Bucură-te, că eşti al mântuirii prea sfânt temei;
Bucură-te, că ruga ta nu rămâne neascultata;
Bucură-te, că umplii de bucurie lumea toată;
Bucură-te, Maică Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

Condacul al-13-lea

O Prea Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste cinstite laude care se cuvin numai ţie care eşti Mama Împăratului Ceresc şi te rugăm fii pururi mijlocitoare la Fiul Tău, pentru că să ne dăruiască izbăvire de boli şi necazuri, iertare de păcate şi viaţă veşnică în Împărăţia Să unde cu îngerii bucurându-ne să-i cântăm neâncetat: Aliluia! ( de 3 ori)

Apoi din nou Icosul 1 şi Condacul 1.

RUGĂCIUNE

Preasfântă Fecioara, Împărăteasa Cerească care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu, priveşte cu milă spre noi care ne aflăm pururi în scârbe, boli, necazuri şi nevoi. Prin păcatele noastre cele multe şi grele am mâniat pe Împăratul Slavei şi sufletul ne este tulburat. Unde să alergăm şi la cine ne vom duce ? Doar la ţine avem nădejde, că tu eşti mijlocitoarea neamului omenesc. Ştim că rugăciunea ta de Mama mult poate spre milostivirea Fiului şi nimeni din cei ce te-au chemat în ajutor nu a rămas fără răspuns. De aceea ne plecăm genunchii rugându-te să nu ne părăseşti pentru păcatele noastre cele multe şi grele ci ajută-ne să ne îndreptăm viaţă, acoperă-ne cu sfântul tău Acoperământ, da-ne putere să putem birui uneltirile vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Da-ne sănătate să putem lucra cele de folos spre mântuire. Mijloceşte la Stăpânul cerului şi al pământului să ne dăruiască timp de pocăinţă şi virtuţiile creştineşti, pentru că să umplem candelele sufleteşti asemeni fecioarelor celor înţelepte şi să putem intră înăuntru cămării Mirelui ceresc, iar acolo bucurându-ne veşnic să slăvim pe Dumnezeul nostru. AMIN.

Publicitate

5 comentarii la „Acatistul Maicii Domnului Mijlocitoarea – pentru sporul casei 

 1. Pingback: ACATISTUL MAICII DOMNULUI MIJLOCITOAREA, PENTRU SPORUL CASEI – IC XC NIKA!

 2. Este un acatist minunat, asa cum este Maica Domnului. Este patruns de intelepciune si tarie duhovniceasca. Sa multumim lui Dumnezeu pentru aceasta lauda pe care o putem aduce noi pacatosii Maicii Domnului.

  Apreciază

 3. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am
  having difficulties with your RSS. I don’t know the
  reason why I cannot join it. Is there anybody else getting identical RSS problems?
  Anyone that knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s