Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu


 

Condacul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, mlădițe ale Pomului Vieții care sunteți apărate și ajutate chiar de Maică lui Dumnezeu, cea slavita și preaînălțată de toată făptură, va lăudăm, căci voi trăind cu înțelepciune, dreptate și cucernicie, v-ați făcut vrednice de bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, care după a Lui îndurare, v-a mantuit și v-a izbăvit de toată fărădelegea. Pentru dragostea ce o port pentru voi sfintelor, și nădejdea în mijlocirea dobândirii ajutorului de la Mântuitorul nostru, va cant: Aleluia.

Icosul 1
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, cererile noastre bune împliniți-le cu voia lui Dumnezeu și mijlociți pentru noi pentru obținerea de Har, milă și pace, de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea va cântăm:

Bucură-te, Fecioara Maria, floarea firii omenești, preafrumoasa și preaintelepta, care ești plină de har și binecuvântată între femei, căci din ține a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, care dezlegand blestemul, a dat binecuvântare și, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați câștigat Cununa vieții și v-ați făcut stâlpi în templul lui Dumnezeu, aflând și mărturisind că nu există Dumnezeu în afară de El.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci căutând și păzind calea îndreptărilor dumnezeiești, ați dobândit înțelepciunea cea de sus.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați arătat toată priceperea și bună chibzuială în a udă sămânța Sfântului Botez care a răsărit în voi, a dat rod sfânt și ați secerat spicele vieții veșnice, iar pentru asta bunul Dumnezeu v-a înzestrat cu Sfântul Sau Har.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci după porunca Mântuitorului, ați iubit aproapele că pe voi înșivă și v-ați făcut vrednice de bunătatea și milă Dumnezeului nostru.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați găsit în dragostea de Dumnezeu, puterea și tăria sufletească de a mărturisi credință, de a părăși calea nedreptății și a urmă calea adevărului, scăpând astfel de focul asprei judecați.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați dat dovadă de curatie sufletească și neprihanire îngerească, căci ați împodobit sufletul cu nenumărate virtuți creștinești, strălucind că soarele, fiind luminate de frumusețea Chipului lui Dumnezeu, și ați primit darul vindecării trupului și sufletului, precum și darul facerii de minuni.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci ați nădăjduit în Dumnezeu izbăvitorul nostru și ați învins ispitele asupritorului vrăjmaș și patimile trupului, dobândind astfel sfânta pace.

Bucurăți-va, Sfinte femei, apărătoare ale credinței, căci lăudând pe Dumnezeu, v-ați supus Lui, și împlinind făgăduiala, v-ați făcut vrednice de îndurarea Lui, fiind luminate de slavă Lui cea veșnică.

Bucurăți-va, Sfinte femei, căci v-ați inavutit în fapte bune, ați păzit poruncile, ați iubit, ajutat și îngrijit la nevoie pe aproapele, punând astfel bună temelie vieții voastre în veacul viitor.

Bucurăți-va, Sfinte femei, purtătoare de lumina printre noi, căci ați fost nerăbdătoare să ajungeți la locașurile cele cerești și acum va bucurați și veseliți de mântuire în Împărăția lui Dumnezeu, în locul unde nu este suferință și boală.

Preasfântă Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 2
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ați izbandit spiritual mergând până la capăt pe calea dreptății. Eu trăiesc în necredință și uitare față de aproapele meu, nu-mi văd păcatul propriu, mă supăr și dau vină pe alții pentru necazurile mele uitând că acestea sunt plata greșelilor mele; vindecare nu dobândesc, iar orice efort al meu nu are nicio izbândă spirituală. Pentru dragostea ce o port pentru voi și nădejdea în mijlocirea dobadirii ajutorului de la Mântuitorul nostru va cant: Aleluia.

Icosul 2
Sfintelor femei, va rog să ne ajutați să trăim în grijă și dragoste pentru aproapele și să punem Sfântul Semn al Crucii că temelie a puterii noastre. Ajutați-ne să învățăm să primim necazurile cu bucurie și înțelepciune creștinească și să mărturisim credință așa cum și voi ați făcut-o. Va rugăm să ne ajutați să izbandim spiritual și să dobandim de la Hristos vindecare sufletească și trupească. De aceea, cu nădejde, va cântăm:

Bucurăți-va, Cuv. Marta, Cuv. Evantia și Sf. Mc. Partagapi , căci viață cea veșnică ați câștigat.

Bucură-te, Sf. Febe , căci trăind în dragoste de Hristos ai ajutat pe mulți.

Bucură-te, Sf. Vasilisa , căci mulțumeai Domnului când primeai chinurile pentru mărturisirea credinței; căci fiind aruncată în mijlocul vapaii și făcând Semnul Crucii, ai fost păzită nevătămată, iar la sfârșitul zilelor te-ai dus către Domnul cu bucurie și pace.

Bucură-te, Sf. Ermiona , căci vindeci sufletește și trupește pe mulți în numele lui Hristos, căci pătimind pentru credință ta ai primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Haritina, Eutihia, Veveea , Calodoti, Andropelaghia și Tecla , căci viața cea veșnică ați câștigat.

Bucură-te, Sf. Ana , căci ducând o viață de post, rugăciune și faceri de bine celor lipsiți, te-ai făcut vrednică să nașți pe Stăpână noastră, Fecioara Maria.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. fecioare Minodora, Mitrodora și Nimfodora , care străluciți cu frumusețea sufletelor și a trupurilor voastre, căci din dragoste pentru Hristos, v-ați retras în munți, departe de oameni și de grijile lumeșți, să cultivați florile sfintelor virtuți. Căci devenind locașuri ale Duhului Sfânt, v-ați îndulcit cu mierea vederilor dumnezeieșți și cu darul tămăduirii, atât a bolilor trupeșți, cât și a celor sufletești. Iar pentru mărturisirea lui Hristos, ați dobândit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Pulheria , împărăteasa, căci te-ai deosebit prin înțelepciune, credință și râvna cu care te-ai dedicat rugăciunii.

Bucură-te, Cuv. Maică Teodora , căci te-ai nevoit că un bărbat, strălucind prin pustnicie că un mare luminator.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Ia , cea bătrână de vârstă și Sf. Evantia , căci ați urcat în pace la Domnul.

Bucură-te, Sf. Mc. Ketevan , împărăteasa, căci prin conducere înțeleaptă, ai adus pace și dreptate, iar datorită mărturisirii creștine, ai fost chinuită, iar când ți-ai dat sufletul întru Dumnezeu, trei coloane strălucitoare au coborât asupra trupului tău, că izbândă spirituală.

Bucură-te, Sf. Plachila , binecredincioasa împărăteasa, căci ai petrecut toată viață întru dreapta credință, în grijă și nevoință spre săraci, până la mutarea ta către Domnul.

Bucură-te, Sf. Mc. Eufimia , căci pentru dragostea ta, ai primit darul facerii de minuni și ai întors pe mulți la credință, primind cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc Meletina , cea făcătoare de minuni, căci ai pătimit și ai primit cununa muceniciei pentru că ai adus pe oameni la credință în Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. fecioare Pistis, Elpis și Agapis și maică voastră Sofia , căci mărturisind pe Hristos, ați primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Agatoclia, Lucia , Sofia, Irina și Teopista , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Teodota , căci pentru mărturisirea credinței ai suferit chinuri, dar Domnul te-a făcut cu totul sănătoasă, neavând pe trup nici măcar un semn de rană. Iar în foc aruncându-te asupritorii, doi tineri îmbrăcăți în veșminte albe te-au însoțit, și lăudând pe Dumnezeu, ai ieșit din cuptor nevătămată. Până la urmă ai urcat la cer purtătoare de cununa muceniciei.

Preasfânta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, în Hristos ați găsit ocrotitorul, povățuitorul și călăuzitorul vostru, și în mâinile Lui v-ați încredințat duhul și El va izbăvit. Eu însă am față, sufletul, și trupul topite de întristare, căci nu cunosc calea de a ajunge la îndurarea Lui. Pentru că Domnul, a auzit glasul rugăciunilor voastre și a arătat în chip minunat îndurarea față de voi, va cant: Aleluia.

Icosul 3
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, grăbiți-va și ajutați-ne să ne găsim scăparea în Dumnezeu, căci El cunoaște fărădelegile noastre și neliniștea din sufletul nostru acum, plin de smerenie. Ajutați-ne să primim și să păstrăm curate tainele creștineșți, să avem puterea de a ne împotrivi credinței în demoni, și nădăjduind la Dumnezeu, să sfaramam demonicele lucrări prin credință și rugăciune. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. Ariadna , căci fiind în pericol, apropiindu-te de o piatră, te-ai rugat lui Dumnezeu să te izbăvească, și din dumnezeiască voie crapandu-se piatră, te-ai ascuns într-însă, iar cei ce te căutau au pierit toți, uciși de îngerii ce s-au ivit.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Raida, Cuv.-lor Xantipi și Polixeni cea făcătoare de minuni, Preacuv. Maică Eufrosina și Sf. Mc. Hira , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Tecla, cea izbăvită de toate cu darul lui Dumnezeu, căci lucrând rugăciunea și asceză în sihăstrie, ai făcut multe minuni, și ai părăsit viață, despicandu-se o piatră și primindu-te.

Bucură-te, Sf. Mc. Epiharis , căci mărturisind cu îndrăzneala numele lui Hristos, ai fost chinuită în multe feluri până când ți-ai dat fericitul și cinstitul suflet lui Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Gaiani , Petronia, Gudelia , Ripsimia, Gaiani și alte treizeci și două cuvioase mucenite femei și fecioare, căci ați primit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Iustina , căci ai câștigat la credință cea întru Hristos, pe Sf. Ciprian, căci reușind să sfarmi demonicele lui lucrări prin rugăciunea la Hristos, acesta s-a botezat și împreună ați căpătat cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Domnina, Verină, Prosdoca , Haritina și Metodia , căci ați arătat mare râvna dumnezeiască în credință, pentru această căpătând mucenicia.

Bucurăți-va, Sf.-lor Calistena și Pelaghia fecioara, căci ați câștigat viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Mamelhta , căci ai primit în vis învățătură tainelor creștineșți de la îngerul lui Dumnezeu, pentru că apoi să te botezi în drepta credință, și fiind încă îmbrăcâtă cu hainele sfântului Botez ai primit cununa muceniciei.

Bucură-te, Preacuv. Maică Pelaghia , căci trăind în desfranare te-ai pocăit, și botezandu-te, ai lepădat toată averea. Căci schimbându-te în chip bărbătesc, te-ai închis într-o chilie petrecând restul vieții cu plăcere dumnezeiască, până când ai urcat în pace la Domnul.

Bucură-te, Sf. Taisia , căci fiind căzută în patimă desfraului, te-ai pocăit cu toată zdrobirea de inima câștigând astfel mântuirea; căci, prin arătare îngerească s-a văzut cum o ora de pocăînță din partea ta a făcut cât o mulțime de ani, pentru că te-ai pocăit din tot sufletul.

Bucură-te, Preacuv. Atanasia cea iubitoare de Dumnezeu, căci te-ai călugărit că bărbat și te-ai nevoit permanent în curăție, în rugăciune, în a face bine săracilor și a îngriji pe cei bolnavi.

Bucură-te, Sf. Mc. Poplia , căci te-ai împotrivit credinței în demoni, suferind chinuri pentru asta, iar la sfârșitul vieții cu pace te-ai dus către Domnul.

Bucură-te, Sf. Evlampia , căci pentru mărturisirea și răspândirea credinței creștineșți, ai pătimit și ai luat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Zinaida , căci ți-ai petrecut viață tămăduind bolile aproapelui.

Bucură-te, Sf. Mc. Filonila , căci ai petrecut în îndelungate postiri și privegheri, iar cu rugăciunea ai făcut multe minuni.

Bucurăți-va, Sf. Irina și Sf.-lor Mc. Domnina, Anastasia, Malfeta, Anthia și Agathonica , căci ați câștigat viață cea veșnică.

Preasfânta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ați urmat cu luare aminte calea dreptății și ați păzit poruncile. Eu până acum am trăit după voia mea, cea lumească, nu m-am opus ispitelor și nici nu am trăit în credință și neprihănire, iar acum mă întreb dacă Îl pot află blând și milostiv la ziua judecății. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 4
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, va rugăm ajutați-ne să putem duce că și voi îngerească viețuire, lăsându-ne în grijă Domnului, cerând putere de a trece peste necazuri, și făcând față ispitelor care năvălesc asupra noastră. Căci vrem că și voi, la sfârșitul vieții, să putem află pe Dumnezeu blând și milostiv la ziua judecății, pentru a ne încredința sufletul locașurilor cele veșnice și dumnezeieșți. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. Mc. Zlata , „vas de aur al fecioriei și mireasă neprihănită a lui Hristos”, căci ai arătat un caracter puternic, credință nestrămutată în Hristos, frumusețe și neprihănire; căci mărturisind pe „Domnul Iisus Hristos că tată și pe Maică Domnului că mama”, ai primit cununa muceniciei, sufletul curat fiindu-ți luat la Domnul.

Bucură-te, Sf. Cuv. Maică Parascheva , căci ai renunțat la deșartă viață lumească auzind cuvintele Domnului: „Cel ce voiește a veni după Mine, să se lepede de sine și să ridice crucea să și să urmeze Mie”; căci prin ruga, smerită cugetare și curățenia inimii, te-ai umplut de har și ai învins ispitele vrajmasului; căci la sfârșitul vieții pământeșți, ai încredințat sfânt sufletul tău mâinilor îngereșți și prin ei, locașurilor dumnezeieșți.

Bucurăți-va, fericită Cleopatra , Sf.-lor Mc. Manato , Teodota , Glicheria, Anna, Elisaveta, Teodota și Sf. Tavita , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Cuv. Matroană , căci ai renunțat la viață lumească, mergând să locuieșți într-un loc pustiu, pentru a trăi în monahism; căci fiind milostiva cu săracii și ducând o viață curată și sfânta, Dumnezeu ți-a dăruit puterea de a vindecă bolnavii.

Bucură-te, Sf. Mc. Sevastiana , ucenica Ap. Pavel, căci ai fost botezată de dansul, și fiind gata a muri pentru Hristos, ai pătimit muceniceste. Căci fiind chiar îmbărbătată din cer cu vorbele „Bucură-te, și nu te mahni”, ai trecut nevătămată prin chinuri, încât s-au minunat toți. Căci rugându-te și fiind chinuită în foc, s-a făcut glas mare din cer cu fulgere și tunete și a căzut grindină stingand focul, iar îngerul Domnului arătându-se, ți-a zis: „Îndrăznește, fiica lui Dumnezeu, că trebuie să stai de față înaintea guvernatorului Pompian, și eu sunt cu ține”, și ai căpătat cununa mucenicească.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Leptina , Capitolină , Erotiida, Neonilla, Ana, Fevronia , Anastasia română, Sf. Maria facatoarea de minuni, Sf.-lor Mc. Melitina, Zenovia, Eutropia și Neonila , căci pătimind pentru mărturisirea credinței voastre, ați dat sufletul lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Maică Ana , căci văzându-ți păcatul propriu, te-ai tuns în monahism pentru a află pe Dumnezeu blând și milostiv la ziua judecății. Căci pentru îngerească petrecere și viețuire Dumnezeu, te-a înzestrat de nespuse minuni făcătoare, dăruind tămăduiri celor ce veneau la ține.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Chiriena, Iuliana , Chiriachi, Domnina, Doamna , Teodota și Casina , căci ați căpătat cununa biruinței.

Bucură-te, Sf Mc. Epistimi , căci ai ales să-ți dedici viață monahismului, trăind în muncă, rugăciune și post. Căci Domnul ți-a descoperit în vis mucenicia pe care urmă să o suferi, arătându-ți că împreună cu soțul tău va aflați într-un palat minunat, în față unui rege strălucitor care va punea niște coroane de aur pe cap.

Bucură-te, Preacuv. Maică Matroana , căci aprinzându-te de căldură dragostei și credinței spre Dumnezeu, ai intrat în viață monahală ca bărbat; și îndeletnicindu-te cu postul și privegherea, ai răbdat multe ispite de la demoni. Căci prin rugăciune, ai scos izvor de apă într-un loc sec și uscat, iar la sfârșitul vieții pământeșți, ai urcat cu pace către Domnul.

Bucură-te, Cuv. Teoctista , căci ai petrecut fericită treizeci de ani, cu rea pătimire, luptându-te cu foamea, cu gerul, cu arsură, hrănindu-te cu ierburi și cu verdețuri sălbatice, trăind și vorbind prin rugăciune doar cu Dumnezeu și cu Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de la care ai și primit dumnezeieștile Taine.

Bucurăți-va, Sf.-lor Eustolia și Sopatra , fiica de împărat, căci v-ați călugărit și ați sporit întru nevoințe și osteneli duhovnicești. Căci zidind o casă de rugăciuni, ați fost pricina de mântuire, pentru multe fecioare și femei evlavioase care veneau acolo.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Stefanida , Marato , Teodora împărăteasa, Eufimia , Tecla, Vautha, Denahida și Cecilia din Roma, căci v-ați dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Eufimia , Ana și Miropa , căci v-ați dat muceniceste duhul lui Dumnezeu.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin râvna voastră v-ați făcut stâlpi ai dreptei credințe. Eu am iubit mai mult viață lumească decât viață întru Dumnezeu, nepastrand dreapta credință, și căzând în înșelarea ispitelor vrasmasului, nu mi-am purtat cu demnitate crucea. Nu am postit, nu am citit spre îndreptare Sfintele Scripturi și nici pe alții nu am ajutat duhovnicește. Cerând de la voi ajutor în îndreptare, va cant: Aleluia.

Icosul 5
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, va rugăm ajutați-ne să ne creștem copii cu dragoste de Dumnezeu și să ne trăim toată viață împlinind poruncile Scripturilor; ajutați-ne să vă urmăm exemplul în a ne purta cu răbdare pe umeri, propria cruce; ajutați-ne să rămânem neclintiți în dragostea pentru Hristos și să nu cădem în cursele vrăjmașului, iar când vom pleca din trup și din lume, să dăm în pace lui Dumnezeu sufletele noastre. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. M. Mc. Ecaterina , căci ai făcut pe mulți să creadă în Hristos cu înțelepciunea și cu bună ta graire, iar pentru mărturisirea cea în Hristos, ai luat fericită cununa muceniceasca a mărturisirii.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Varvara, căci mărturisindu-ți credință în Sf. Treime, ai stârnit mania paganilor, și fugind, te-ai ascuns într-o stanca ce s-a deschis că prin minune, pentru că apoi, fungind în munți și fiind prinsă să iei cununa mărturisirii.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Iuliana și Hristodula , căci ați câștigat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Filofteia , fecioara, frumoasă stalpare, căci de mică copila, ai fost învățată a merge la biserica, a ascultă dumnezeieștile Scripturi cu luare aminte, a posti, a păzi neîntinată fecioria cea trupească și cea sufletească, și a ajută aproapele la nevoie. Căci pentru dragostea ta creștinească, ai plătit cu moarte muceniceasca, dându-ți sfântul și fericitul suflet în mâinile lui Dumnezeu, slavă cerească strălucind în acel loc.

Bucură-te, Sf. Pr. Ana , căci fiind stearpă, prin rugăciune la Domnul, ai primit a putea face copii, scăpând de ocară, iar pentru credință ta ai primit și darul prorociei.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Vevea , Sf. Mc. Lucia , fecioara, Sf. Antia și Sf. Sofia , cea făcătoare de minuni, căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Suzana , căci imbracandu-te în haine bărbăteșți și schimbându-ți numele în Ioan, ai intrat într-o mănăstire de călugări, unde ai făcut multe minuni în numele lui Hristos. Căci fiind supusă la felurite chinuri, ți-ai dat lui Dumnezeu duhul.

Bucură-te, Sf. și făcătoare de minuni Teofana împărăteasa, căci de dragul lui Hristos, te-ai lepădat de lume și de toate cele din lume și ai luat jugul cel bun al Domnului. Căci ridicând pe umerii propria cruce și trăind îngerește pe pământ, nu-ai fost lipsită de bunătățile cele făgăduite, iar când ai plecat din trup și din lume, ai dat în pace lui Dumnezeu sufletul.

Bucură-te, Sf. Aglaia romana, căci prin descoperire îngerească, ai văzut ce s-a întâmplat cu Sf. Bonifaciu și ai zidit o biserica măreață în numele lui. Căci trăind de atunci cu cuviință și bineplăcut lui Dumnezeu, ți-ai dat cu pace lui Dumnezeu duhul.

Bucură-te, Sf. Mc. Iuliana , căci pentru mărturisirea credinței, ai suferit multe chinuri și fiind aruncată în temniță, ai dezlegat închipuirea înșelătoare a vrăjmașului în înger, nefiind înșelată de el pentru a te închină la idoli. Căci rămânând neclintită în dragostea pentru Hristos, ți-ai dat viață primind astfel cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Tesalonica , Teodota, Anastasia română, Vasila , Domna , Anisia și Cuv. Teodora , căci ați dobândit viață veșnică.

Preasfanta Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi ați ales să ascultați cuvântul Domnului și să urmați calea dreptății, să păziți poruncile și să faceți voia Lui. Eu, până acum am trăit după voia mea, cea lumească. Căile Domnului îmi sunt necunoscute, iar demonii patimilor au putere asupra mea. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 6
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, fiți pentru noi călăuzitori pe drumul cel drept și ajutăți-ne să pătrundem pe calea lui Dumnezeu, să învățăm îndreptările sale și să ne întărim în păzirea poruncilor. Ajutați-ne să ne trăim viață potrivit voii lui Dumnezeu, având încredere în căile Domnului, căci ele sunt necunoscute de om, dar duc la desăvârșire.

Bucură-te, Sf. Mc. Eugenia , fecioara, căci primind sfântul botez, te-ai tuns în monahism că bărbat, trăind în nevoințe, în trude, în privegheri de toată noaptea, săvârșind toată virtutea și strălucind că un mare luminator. Căci fiind aprinsă de dragoste pentru Hristos, ai suferit pentru mărturisirea ta, luând cununa muceniciei.
Bucurăți-va, Cuv.-lor Melania română, Teodota , Genoveva, Eufimia , Tatiana și Domnina , căci în pace v-ați săvârșit.

Bucură-te, Sf. Cuv. Apolinaria din Sinclit, căci din dragoste de Dumnezeu, ai dăruit averea ta și te-ai călugărit că bărbat la Ierusalim. Căci pentru silința ta, Dumnezeu ți-a dat darul vindecării și scoaterii demonilor, săvârșind prin ține numeroase minuni.

Bucură-te, Sf. Cuv. Sinclitichia , căci ai renunțat la averea și viață lumească, și alegând asceză, ai biruit în lupta cu viclenii demoni și ți-ai mutat mintea la Dumnezeu încă din timpul vieții, căpătând cununa biruinței.

Bucură-te, Sf. Cuv. Domnica făcătoare de minuni, căci urmând calea călugăriei ai primit darul prorociei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Olimpiodora, Nemia , Vasilisa , Eutasia, Tatiana , Ana, Agni , Neonila, Xenia și Sf. Cuv. Teodosia , căci ați luat fericite cununile muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Agni , cea curată la suflet și la trup și dătătoare de înțelepciune, căci pentru a fi păzită a ta curăție, Dumnezeu a trimis pe îngerul Sau. Căci prin credință ta, ridicând mâinile spre cer și făcând rugăciuni, mortul a înviat. Căci vrând să te omoare necredincioșii, în Semnul Sfintei Cruci ai intrat cu îndrăzneala în mijlocul focului și cu rugăciunea pe buze, ai urcat către Domnul.

Bucură-te, Sf. Cuv. Xenia din Roma, căci pentru asceză ta, ai primit cununa Domnului și la moartea ta, pe cer, a apărut o Cruce de stele.

Bucură-te, Sf. Xenia din Saint-Petersburg, căci la moartea soțului tău, ai pierdut interesul pentru lucrurile lumești și ai urmat calea grea a nebuniei pentru Hristos, căpătând darul prorociei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Eufrasia , Medula , Trifina, Mc. Haris și Vevea , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Cuv. Maria din Constantinopol, căci împreună cu familia, ai trăit viață potrivit voii lui Dumnezeu, urmând căile Sale care duc la desăvârșire și ai primit darul de a face minuni.

Bucurăți-va, Sf. Marciana împărăteasa, Sf.-lor Atanasia, Teodota, Teoctista și Eudoxia , Perpetuă și Teodula , căci ați câștigat viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Pr. Ana , căci te rogi pentru cei nedreptățiți și care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Mc. Agata , căci ai crezut doar în Domnul nostru Iisus Hristos, care cu voia și cu cuvântul Sau, tamaduieste și ridică pe cei căzuți.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 7
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi cunoașteți puterea pocăînței și îndreptării, căci Bunul Dumnezeu, pe toți vrea să îi întoarcă la calea Să cea dreapta și să îi facă vrednici de Ierusalimul Ceresc. Eu sunt prins de lanțul patimilor și nu reușesc să mă ridic prin pocăînță, nu să țîn post și nici nu urmez calea curăției. Sufletul îmi este bolnav și vindecarea lui este grea, căci credință mea e mică. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 7
Tu, Doamne, cunoșți aplecarea noastră spre patimi și de aceea, precum fiul risipitor, ne întoarcem către Ține Bunule să ne primeșți și pe noi. Sfintelor femei, scoate-ți-ne din marea păcatelor, cereți de la Sf. Treime lumina și înțelepciune minții noastre și învățați-ne să ne pocaim. Căci departandu-ne de la firea omenească, vrem să dobândim că și voi, viețuirea cea mai presus de om, aici pe pământ, iar la sfârșitul zilelor, să intrăm cu voi întru Împărăția Cerească. Cu nădejde va cântăm:

Bucură-te, Sf. Mc. Fausta , căci ai trăit în nestricaciune, în post și în rugăciune, și având gândul pururea la dumnezeieștile Scripturi. Căci precum o vită ce face rod bun și mult, ai adus pe oameni la credință, când erai muncită de chinuri pentru că erai creștină; iar cerurile deschizându-se, s-a auzit „Veniți la Mine cei osteniți întru nevoință și însărcinați cu pătimirile, pentru numele Meu, și va voi odihni pe voi întru împărăția cerească”.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Marta, Maria , Enata, Valentina și Priscila , căci arzând cu dreapta credință și dragoste spre Hristos, ați primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Împărătese Teodora , sprijinitoare a ortodoxiei, și Pulcheria , cea binecredincioasa, căci ați urcat la Domnul.

Bucură-te, Preacuv. Maria , căci te-ai tuns în monahism că bărbat și ai trecut cu bărbăție peste toate cursele vrajmasului.

Bucură-te, Sf. Mariamna , căci ai propovăduit cuvântul lui Hristos și ai făcut pe mulți să se boteze.

Bucură-te, Cuv. Maică Filoteia , căci de mică fiind educată în dreapta credință și adâncă evlavie, când te-ai tuns în monahism, ai crescut duhovnicește prin post, priveghere și rugăciune, dobandind darul facerii de minuni.

Bucură-te, Sf. Gorgonia , mama a cinci copii, căci te-ai remarcat prin înalta ta virtute, pioșenie, blândețe, înțelepciune și osteneala. Iar când ai urcat la Domnul, ai spus: „Cu pace mă voi culcă și voi adormi „.

Bucură-te, Sf. Mc. Doroteia, căci ai biruit trupul și pe diavolul, slujind în toate zilele lui Dumnezeu întru curăție, în trezire și întru întreagă și neasemuită înțelepciune, cu smerenie, cu blândețe, postînd și rugându-te neîncetat, și astfel te-ai făcut vrednică de cămară Lui cerească.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Antusa , Tea , Chirana cea preaintelepta, Hristina și Calista, căci sfârșindu-va întru pocăînță, muceniceste, ați luat iertare și cununa de biruință de la Hristos Dumnezeul nostru.

Bucură-te, Sf. Mc. Fotini , căci tu eșți femeia samariteanca numită așa chiar de Mântuitorul nostru, când l-ai întâlnit la fântână lui Iacob. Căci împreună cu surorile tale Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi și Chiriachi , te-ai botezat; și mărturisindu-va credință că Iisus este Hristosul, ați fost supuse la chinuri și fiind ucise, ați primit cununa muceniciei.

Bucurăți-va, Sf.-lor Chira și Marana , căci prin sfânta viețuire, ați împodobit neamul femeiesc, renunțând la avere și petrecând în tăcere; în postire și cu înfrânarea răbdării.

Bucură-te, Preacuv. Mc. Evdochia , samariteanca, căci fiind deprinsă cu reaua faptuire, te-ai pocăit și ai ales credință cea adevărată. Căci fiind botezată, ai fost răpită cu mintea și te-ai văzut fiind luată de mâna de un înger și ridicată la cer unde îngerii se bucurau de întoarcerea ta, în timp ce ceva negru și înfiorător la vedere scrasnea din dinți și strigă, pentru că nu mai erai sub puterea lui. Căci intrând în mănăstire, ți-ai împărțit toată averea și ai trăit în nevoințe duhovniceșți, iar Domnul a făcut mari minuni prin ține, precum învierea unui copil.

Bucură-te, Sf. Domnina din Cîr, căci te-ai dedat încă din copilărie nevoințelor pustnicesti și infranarii tuturor pornirilor trupului. Căci trăind în post, ți-ai petrecut toată viață aducând lui Dumnezeu cântare de laudă, până când te-ai ridicat la Mirele tău cel iubit, Hristos.

Bucură-te, Sf. Mc. Antonina din Niceea, căci nu te-ai lepădat de credință chiar suferind chinuri, fiind apărată de îngerii domnului, până când ai căpătat cununa muceniciei.
Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Eutalia, Atanasia, Calinica, Vasilisa , Iuliana sora Sf. Pavel, căci ați câștigat viață veșnică.

Bucură-te, Preacuv. Piamun din apropierea Alexandriei, căci ai trăit în feciorie și rugăciune și ai primit darul clarviziunii de la Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Anastasia patriciană, căci te-ai deosebit prin marea ta curăție sufletească, fiind temătoare de Dumnezeu, umblând mereu pe căile Domnului și fiind plină de bunătate. Căci nevoindu-te aspru cu vegherea rugăciunea, postul, și învingând cu vitejie bărbătească răzvrătirile demonilor, ai ajuns vas ales al Duhului Sfânt.

Bucură-te, credincioasă Maria sora lui Lazăr, căci ai uns cu mir picioarele Mântuitorului.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Cristina , Ilaria , Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia și Teodosia , căci ați urcat muceniceste la Domnul.

Bucură-te, Sf. Drosida , fiica împăratului Traian, căci renunțând la împărăția lumească, ai câștigat-o pe cea cerească. Căci rugându-te la Domnul să te boteze în numele Sf. Treimi, ai intrat singură în apă, și apoi postînd, ai primit hrană îngerească șapte zile, până când cerând luminare de la Domnul, sufletul tău a urcat la cer.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Calinica, Vasilisa , Pelaghia, Teodosia , Ana, Alla, Varis, Moico, Mămică, Birgo, Animais și Matroană , căci ați primit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Maria Egipteaca , căci ai ales o viață spre nevoințe și virtute, deși în tinerețe, te-ai deprins cu faptele cele rele. Căci cu ajutorul lui Dumnezeu, te-ai depărtat de la firea omenească și ai dobândit viețuirea îngerească, cea mai presus de om, pe pământ.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 8
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin aspirația voastră v-ați făcut vrednice de dobândirea harului și a multor daruri spirituale pe care mintea omenească nu le poate pricepe: scaunul în Împărăția cerurilor, crucea luminoasă, mantia luminoasă, cununa credinței, cununa curăției, cununa fecioriei, rugăciunea de foc, darul prorociei, darul facerii de minuni, darul tămăduirii și multe daruri greu de închipuit. Viață mea este săracă în credință și izbândă spirituală. Cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 8
Sfintelor lui Dumnezeu, întăriți-ne în credință în Dumnezeul cel adevărat, ajutați-ne să ne păstrăm sufletul curat și să avem tăria de a îndură orice chin pentru El, pentru a ne dărui Lui din iubire, și a ne face părtași Harului Sau, iar la sfârșitul vieții pământeșți să bem din paharul vieții și al nemuririi, cel pregătit credincioșilor. De aceea, va cant:

Bucură-te, Preacuv. Maică Teodora din Tesalonic, căci din tânăra vârstă iubind pe Hristos, te-ai lepădat de lume și ai intrat în monahism, și lucrând toate virtuțile, pe toate împreună le-ai izbutit.

Bucură-te, Preacuv. Maică Platonida , căci ai organizat o mănăstire de maici și ai fost un exemplu viu de viață monahiceasca, sfințenie, smerenie și dragoste de aproapele, având la mare cinste patimile Mântuitorului pe Cruce.

Bucurăți-va, Sf. Evula , Sf. Mc. Fervuta , Sf. Mc. Teodora din Didim, Sf. Mc. Achilina cea nouă, Sf. Pr. Olda , Preacuv. Trifina din Cizic și Cuv. Antusa , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Tomaida , căci te-ai nevoit prin sânge, te-ai săvârșit pentru curăție, și ne eșți de mare ajutor în luptele împotriva patimilor trupului, iar cu bincuvantarea ta, ne dai putere să izbavim.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Vasilisa, Anastasia , Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa, Teodora , Sf.-lor Mc. fecioare Agapia, Irina, Hionia și Sf. Mc Irina , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Preacuv. Maică Atanasia , căci trăind în sihăstrie, în post și cu înfrânare, ai secerat roadele liniștii, fiind aleasă stareță de mănăstire până când te-ai mutat la Domnul.

Bucură-te, Sf. Mc. Alexandra împărăteasa, căci ai disprețuit vremelnică împărăție lumească, și crezând în Hristos, ai murit pentru El primind astfel cununa muceniciei.

Bucură-te, Preacuv. Maică Elisabeta , căci a ta naștere s-a arătat prin dumnezeiască descoperire, și din fragedă vârstă, ai ales osteneli sihastresti; și petrecând patruzeci de zile nemancand, iar trei ani având gândul numai la Dumnezeu, ai luat de la Hristos har de tamaduiri.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Filipia și Nichi , Sf. Glafira, Preacuv. Iusta , Sf.-lor Mc. Cherchira și Arghira , căci ați urcat la Domnul.

Bucură-te, Cuv. Isidora , cea nebună în Hristos, căci despre ține îngerul Domnului a spus: “Ea slujește tuturor cu dragoste și îndură milă lor fără să se plângă iar inima și gândurile ei sunt numai la Dumnezeu.”

Bucură-te, Sf. Mc. Zoe , căci ai mărturisit cu tărie pe Domnul Iisus Hristos că Stăpân sufletului tău, spunând că este o mare cinste acest lucru, și că Lui trebuie să ne supunem voință.

Bucură-te, Sf. Mc. Mavra , căci fiind chinuită pe cruce pentru credință ta, nu ai dorit decât să bei din paharul vieții și al nemuririi pregătit de Hristos. Căci venind îngerul lui Dumnezeu la ține, ai fost dusă la cer unde ți-a arătat un scaun, o haina luminoasă și o cununa, spunându-ți-se: „Acestea ți s-au gătit ție”.

Bucură-te, Sf. Mc. Pelaghia din Tars, căci ai hotărât să fii mireasă lui Hristos, Împăratul Cerurilor și la al tău botez un izvor de apă a țâșnit din pământ. Căci făcându-se semnul crucii peste ține în timpul Sfintei Taine a Botezului, îngerii te-au acoperit cu o mantie strălucitoare, te-au împărtășit și împreună ați înălțat rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu. Căci pentru mărturisirea credinței și refuzul coroanei împărăției lumești, ai sfârșit muceniceste primind de la Domnul, în cer, trei coroane care nu vor pieri niciodată, pentru: curăție, credință și mucenicie.

Bucură-te, Sf. Monica cea cu firea blanda.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Irina , căci ai fost numită așa chiar de îngerul Domnului care te-a învățat credință în Dumnezeu. Căci tu, fiind supusă la nenumărate chinuri, ramaneai nevătămată. Căci prin rugăciunea ta la Domnul, ai înviat pe tatăl tău, ai adus pe mulți la credință și ai făcut multe minuni, crezând în Dumnezeu pentru care toate sunt cu putință, cele ce la oameni sunt cu neputință.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Calinica, Achilina , Glicheria , Iunia , fecioara Hristina , Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroană și Iulia, Eufrasia , Chiriachi, Teotimi , Sofia doctoriță, Marchiana, Paladia, Sosona, Cristina , Elena și Eliconida , căci v-ați suit la ceruri purtătoare de cununa.

Bucurăți-va, Sf.-lor Eufimia , Anastaso , Elena împărăteasa și Maria lui Cleopa, purtătoare de mir, căci cu pace v-ați săvârșit.

Preasfanta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 9
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ați luptat cu toată ființa să primiți lumina cea care curățește sufletul de păcate, duhul care izbăvește. Eu, am trăit până acum sub umbră întunericului, în cultivarea buruienilor patimilor în trupul meu, robindu-mi sufletul. De aceea, cer de la voi ajutor și întărire în cultivarea virtuților creștinești. Pentru prețuirea ce o port pentru voi, vă cânt: Aleluia.

Icosul 9
Va rugăm să ne dați putere că, înlăturând neputință și patimile, să ne impodobim sufletul cu strălucirea virtuților creștineșți: dragostea, credință, tăria sufletească, speranța, inteligență, cumpătarea și dreptatea. Căci dobândind astfel de virtuți, putem ajunge și noi la frumusețea și curățenia cea neasemănată a sufletului mult iubit de Dumnezeu. De aceea, va cant:

Bucură-te, Sf. Mc. Teodosia fecioara din Tir, căci pentru mărturisirea credinței tale, ai fost supusă la multe chinuri, și când părinții tăi care au încercat să te convingă să nu te sacrifici pentru Hristos, le-ai apărut îmbrăcată într-o haina strălucitoare, cu o cununa pe cap și o cruce strălucitoare, de aur, în mâna, spunându-le: „Priviți gloria de care ați vrut să mă lipsiți!”.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Teodosia din Constantinopol, Sf. Mc. Harita fecioara și Cuv. Ieria căci ați primit fericirea cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Paula fecioara, căci pentru credință ta ai fost supusă la chinuri, dar îngerul lui Dumnezeu venea și te vindecă, până când ți-ai primit cununa muceniciei pentru a urcă lângă Domnul.

Bucură-te, Cuv Clotida , căci trăind plină de virtute, ai ajuns prin umilință, la harul Duhului Sfânt și ai căpătat darul prorociei. Căci crezând în botezul copilului bolnav, acesta s-a vindecat prin rugăciunile tale.

Bucură-te, Sf. Cuv. Sofia din Tracia, căci, deși ai fost ocupată cu grijile și datoriile acestei lumi, având șase copii, ai ținut poruncile Domnului și ai trăit o viață plină de virtute, iubind Psaltirea, în smerenie și dragoste față de săraci.

Bucurăți-va, Sf. Maria și Marta , care ați răspândit Vestea cea Bună a Învierii, Sf. Esia, Sf. Sosana, Sf. Sevastiana și Cuv. Melania , căci cu pace v-ați săvârșit.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Zinaida cea făcătoare de minuni și Potamiani , căci ați dobândit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Mc. Caliopia , căci te-ai remarcat pentru frumusețea sufletului și ai primit cununa muceniciei pentru că nu ai vrut să renunți la dragostea și credință în Hristos.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata , cele împodobite și strălucite cu lumina virtuților, căci sporeati în credință lucrând poruncile lui Dumnezeu neîncetat ziua și noaptea. Căci alegând să va închinați doar Domnului Iisus Hristos, ați suferit muceniceste căpătând viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Antonina , căci ai trăit în curăție și cinste, suferind multe chinuri pentru credință ta și câștigând cununa muceniciei. Căci suferind pentru Hristos fără să mănânci trei zile, ți s-a arătat noaptea lumina, și făcându-se tunet mare, s-au deschis ușile casei, auzindu-se glas din cer și îndemnându-te să mănânci.

Bucură-te, Cuv. Pansemnia , căci luminandu-ți-se mintea, te-ai pocăit deși ai trăit în răutate și desfrânare, și în umilință venind, ai primit sfântul botez. Căci trecând la o viață înfrânata și cinstită, atât ai bineplăcut lui Dumnezeu, de ți-a dat puterea izgonirii demonilor și vindecării feluritelor boli.

Bucură-te, Sf. Mc. Antonina din cetatea Niceii, căci nu te-ai lăsat zdrobită duhovnicește de chinurile pe care le-ai îndurat, mărturisindu-L pe Hristos până în clipă morții tale.
Bucură-te, Preacuv. Ana , căci ai purtat haine bărbăteșți, schimbându-ți numele în Eftimie, ai trăit în asceză până la sfârșitul vieții.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Achilina , Gravs , Vasilisa , Iuliana , Leonida, Livia și Evtropia , căci ați dobândit viață cea veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Agripina , căci impodobindu-ți sufletul cu fecioria și cu bărbăția, te-ai făcut mireasă lui Dumnezeu. Căci ai alergat cu indraznire și cu vitejie la mucenicie și de fiecare dată când erai legată, de un înger erai dezlegată.

Bucurăți-va, Sf.-lor Iulita , Vasa, Paula, Agatonica și Elisabeta , căci în pace v-ați săvârșit.

Bucură-te, Sf. Mc. Fevronia cea mult-pătimitoare, căci ai ales calea sihăstriei și te-ai deosebit prin înțelepciune. Căci ți-ai dăruit viață facerilor de bine și milosteniei, și ești cinstită că ocrotitoarea celor căsătoriți.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Icosul 10
Cu smerenie, va rugăm ajutați-ne să învingem că și voi balaurul patimilor, să biruim răul cu iubirea de Hristos, să fim treji și să înțelegem că fărădelegile noastre ne duc în locul de suferință, căci ridicându-ne, vom reuși să inviem Hristosul din noi, Omul cel dintâi și să ne dăruim facerilor de bine, iar la sfârșitul vieții, să luăm că și voi, har de la Dumnezeu pentru a trăi cu voi întru lumina și în bucuria de negrăit. De aceea, va cant:

Bucură-te, Sf. Ioana mironosiță, căci mergând la mormântul Mântuitorului că să ungi trupul sfânt cu mir după moartea Să pe Cruce, ai auzit de la îngeri despre minunea învierii lui Hristos.

Bucură-te, Preacuv. Marta , căci ai iubit cu multă credință pe Maică lui Dumnezeu, care ți-a vestit veșnică fericire care te aștepta. Căci mutându-te de la cele pământeșți, ne-ai mărturisit că ai luat mare har de la Dumnezeu și trăieșți întru lumina și în bucurie de negrăit.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Teodota , Chiprila, Aroa și Luchia , Sf. Asclipia , facatoarea de minuni și Sf.-lor Mc. Marta , Chiriachi și Eufimia , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Lucia fecioara, căci de mică ți-ai dăruit viață lui Dumnezeu, trăind în sărăcie și castitate; căci ai mărturisit cu curaj credință creștină, fiind gata să înduri multe chinuri pentru Hristos.

Bucură-te, Sf. Olga , împărăteasa Rusiei, căci eșți întocmai cu apostolii, înzestrată cu o frumusețe rară și o inteligență strălucită; căci ai străbătut țară pentru a răspândi credință în Hristos.

Bucură-te Sf. Veronica , căci ai fost vindecată de Hristos și ducând o viață sfânta, cu pace te-ai dus la Dumnezeu la sfârșitul vieții, că și în ceruri să te bucuri de Chipul Domnului.

Bucură-te, Sf. Mc. Golinduh , botezată Maria, căci în vedenie ai fost condusă de îngerul lui Dumnezeu să vezi locul întunecat și plin de foc în care ajung cei fără credință; căci ai văzut apoi locul luminat în care ajung cei care i-au slujit lui Dumnezeu, loc păzit de înger care nu lasă să între decât credincioșii. Căci ai primit de la Dumnezeu darul deosebirii credinței adevărate și facerii de minuni.

Bucurăți-va, Cuv. Sară , căci cu pace te-ai săvârșit și Sf. Mc Iulita , căci mărturisindu-ți credință ai căpătat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. M. Mc. Marina , căci cu rugăciune la Dumnezeu, ai învins balaurul care venise cu cutremur și varsă foc în jurul tău, în temniță în care erai închisă pentru credință, și nerenuntand, ai căpătat cununa muceniciei.

Preasfanta Fecioara Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 11
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, eu sunt rob al omului cel vechi, al trupului cel pieritor, și străîn este minții mele numele lui Dumnezeu, căci sunt departe de cunoștință cea dumnezeiască. Nu iubesc citirea Sfantei Scripturi și nici nu fac nimic pentru nașterea din nou, după cum ne-a învățat Mântuitorul. Pentru lumînarea minții mele cerând ajutor de la voi, va cant: Aleluia.

Icosul 11
Învățați-ne că pe niște copii și ajutați-ne în înțelegerea Sfintelor Scripturi și dobândirea cugetării curate și înțelepte, dați-ne spor în chemarea cu credință a Numelui lui Hristos, pentru a învia în noi Omul Interior. Ajutați-ne să ne vindecăm trupește și sufletește și să ne biruim patimile și necazurile. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Preacuv. Maică Macrina , căci ai trăit cu cuviință, sihastreste și nevoindu-te cu dumnezeieștile Scripturi, până la cea de apoi răsuflare, când către Domnul te-ai dus.

Bucură-te, Sf. Maria Magdalena mironosiță și cea întocmai cu Apostolii, căci ai renunțat la bunurile tale și la orice atașament la lume, pentru a-L urmă pe Mântuitorul, care a scos din ține șapte duhuri.

Bucurăți-va, Sf. Mc. Marcela și Cuv. Ana , căci ați câștigat viață cea veșnică.

Bucură-te Sf. Mc. Hristina , căci fiind înzestrată de Domnul cu cuget drept, ai văzut cerul, și din făpturi înțelegând pe Făcătorul, ai mărturisit credință cea adevărată. Căci fiind aruncată în temniță, primeai hrană îngerească fiind tămăduită de durerile rănilor. Căci fiind aruncată în mare, de la Domnul ai primit dumnezeiescul botez, fiind scoasă la uscat de un înger.

Bucură-te, Cuv. Olimpiada , căci te-ai arătat plină de înțelepciune și credință; căci ai trăit în asceză și virtute o viață dedicată în întregime lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Mc. Parascheva din Roma, căci încă din fragedă copilărie te-ai consacrat cu totul celor dumnezeieșți, și prin chemarea Numelui lui Hristos, ai vindecat bolnavii aduși la ține. Căci fiind ocrotită de înger, ai rămas nevătămată la toate chinurile pentru credință ta, iar prin rugăciune, ai provocat moartea unui balaur.

Bucurăți-va, Cuv. Maică Eupraxia , Cuv. Mc. Oreozila , Sf. Mc. Ierusalima , Sf. Mc. Drosis și Cuv. Maică Antuza marturisitoarea, căci va bucurați acum în cer lângă Mântuitorul.
Bucură-te, Cuv. Maică Irina , din Capadocia, căci ai tăiat legătură de lume și te-ai consacrat cu sârguința lucrării cele frumoase, știind că în măsură în care trupul este slăbit, Omul Interior se reînnoiește și se apropie de Dumnezeu. Căci ai primit de la Dumnezeu Darul Înțelepciunii, iar printr-un înger, darul de a fi văzătoare cu duhul și darul facerii de minuni.

Bucură-te, Sf. Mc. Teodota , căci ți-ai învățat pruncii spre cunoștință dumnezeiască.

Bucură-te, Sf. Mc. Iulita , căci ai mărturisit credință și nu te-ai lepădat de Făcătorul și Ziditorul tuturor.

Bucură-te, Sf. Mc. Solomonia , căci ai câștigat cununa muceniciei.

Bucură-te, Sf. Salomeea mironosiță, căci L-ai urmat pe Mântuitor și, cu curaj mai mare decât al uceniclor, tu nu L-ai părăsit pe Domnul în timpul Patimilor, ci ai privit crucificarea.

Bucură-te, Sf. Mc. Evdochia , maică noastră, căci te-ai înțelepțit prin rugăciune și citirea dumnezeieștilor Scripturi; căci, aducând pe mulți la cunoștință lui Dumnezeu, ai căpătat cununa muceniciei.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 12
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ați trăit cu multă purtare de grijă spre înălțarea sufletului. Eu, nu am atâta răbdare și iubire de Dumnezeu, pentru a mă ruga pentru mântuirea mea, nu țîn post și nu împlinesc deloc poruncile scripturilor, lăsându-mi sufletul pradă lucrării demonilor, și mai mult de atât, nici nu le ofer copiilor educația creștinească pentru salvarea sufletelor. Pentru că voi ați urcat în Împărăția Tatălui ceresc, va cant: Aleluia.

Icosul 12
Sfinte femei, ajutați-ne să avem puterea să trăim în curatie, să uităm inselatoarele griji lumeșți și să ne rugăm cu nădejde și îndrăzneala spre înălțarea sufletului. Ajutați-ne să dobandim darul rugăciunii de foc, care se lucrează cu inima, pentru a dobândi atâta curatie încât să se poată reflectă în noi chipul lui Dumnezeu. De aceea, va cântăm:

Bucură-te, Sf. Nona , căci într-un trup de femeie, ai avut un suflet bărbătesc și brav, lucrând toată viață spre înălțarea sufletului și arzând de o singură dorința: să faci totul mai curat, închinat numai lui Dumnezeu. Căci după multă asceză, ai primit de la Dumnezeu, Chipul Sau strălucitor în sufletul tău.

Bucură-te, Preacuv. Potamia , cea făcătoare de minuni, căci te-ai săvârșit muceniceste.

Bucură-te, Sf. Teodora de la Sihla, floare duhovnicească de mare preț, căci arzând de dorința unei vieți cu totul curate, ai ales sihăstria, primind darul rugăciunii de foc, care se lucrează în inima, darul lacrimilor, al răbdării și al negrăitei iubiri de Dumnezeu. Căci atunci când te rugai, erai înconjurată de văpaie de foc ceresc.

Bucurăți-va, Pr. Cuv. Potamia , făcătoare de minuni, Sf. Mc. Maria Patrichia , Sf. Xeni , Sf. Evdochia împărăteasa și Sf. Mc. Iuliana , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Mc. Vasa , căci fiind închisă pentru mărturisirea credinței, ai primit hrană din mâna îngerului și după multe chinuri ți-ai dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.

Bucură-te, Sf. Teoclita , făcătoare de minuni, căci ai fost crescută cu dragoste de Dumnezeu, toată viață împlinind poruncile Scripturilor și făcând milostenie aproapelui.

Bucură-te, Sf. Mc. Antusa , căci pentru botezul tău, episcopul Atanasie a fost adus înaintea ta fiind ridicat de îngeri; și nefiind apă, a făcut episcopul rugăciune, și îndată a ieșit de jos o fântână. Căci arătându-se doi îngeri în chip de slujitori, ți-au dat veșmânt alb. Căci ridicând Crucea Domnului, te-ai călugărit trăind în pustie cu fiarele care îți aduceau hrană prin dumnezeiască pronie. Căci suferind multe bantuieli de la demoni, ai învins în credință, urcând cu pace la Dumnezeu.

Bucurăți-va, Sf.-lor Mc. Natalia , Eutalia , Antusa cea nouă, Cuv. Teodora din Tesalonic și Preacuv. Vriena , căci ați dobândit viață veșnică.

Bucură-te, Sf. Pr. Ana , căci l-ai văzut pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim. Căci nepărăsind Templul și trăind o viață strictă și pioasă, în post și rugăciune, L-ai slujit pe Dumnezeu zi și noapte.

Preasfântă Fecioară Maria, Maică lui Dumnezeu, împreună cu sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugați-va pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Condacul 13
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, ați ascultat dumnezeieștile Scripturi cu luare aminte, ați postit, ați păzit neîntinată fecioria cea trupească și cea sufletească, ați iubit mai mult viață întru Dumnezeu decât viață lumească, ați păstrat dreapta credință, și în ciuda ispitelor vrăjmașului, v-ați purtat cu demnitate crucea și ați dobândit Înțelepciunea cea neasemănată. Pentru asta ați fost îmbrăcate de Bunul Dumnezeu cu haina luminoasă și împodobită cu strălucitoare virtuți, iar pe cap ați purtat cununile curăției, fecioriei și muceniciei. Sufletele noastre cele mâhnite și cuprinse de întristare, va rugăm să le fericiți cu nădejdea în sfânta înviere. Va rugăm să ne primiți sub adăpostul izbanzii voastre, că întărindu-ne, să va putem urmă exemplul și să putem fi și noi izbăviți. (Condacul 13 se citește de trei ori și apoi Icosul 1 și Condacul 1).

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s