Rugăciune care se citește în fiecare post

Postul Adormirii Maicii Domnului este rânduit de Biserică spre aducerea aminte de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare și de postul cu care ea însăși – după tradiție – s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Am cerut sfat și binecuvântare de la Părintele Daniil Iacsa, care ne-a recomandat să citim zilnic: ”Acatistul Bunei Vestiri, care e cel mai vechi. Îmi pare rău că multă lume îl trece cu vederea, ca fiind arhicunoscut. Ar trebui să avem o cultură a acestui Acatist. E foarte puternic.”

adormirea-maicii-domnului-fresca-parintele-Arsenie-Boca

Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai tocmit, prin Legea Ta cea Veche și cea Noua, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și biruință asupra păcatului,- ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Ca Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase-Dumnezeule și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 Imaginea: Frescă: Adormirea Maicii Domnului – Cuviosul Părinte Arsenie Boca