Rugăciune către Dumnezeu pentru iertare

 Doamne iartă-mă pe mine păcătoasa, că mult Ţi-am greşit! Nu sunt vrednică să-mi ridic fruntea spre Cer din cauza păcatelor cu care Te-am supărat toată viaţa mea! Te rog  să mă ierţi că mult Ţi-am greşit şi Te-am supărat, dar nu Te-am abandonat, Doamne! Mă rog şi pentru copiii mei, pe care Tu, Doamne, mi i-ai dăruit, dar din neştiinţă şi din necredinţă de Tine s-au depărtat! Cum ai lucrat peste mine lucrează şi peste ei! Îndură-Te şi izbăveşte-i de cel viclean, care mereu ne inspiră la rele!

Te iubesc şi-Ţi mulţumesc pentru tot ce-mi dai, Doamne, şi Te rog să fii cu mine în întreaga mea viaţă de aici şi din veşnicie! Te rog, Doamne, iartă-ne pe toţi şi revarsă-Ţi mila şi spre cei care nu ştiu de Tine! Ajută-mă să-mi văd greşelile şi să nu le mai săvârşesc, deoarece doresc să devin un vas curat prin care Tu să poţi lucra şi să se împlinească Voia Ta în tot şi în toate. Iartă-mă, Doamne, că eu Te iubesc!

Ştiu că nu sunt vrednică să priveşti spre mine păcătoasa, dar doresc să mă schimb şi să trăiesc alături de Tine acum şi în fiecare clipă a vieţii mele şi numai Ţie să-Ţi slujesc. Te rog, iartă-mă, ajută-mă şi nu mă părăsi, Doamne!

 Vino, Doamne şi curăţeşte-mă, binecuvintează-mă şi te sălăşluieşte întru mine! Amin!

Să ne vindecăm iertând

Neiertarea celor ce ne-au greșit – inclusiv sau mai ales părinții – ne face viața insuportabilă. Nici neiertarea de sine nu ne face viața ușoară. De aceea vă propun ceea ce mi-a fost și mie de folos; mereu vă pun la dispoziție medicamente încercate, eficiente, fără contraindicații sau efecte adverse :).

De pe site-ul http://www.sfintiiarhangheli.ro/sa-ne-vindecam-iertand

impacarea

Seminar duhovnicesc

* Sesiunea 1: Ce este iertarea
Video
* Sesiunea 2: Ce nu este iertarea
Video
* Sesiunea 3: Uciderea fratelui
Video
* Sesiunea 4: Logica violenţei ucigaşe
Anexa: Schemele de inadaptare
* Sesiunea 5: Ieşirea din logica violenţei ucigaşe
Anexa: Rugăciunea pentru vrăjmaşi
* Sesiunea 6: Cum iertăm
* Sesiunea 7: Încă o piedică în calea iertării
* Sesiunea 8: Liturghia iertării

Seminar Duhovnicesc „Să ne vindecăm iertând”format pdf

Tot mai multe persoane apelează la noi pentru a afla soluţii la numeroasele şi dureroasele probleme pe care ni le ridică viaţa. După părerea noastră, soluţia nu poate fi găsită decât de fiecare persoană în parte în directă conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Sfânta Biserică are şi ne oferă mijloacele prin care dobândim Harul, iar nouă ne revine datoria de a învăţa să-l păstrăm şi să lucrăm cu el.

În acest sens, seminariile de formare organizate de Centrul nostru sunt ocazii de a dobândi sau perfecţiona asemenea abilităţi. Rezultatele obţinute până în prezent sunt, cu mila lui Dumnezeu, încurajatoare. Din păcate, atât spaţiul cât şi timpul nostru sunt limitate şi nu putem satisface cererile tuturor celor doritori.

Ca urmare, oferim, cu titlul de încercare, seminarul online „Iertarea se învaţă?”. Răspunsul îl va da fiecare participant, după ce va parcurge sesiunile acestui seminar.

Poate participa oricine şi va beneficia cel care îşi va face „temele” cu toată seriozitatea.

Noi publicăm materialele necesare pentru fiecare sesiune iar cursanţii sunt rugaţi să ne trimită temele pe adresa: iertare@gmail.com. Prima temă primită va fi considerată înscriere la seminar. Fiecare temă va fi studiată şi practicată timp de o săptămână sau şi mai mult, dacă e nevoie.

Vă asigurăm de confidenţialitatea corespondenţei. Dacă aveţi reţineri, puteţi folosi un pseudonim. Pentru noi contează lucrarea lăuntrică.

Precizăm că învăţătura din suportul de curs nu ne aparţine. Noi doar am prelucrat şi adaptat diferite studii pe care le-am menţionat, atunci când au fost luate din surse semnate de autorii lor. De aceea vă recomandăm să mergeţi mai departe în devenirea dumneavoastră adăpându-vă direct de la aceste surse.

Suntem conştienţi de neajunsurile acestei metode „virtuale”, dar Îl rugam pe Bunul Dumnezeu să lucreze şi în aceste condiţii. Nădejdea noastră este ca, în timp, să se formeze grupuri de suport în parohii pentru o comunicare vie şi faţă către faţă în jurul Părintelui sau a unui specialist din parohie. Cei doritori ne pot contacta pentru informare şi formare.

Până atunci, Îl rugăm pe Domnul să ne binecuvânteze lucrarea şi să lucreze cu fiecare cursant în parte aşa cum numai El ştie.

Şi nu uitaţi: Dumnezeu trebuie căutat acolo unde este El în Sfânta Sa Biserică: în Sfintele Taine, în Sfintele Slujbe, în Rugăciune, în inima noastră, în faptele bune făcute în Numele Lui!

Pacea şi bucuria Domnului cu noi cu toţi!

Maica Siluana Vlad

http://www.sfintiiarhangheli.ro/

Rugăciune pentru vrăjmaşi a Sfântului Nicolae Velimirovici

cropped-fiulratacitorgr
Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii, nu pot pierde sufletul meu.
Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri.
Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi.
Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi.
Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun.
Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic.
Când am vrut să conduc pe oameni ei m-au împins înapoi.
Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier.
Când m-am gândit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn.
Când mi-am zidit casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au izgonit afară.
Într-adevăr vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la veşmântul Tău.
Binecuvântează Doamne pe vrăjmaşii mei!
Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea,
Ca fuga mea spre Tine să fie fără întoarcere;
Ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen;
Ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea;
Ca inima mea să devină mormântul celor rele.
Ca toată comoara mea să o aduni în ceruri.
Ah, de m-aş elibera odată de autoamăgire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii înşelătoare!
Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţini ştiu în lume: că omul nu are pe pământ vrăjmaşi în afară de sine însuşi.
Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că vrăjmaşi nu sunt vrăjmaşi, ci prieteni severi.
De aceea, Doamne, binecuvântează pe prietenii şi pe vrăjmaşii mei!
Sluga blestemă pe vrăjmaşi căci nu ştie, iar Fiul îi binecuvântează căci ştie.
Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui.
De aceea El păşeşte liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu pentru aceştia.
Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei!
Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem!