Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru izbăvire de boală

24174142_10155956335867459_7071861382673082402_n

Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală!

Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea.

Dar căzând înaintea Ta Te rog, îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i sufe­rinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră.

Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele

Amin.

Publicitate

Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru copiii noștri

79351167_2457657737825383_1770747043988373504_o

Rugăciunea de mai jos e bine să fie spusă de fiecare părinte, oricât de mic sau de mare ar fi pruncul său! Are puteri nebănuite atunci când este spusă cu dragoste și credință!

Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor.

Doamne! Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i la pocăinţă.

Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele), şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, şi povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale, şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru. Amin!

Sursă: ortodoxia.me

Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru ieşirea din necazuri

 admin-ajax

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar îndrăznim să Te rugăm să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins. Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră şi au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră! Tu cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt număraţi. La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie! Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!

Rugăciune de mulţumire către Mântuitorul și către Maica Domnului

10592626_1125654094131986_6870741592805576217_n135947_isus-hristosDoamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine. Şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. lzbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului

Preasfântă Fecioară,  Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumesc că ne eşti şi nouă Mamă Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare! Îţi mulţumesc pentru toate iconele Tale făcătoare de minuni şi pentru tot Harul care se revarsă prin ele!

Îţi mulţumesc Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi!

Îţi mulţumesc că nu ne laşi pradă celui rău, ci ne aperi şi ne acoperi sub Sfânt Acoperământul Tău!

Iartă-mă, Măicuţă, pentru multele mele păcate şi Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele din această viaţă!

Îţi mulţumesc că Te rogi pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viaţa aceasta la viaţa veşnică!

Îţi mulţumesc Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit!

Îţi mulţumesc Măicuţă pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă şi pentru tot ajutorul Tău! Şi eu Te iubesc, Te preamăresc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin! 

Rugaciune catre Mântuitorul Iisus Hristos a Ieroschimonahului Partenie de la Kiev

 124268_iisus-hristos
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, nu lasa ca deșertaciunea, iubirea de sine, iubirea de plăceri, trândăvia, mânia, să mă stăpânească si să mă răpească de la dragostea Ta… O, Doamne, Ziditorul meu, toată nădejdea mea! Nu mă lăsa pre mine făra de parte în fericirea vesnică; binevoiește ca si eu să urmez calea Ta sfântă, dăruiește-mi curație duhului, simplitate inimii, care ne învrednicește de dragostea Ta.
Către Tine, o, Domnul meu, înalț sufletul meu si inima mea: nu lăsa să piară făptura Ta, ci mă izbavește de cel mai mare rău: păcatul. Fă, Doamne, ca să pot duce cu aceeasi răbdare supărările și scârbele sufletești, precum primesc cu bucurie plăcerile sufletești. Doamne, de binevoiești, poți sa mă curățești și să mă sfințești pe mine. Iată mă predau milostivirii Tale, cerând să nimicești din mine tot ce-Ți este protivnic Ție și să mă primești in rândul aleșilor Tăi.
Doamne! ia de la mine duhul deșertăciunii, care îmi fură zilele; învălmășeala gândurilor ce încurcă prezenței Tale și-mi risipește luarea aminte la rugăciune; iar atunci când, rugându-mă, gândurile se abat de la Tine, ajută-mă ca această risipire să nu fie cu voie și, rătăcind cu mintea, nu cumva să-mi întorc inima de la Tine.
Ție, Domnului Dumnezeului meu, Iți mărturisesc toate păcatele fărădelegii mele săvârșite de mine acum și mai înainte, dezleagă-le pentru numele Tău Sfânt și mântuiește sufletul meu răscumpărat cu Scump Sângele Tău. Vin către milostivirea Ta și mă predau voii Tale: fă cu mine după bunătatea Ta, iar nu după răutatea și fărădelegea mea. Invață-mă, Doamne, așa să-mi rânduiesc faptele mele, ca ele să aducă sporire preaslăvirii numelui Tău Sfânt.
Indură-te, Doamne, de toți creștinii; auzi cererile tuturor celor ce Te cheamă pre Tine, izbăvește-i de orice răutate, mântuiește-i pe robii Tăi (numele), trimite-le lor mângâiere în scârbe și mila Ta cea sfânta. Doamne! Te rog cu osârdie, mai ales pentru cei care m-au obijduit cu ceva sau m-au întristat sau mi-au făcut vreun rău: nu-i pedepsi pentru mine, păcătosul, ci revarsă mila Ta peste danșii.
Doamne, Te rog pentru toti cei pe care eu, păcătosul, i-am întristat, i-am obijduit sau i-am ispitit cu cuvântul, cu lucrul, cu gândul, cu voie sau făra de voie. Doamne, Dumnezeule! Slobozește-ne de toate supărările dintre noi. Gonește, Doamne, din inimile noastre orice nemulțumire, orice părere greșita, mânie, ținere de minte a răului, certurile si tot ceea ce împiedică dragostea și scade iubirea de frați.
Doamne, miluiește-i pre toți cei care m-au rugat pre mine, păcătosul și nevrednicul, să mă rog pentru dânșii! Doamne, miluiește-l pre orice om care cere ajutorul Tău. Doamne! Fie ca ziua aceasta să fie ziua milostivirii Tale; dăruiește-i fiecăruia după cererea lui; fii Păstorul celor ratăciți, Călauza si lumina celor neștiutori, Povățuitorul celor lipsiți de înțelepciune, Tatăl orfanilor, Ajutorul celor robiți, Doctorul bolnavilor, Mângâietorul celor de pe patul morții și pe toți ne îndrumează la sfârșitul dorit – care ești Tu – limanul nostru și fericita odihnă. Amin.

Femeile păcătoase și Mântuitorul – Cristina Olaru

Celor care spun că femeia nu este respectată de Mântuitorul, le amintim că este plin Sinaxarul de Sfinte, de Sfinte Mucenițe, de Sfinte întocmai cu apostolii: Sf Tecla, Sf Nina, Sf Maria Magdalena, Sf Împărăteasă Elena. Dacă aducem doar exemple din Sfântul și Marele Post și tot avem Sfinte cu staturi uriașe. La poli opuși, avem:

  • pe neîntinata Sfânta Tomaida, care alege mai degrabă moartea sângeroasa, de mâna socrului ei, decât să trăiască, dar primind să-i fie amantă.
  • pe cele doua Marii:

Sfântmare_cuvioasa-maria-egipteancaa Maria Egipteanca, care-a trăit 17 ani în prostituare publică – de plăcere -, pentru ca apoi, tot 17 ani să fie luptată – în Pustia Iordanului – de amintirea meselor alese, stropite cu vinuri ce-i plăceau îndeosebi, de cântecele necuviincioase, ce-o desfătau nespus, dar mai presus de toate, de dracul desfrânării, ce-o chinuia cumplit, până cădea la pamant strigând și rugându-se la Maica Domnului, cerându-i ajutorul! După un timp, o lumină caldă și blândă o învăluia – o cerceta Însuși Marele Dumnezeu, prin Energiile Sale necreate! Trecând acești 17 ani de ispită nemaipomenit de grea, ajunge la despătimire. Mai mult decât atât: se hrănește – timp de 30 de ani doar cu nădejdea mântuirii ei; închină cu semnul Sfintei Cruci Iordanul și trece peste el, ca peste o punte; devine văzătoare cu duhul; cunoaște Sfânta Scriptură și teologhisește, deși nu avea știință de carte! A căpătat de la Dumnezeu harisme mari și minunate, culminând cu cea a dragostei pentru întreaga Lui Creație.

Sfânta Maria Magdalena este o altă femeie păcătoasă, care-și schimbă complet viața, atunci când Îl întâlnește pe Mântuitorul. În Sfintele Evanghelii (Luca 8,2 si Marcu 16,9), Maria Magdalena este prezentată ca fiind „o femeie din care s-au scos șapte draci„, dar și cea dintâi care a adus vestea Învierii lui Iisus apostolilor (Ioan 19, 25; 20, 1-19). Fiind posedată de 7 duhuri necurate și auzind despre vindecările făcute de Iisus, vine și unge cu mir din cel mai scump picioarele Mântuitorului, dar și cu lacrimi de pocăință și de dragoste, apoi I le șterge cu părul capului ei. Acest gest, deopotrivă îndrăzneț și smerit, are conotația unei spovedanii publice, pentru că se petrece în prezența mai multor membri ai comunității în care locuia, iar aceștia o incriminează ca femeie păcătoasă.

Și a căutat spre dânsa Domnul Cel multmilostiv, care cunoaște toate mai înainte de facerea

SF._MARIA_MAGDALENAlor, și a gonit dintr-‘însa pe acei șapte diavoli muncitori cumpliți, făcând-o sănătoasă nu numai cu trupul, dar și cu sufletul; căci i-a luminat mintea cu lumina cunoștinței adevărului, ca să cunoască ca El este Mesia Cel așteptat și să creadă într-însul, că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel trimis de Tatăl, spre mântuirea lumii. De-acum Îl urmează pe Iisus, întocmai cu Apostolii, ba fiind chiar mult mai curajoasă decât ei, pentru că stă, alături de Maica Domnului și o sprijină – împreună cu ucenicul cel iubit, Sf. Apostol Ioan – sub Crucea pe care se jertfește Mielul Cel nevinovat, care își asumă toate păcatele lumii.

Cele 2 Sfinte Marii cunosc convertiri fulgerătoare și se învrednicesc de mare cinste în fața lui Dumnezeu și-a Maicii Domnului. Ce le mai aseamănă:

  •  dragostea nemărginită pentru Mântuitorul lumii;
  •  profunda pocăință;
  •  schimbarea completă a vieții;
  •  hotărârea neclintită de a nu mai supăra pe Dumnezeu, păcătuind;
  •  tăria sufletească și curajul deosebit;
  •  bărbăția;

Aceste asemănări sunt și căile indicate și pentru noi de ridicare din prăpastia păcatului;
Căci, dacă ne aservim celui rău și viclean, plata este îndepărtarea de dragostea lui Dumnezeu în veac. Iar dacă ne dăruim viața lui Dumnezeu, plata Sa pentru că ne-am pus viața în Sfintele și Atotputernicele Sale mâini este neînchipuit de mare. Creștini fiind și având aceste exemple minunate, nu avem dreptul să deznădăjduim, când vedem cum se poate ridica un om din cea mai adâncă prăpastie a păcatului și cum poate ajunge pe culmile sfințeniei. Nu ar trebui să disprețuim pe nimeni, aflat încă în noroiul păcatului, căci nu se știe dacă nu ne vom închina într-o zi la icoana lui. Dumnezeu ne-a lăsat deschisă Calea sfințeniei! Să ne lucrăm mântuirea, cuminți și cu multă nădejde în mila și bunătatea lui Dumnezeu, respectând Poruncile dumnezeiești, postind, rugându-ne, spovedindu-ne, împărtășindu-ne, făcând fapte bune și străduindu-ne să ne îndurăm unii pe alții. Și toate acestea să le facem cu dragoste, mulțumind pentru toate lui Dumnezeu, chiar și atunci când suntem în focul ispitelor, pentru că în ele stă ascunsă iarba cea amară, de leac pentru păcatele noastre! Mulțumim și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Cristina Olaru (Ghenof)