Acatistul Sfintei Mucenițe Haritina, Sfânta Bucuriei – Mare ajutătoare în războiul minții cu gândurile – 5 octombrie

Khariton în grecește înseamnă bucurie, grație

Troparul Sfintei Muceniţe Haritina, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Haritina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Haritina

Întărindu-te la minte, Sfântă Muceniţă Haritina, ţi-ai întărit sufletul cu cre­dinţa; biruind pe vrăjmaşi aievea i-ai ruşinat, stând înaintea lui Hristos întru tot fericită; şi acum, purtând haină din sân­gele tău şi cu îngerii bucurându-te, roagă-te pentru noi, pur­tătoare de chinuri.

Condacul 1

Celei ce a ales fecioria, dorindu-se mireasa Domnului Hristos, și care s-a arătat cu cuvânt puternic de a propovădui Evanghelia Lui, Sfinte Mucenițe Haritina îi oferim aceste laude. Iar tu, Sfântă Haritina, privește spre noi și ne ajută, căci cu lacrimi te chemăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Icosul 1

Sfintele Fecioare din Ceruri împreună cu cetele îngerești te-au privit și te-au întărit, Sfântă Muceniță Haritina, fiind de neclinit în credință și acum te fericești în Cămara Mirelui. Te rugăm primește aceste umile cinstiri:

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;

Bucură-te, pocal luminos în care s-au adunat lacrimile de rugăciune;

Bucură-te, înveșmântată cu aripi de înger pământesc;

Bucură-te, fecioară frumoasă la trup și la suflet;

Bucură-te, cea cu mintea puternică, biruind ispitele;

Bucură-te, că în inima și în gândurile ta viețuia Domnul Hristos;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 2

Un om pe nume Claudie, din neam bun și bogat, s-a milostivit de tine că ai rămas orfană de mică, Sfântă Haritina, și luându-te acasă te-a crescut ca pe fiica lui, iar îngerii din Ceruri s-au bucurat: Aliluia!

Icosul 2

Crescând, te-ai arătat nu doar frumoasă cu trupul, ci și plină de virtuțile cele înalte, fiind blândă, smerită, ascultătoare, tăcută, curată la suflet și înțeleaptă. Dar cel mai mult strălucea fața ta de la credința în Hristos, devenind roaba și mireasa Lui, iar noi cei care te slăvim își cântăm:

Bucură-te, că ți-ai păzit fecioria pentru Dumnezeu;

Bucură-te, că mult îți plăcea să te rogi în singurătate;

Bucură-te, că stăpânul tău nu te oprea de la aceasta;

Bucură-te, că se bucura de petrecerea ta în curăție;

Bucură-te, că ți-a zidit o casă liniștită, numai pentru tine;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 3

Harul lui Dumnezeu creștea în tine pe măsură ce și rugăciunea ta era tot mai fierbinte, Sfântă Haritina. Postul îl țineai tot mai cu râvnă, înfrânarea îți era și mamă și tată iar gândurile tale erau tot mai curate căci le înălțai doar către Hristos Domnul: Aliluia!

Icosul 3

Așa cum nici lumina nu poate fi ținută sub obroc, Dumnezeu te-a făcut cunoscută oamenilor care în vremurile acelea erau rătăciți la închinarea la idoli, iar tu, ajutată de Duhul Sfânt care îți umplea mintea și inima de gânduri și cuvinte alese, îi povățuiai la credință iar ei te lăudau așa:

Bucură-te, pildă de bună purtare;

Bucură-te, cea plină de dragoste;

Bucură-te, că nu alungai pe nimeni;

Bucură-te, vorbind iscusit în inimile oamenilor;

Bucură-te, că pe mulți i-ai adus la Hristos;

Bucură-te, că veneau să te asculte vorbind despre El;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 4

Urâtorul de oameni diavolul nu a suportat una ca aceasta, fiindcă mulți se botezau în numele Domnului Hristos prin sfaturile tale, și a uneltit a fi pârâtă la Domițian, comitele, că ești creștină, și el a poruncit a te aduce la el, fără să știe a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Stăpânul tău Claudie a încercat din răsputeri să se împotrivească ostașilor trimiși, Sfântă Muceniță, dar i-ai spus să primească pătimirea ta ca răsplată pentru păcatele tale și ale lui, și fiind dusă la judecată creștinii ți-au cântat:

Bucură-te, că ai stat înaintea comitelui cu curaj;

Bucură-te, că L-ai chemat în inima ta pe Dumnezeu;

Bucură-te, că păgânul nu te-a putut amăgi cu înșelăciunile lui;

Bucură-te, că nu te-ai înfricoșat de munci;

Bucură-te, că ai primt de bunăvoie a muri pentru Hristos;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 5

Judecătorul, văzând că nu te biruie, a porunci să ți se taie părul capului, dar tu tăceai vorbind în cămara inimii cu iubitul tău Mire, rugându-L să te întărească a suporta chinurile, Sfântă Haritina. Iar El, ca să te încredințeze de puterea Lui, a făcut ca părul capului tău să crească imediat la loc, ba chiar mai lung și mai frumos ca înainte, iar tu L-ai slăvit pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cuprins de mânia diavolească, ighemonul a poruncit a-ți arde sfântul cap și să toarne oțet peste trupul ars, dar Dumnezeu ți-a dat ușurare în dureri iar noi te slăvim:

Bucură-te, că păgânul a găsit chinuri mai mari;

Bucură-te, că și țepușe înfierbântate în foc a băgat în pieptul tău;

Bucură-te, că și coastele ți le-a ars cu lumânări;

Bucură-te, că tu te aprindeai și mai mult cu dragostea dumnezeiească;

Bucură-te, că nu încetai a mărturisi numele lui Iisus Hristos;

Bucură-te, că El te întărea și te lumina;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 6

Văzând chinuitorul că ești puternică în ispite a hotărât să fii înecată în mare, iar tu Îi mulțumeai lui Dumnezeu pentru că a rânduit să pătimești pentru El: Aliluia!

Icosul 6

Fiind dusă la malul mării, ai slăvit pe Dumnezeu că pentru Numele Lui cel Sfânt ai fost arsă de foc și vei trece și prin apa mării, Sfântă Haritina. Păgânii ți-au legat o piatră de gât și te-au aruncat în apa adâncă, dar un înger ți-a desfăcut legăturile și cu puterea lui Hristos te-ai arătat mergând pe apă, iar credincioșii te-au lăudat:

Bucură-te, că adâncul mării s-a supus Voii lui Dumnezeu;

Bucură-te, că apa nu te-a vătămat;

Bucură-te, că ai primit stăpânire asupra ei;

Bucură-te, că ai călcat pe apă precum Sfântul Apostol Petru odinioară;

Bucură-te, că Hristos Dumnezeu te ținea de mână;

Bucură-te, că puterea Lui s-a desăvârșit în tine;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 7

Arătând-te nevătămată judecătorului, Mucenița lui Hristos, acesta a cugetat că ai ieșit din mare cu ajutorul vrăjilor și a poruncit a fi legată de o roată cu dinți ascuțiți și cărbuni aprinși ca trupul tău să fie zdrobit, dar tu stăteai în fața lor plină de harul Celui care te păzea în munci: Aliluia!

Icosul 7

Îngerul Domnului nu a lăsat să fi vătămată, Sfântă Haritina, și atunci judecătorul a cerut să fii necinstită de niște tineri nerușinați, dar tu ai zis: ”Cu mine este Hristosul meu, care tot planul vostru viclean îl va risipi și acum va lua la Sine sufletul meu fără de prihană”.

Bucură-te, că ți-ai ridicat mâinile la cer în rugăciune;

Bucură-te, că sufletul tău a fost luat la Nunta cea veșnică;

Bucură-te, că trupul tău a rămas fecioresc până la moarte;

Bucură-te, că păgânii te-au aruncat apoi în mare;

Bucură-te, că după trei zile valurile te-au scos la mal;

Bucură-te, că trupul nu suferise nici o stricăciune din pricina apei;

Bucură-te, că Dumnezeu te-a apărat și după moarte;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 8

Cinstitul tău tată Claudie a luat sfântul trup și, cu plângere și cu bucurie l-a dat îngropării celei creștinești, slăvindu-L pe Dumnezeu care te-a arătat puternică în gânduri și plină de har în încercări: Aliluia!

Icosul 8

Viețuind acum în Cămara desfătărilor fără sfârșit, guști din dulceața celor puse deoparte de Dumnezeu pentru cei care gustă amarul încercărilor duhovnicești, Sfântă Haritina. Roagă-te și pentru noi cei care te lăudăm:

Bucură-te, că ai stins poftele trupului;

Bucură-te, că stăpânind patimile, ai stăpânit și durerea;

Bucură-te, că ai surpat vrăjmașii sub picioare și ai distrus viclenia lor;

Bucură-te, că ai cinstit-o pe Maica Domnului;

Bucură-te, că ai fost întărită de Stăpâna și Împărăteasa noastră;

Bucură-te, aducându-te lui Hristos ca o jertfă fără prihană;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 9

Ai avut mare evlavie la Maica lui Dumnezeu, rugându-te ei mereu și povățuind credinicioșii a i se închina și a cere mereu ajutorul celei care L-a Născut pe Mântuitorul nostru, și ei cu bucurie L-au lăudat pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Urmând în viețuire sfinților, ai renunțat la bogățiile lumii și la desfătarea vremelnică și ți-ai dat viața ca să câștigi trăirea veșnică, minunată Sfântă Haritina, iar Preasfânta Născătoare de Dumnezeu te-a primit în cinstit Soborul ei de Sfinți și Sfinte, fiind parte din alaiul ei ceresc. Primește te rugăm aceste cuvinte de la noi:

Bucură-te, că păgânii te-au răpit din brațele părintești;

Bucură-te, că tu te-ai aruncat în Brațele lui Dumnezeu și ale Maicii Lui;

Bucură-te, că ai căutat în Cer salvarea;

Bucură-te, că ai cerut a pătimi pentru a fi cu Mirele Hristos;

Bucură-te, că ești perlă din alaiul Maicii Domnului în Cer;

Bucură-te, că împreună cu Sfintele Fecioare te rogi lui Dumnezeu pentru noi;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 10

Pe cei înșelați îî aduci la calea adevărului, Sfântă binecuvântată, luminându-le gândurile cu Harul Duhului Sfânt și alungând de la dânșii toată imaginația cea vătămătoare și sentimentele induse de diavol, ca primind claritate și discernământ să se bucure cu tine: Aliluia!

Icosul 10

L-ai iubit pe Părintele Ceresc mai mult decât orice și mintea ta a fost cu totul îndreptată spre El, biruind năvălirile sălbatice ale gândurilor iar credinicoșii care vor să îți urmeze te laudă:

Bucură-te, că stingi focul rătăcirii minții;

Bucură-te, că pui pe făgaș bun gândirea;

Bucură-te, că duci simțirile spre Dumnezeu;

Bucură-te, curățind trăirea de ispite;

Bucură-te, că dezlegi sufletul de întunericul diavolesc;

Bucură-te, că redai puterea cugetului de a se ruga neîncetat;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 11

Cunoscând uneltirile înșelătorului diavol, nu îl lăsa să ne prindă cu vicleșug, Sfântă Muceniță Haritinia, ci cu harul lui Dumnezeu vino și pune cunună de lumină pe capetele noastre, să pătrundă Harul adânc în măruntaie și să Îl vedem pe Hristos în slava Lui: Aliluia!

Icosul 11

Dă-ne puterea de a-L urma cu hotărâre pe Fiul lui Dumnezeu, Sfântă Haritina, să nu primim gândurile cele care ne abat de la calea către El, să nu cădem în mrejele ispitelor lumești ci să rămânem neabătuți de la rugăciune și să te strigăm:

Bucură-te, că Dumnezeu a arătat minunile Lui prin tine;

Bucură-te, că și acum faci minuni nenumărate;

Bucură-te, că mijlocești pentru cei rătăciți cu mintea, dându-le sănătate;

Bucură-te, că îi tămăduiești pe cei pierduți în înșelăciunea diavolească;

Bucură-te, că îi aduci la pocăință;

Bucură-te, că rugăciunile tale sunt primite la Tronul Sfintei Treimi;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 12

Cu tine a fost Hristos Dumnezeu, prin tine Puterea Lui s-a arătat nemijlocit și apoi te-a luat la El să primești darurile cele vrednice de jertfa de sânge, Sfântă Muceniță. Căutăm și noi liniștirea, calea de a crește duhovnicește și te chemăm să ne fii ocrotitoare și izbăvitoare în ispite, ca eliberați de războiul minții să te lăudăm: Aliluia!

Icosul 12

Capul ți l-ai încununat cu biruință și l-ai învins pe șarpele care odinioară a biruit-o pe Eva iar Domnul Hristos a cinstit cu haruri și cu semne preacurat creștetul tău, Sfântă minunată, și fiind numintă cu numele Bucuriei Dumnezeiești aduci și acum bucurii celor care te cheamă:

Bucură-te, stând înaintea lui Hristos întru totul fericită;

Bucură-te, că aduci veselie și chef de viață;

Bucură-te, că alungi depresiile și deznădejdea;

Bucură-te, că ne faci stăpâni întru Hristos peste apa adâncă a ispitelor;

Bucură-te, că stingi focul ce ne arde gândurile și simțurile;

Bucură-te, că aduci bunăstarea minții;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 13

Sfântă Muceniță Haritina, Sfânta Bucuriei, te rugăm primește aceste cuvinte de laudă și alungă negura vicleniei demonilor ce ne-a cuprins mintea și gândurile, dă-ne putere de rugăciune și aprinde raze de lumină în mintea noastră ca să pătrundem tainele lui Dumnezeu ca prin aceste daruri să trăim în evlavie și mereu cu ochii ațintiți la El, cântându-I: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icosul 1

Sfintele Fecioare din Ceruri împreună cu cetele îngerești te-au privit și te-au întărit, Sfântă Muceniță Haritina, fiind de neclinit în credință și acum te fericești în Cămara Mirelui. Te rugăm primește aceste umile cinstiri:

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;

Bucură-te, pocal luminos în care s-au adunat lacrimile de rugăciune;

Bucură-te, înveșmântată cu aripi de înger pământesc;

Bucură-te, fecioară frumoasă la trup și la suflet;

Bucură-te, cea cu mintea puternică, biruind ispitele;

Bucură-te, că în inima și în gândurile ta viețuia Domnul Hristos;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Condacul 1

Celei ce a ales fecioria, dorindu-se mireasa Domnului Hristos, și care s-a arătat cu cuvânt puternic de a propovădui Evanghelia Lui, Sfinte Mucenițe Haritina îi oferim aceste laude. Iar tu, Sfântă Haritina, privește spre noi și ne ajută, căci cu lacrimi te chemăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Haritina, dă-ne puterea minții întru Hristos și umple de har gândurile noastre!

Rugăciune:

Binecuvântată Sfântă Haritina, Mireasa lui Hristos pe pământ și în Cer, te chemăm cu multă iubire să mijlocești la Mirele tău pentru noi, să fie Milostiv cu neputințele noastre și să ne dea iertare de păcate. Frumoasă fiind la trup, frumusețea trupului tău a întrecut orice asemănare și te-ai jerfit cu bucurie Domului, împodobind Raiul și alaiul Maicii Domnului din Cer.

Caută și spre noi și vino în ajutor împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu! Adu-ne bucuria duhovnicească a întâlnirii cu Domnul Hristos în rugăciune, întărește gândurile noastre cu nădejdea în Dumnezeu, dezleagă legăturile ce sunt puse asupra noastră și care nu ne lasă să gândim în harul Lui, înlătura jugul minții care împiedică cunoașterea adevărului și dă-ne a vorbi fără teamă în numele lui Iisus Hristos.

Eliberează-ne de sub puterea legăturilor diavolești ca să trăim, să gândim și să simțim duhovnicește și dă aripi de lumină minții pentru a se putea ridica dincolo de cunoașterea firească, dobândind înțelegerea celor duhovnicești în duhul Sfintei Scripturi, ca pricepând cele de folos mântuirii să ne bucurăm veșnic cu tine în Împărăția Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Publicitate