Rugăciune de mulțumire din testamentul duhovnicesc al Sfântului Tihon din Zadonsk

sf_tihon1

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Slavă lui Dumnezeu că m-a zidit după chipul și asemănarea Sa!

Slavă lui Dumnezeu că m-a răscumpărat pe mine, cel căzut!

Slavă lui Dumnezeu că a purtat grijă de mine, nevrednicul!

Slavă lui Dumnezeu că m-a chemat la pocăință pe mine, cel ce am păcătuit!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a dat sfântul Său cuvânt ca pe o făclie ce luminează în loc întunecat (v. Pt.1, 19) și prin aceasta m-a povățuit la calea cea adevărată!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a luminat ochii inimii!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a dat spre cunoștință numele Său cel sfânt!

Slavă lui Dumnezeu că a spălat păcatele mele prin baia botezului!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a arătat calea către veșnica fericire! Iar calea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care grăiește despre Sine:

”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”

(In 14, 6)

Slavă lui Dumnezeu că nu m-a dat pierzării atunci când păcătuiam, ci, după bunătatea Sa, a răbdat păcatele mele!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a arătat înșelarea și deșertăciunea acestei lumi!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a ajutat în felurite ispite, necazuri și nevoi!

Slavă lui Dumnezeu că m-a ocrotit în împrejurările cele nenorocite și primejdioase!

Slavă lui Dumnezeu că m-a apărat de vrăjmașul diavol!

Slavă lui Dumnezeu că m-a ridicat pe mine, cel căzut!

Slavă lui Dumnezeu că m-a mângâiat pe mine, cel întristat!

Slavă lui Dumnezeu, că m-a întors pe mine, cel rătăcit!

Slavă lui Dumnezeu că m-a pedepsit părintește!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a vestit Judecata Sa cea înfricoșată, ca să mă tem de ea și să mă pocăiesc de păcatele mele!

Slavă lui Dumnezeu că mi-a vestit veșnica muncă și veșnica fericire, ca de una să fug, iar pe cealaltă să o caut!

Slavă lui Dumnezeu că mie, nevrednicului, mi-a dat hrană, care a întărit trupul meu cel neputincios, și mi-a dat îmbrăcăminte, care a acoperit trupul meu cel gol, și mi-a dat casă, în care m-am odihnit!

Slavă lui Dumnezeu și pentru celelalte bunătăți ale Lui pe care mi le-a dat spre întărirea și mângâierea mea! Câte binefaceri am primit de la El cât am trăit!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

La mulți ani, A.L!