Ființa poetului, poetul Ființei: 70 de ani de la nașterea lui Daniel Turcea – Virgil Borcan

2borcan

Motto: ”Știu, voi muri, dar câtă splendoare!”

 Fără a fi unic în literatura română, cazul lui Daniel Turcea rămâne totuși singular; rare sunt cazurile de combustie existențială atât de completă în apăsătorii ani ai deceniului șapte din secolul de curând încheiat. Poate doar Nichita Stănescu și Virgil Mazilescu (într-un alt registru, desigur) să mai fi ars – cu atâta voluptate! – la ambele capete ale lumânării.

Născut la Târgu-Jiu în 1945 dintr-o familie cu îndelungată tradiție preoțească, moștenește de la mamă rigoarea matematică a viitorului arhitect (a absolvit Institutul în 1968), impregnată însă de duhul rugăciunii, care nu l-a părăsit niciodată și l-a salvat adesea (la 15 ani, când se vindecă de astm, apoi la absolvire, când o ultimă – providențială – criză îi îngăduie să nu mai plece la Reșița, unde fusese repartizat, dar și în cele două săptămâni agonice care preced convertirea, întoarcerea fiului risipitor).

Există un contur elegant și precis în poemele lui, chiar și numai în cele (repudiate) din Entropia, care i-ar fi putut adjudeca fără dubiu un loc în față, în istoria liricii contemporane. Iată un exemplu: ”dar închipuiți-vă o răsturnare de șiruri / pedalând pe biciclete în evoluție lentă / aproape de feminitate / curba lunecând de plăcere a timpului / împlinit și păgân de axe și roți de translație / argintate (…)” (liniștitoare întinderea gheții).

Mulți s-ar fi mulțumit cu atât, și n-ar fi greșit: ermetismul geometric, panteismul, puritatea formală fac oricând un poet prizabil, în descendența unui Mallarme sau Ion Barbu.

La Daniel Turcea e însă mult mai mult decât atât. O sete ontologică irepresibilă îi determină destinul, înțeles atât ca biografie (obține nota 9,95 la admiterea de la Teologie, dar nu e înmatriculat din cauza dosarului) cât și ca opus magna (mă refer aici la Epifania din 1978, fără voia lui republicată împreună cu Entropia, în 1982). Nu putea fi altminteri. A trăit puțin, hristic, iubind și cercetând viața, miracolul ei inefabil (”O, de-ați ști ce înseamnă neutrina / ce-nseamnă transparența vieții”). Și-a acceptat suferința cu un zâmbet de mucenic, fără un geamăt de durere măcar, și a intrat în moarte precum într-o grădină (”Îngropați morții / ca pe semințe”). Se grăbea să publice înainte de sfârșit, ca într-o cursă contra-cronometru; etichete procustiene precum ”tragic”, ”prematur”, ”absurd” nu se potrivesc unei treceri luminoase, imperiale, în Împărăție (părintele Sofian s-a îmbrăcat cu toate veșmintele, pentru a-i administra ultima împărătășanie).

Ar fi împlinit în 28 martie 70 de ani. A preferat să se mute la vârsta lui Hristos. Posteritatea lui literară și biografică (excepțional, volumul îngrijit de sora poetului, Urme în veșnicie) producea peste ani un ”efect Doppler inversat”, dacă pot spune așa, în care magnitudinea lui poetică sporește pe an ce trece, mult peste smerenia fragilei sale făpturi de lut. Nu întâmplător se numără printre marii poeți religioși ai sec.XX de la noi și de aiurea, deși poate nu i-ar fi plăcut să știe asta, întrucât smerenia este singura virtute care se ignoră pe sine.

Ce rămâne din ce nu mai este? Frumusețea unui vers ( ”cerul / e o pasăre / în Dumnezeu” ) și melancolia unui epitaf  (”fie-mi pământul ochilor iertat”). Amin.

                                                               Virgil Borcan

http://www.ftoub.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=673:poetul-daniel-turcea-vazduhul-duhovnicesc&catid=21&Itemid=136

Publicitate

Prezentare Virgil Borcan

12631329_1556102091378262_834246882611563998_n

CURRICULUM VITAE

Virgil Borcan s-a născut în data de 21  septembrie 1969, la  Braşov. De atunci și până astăzi a făcut incredibil de multe :). Nu-l cunosc personal – a devenit colaborator al revistei noastre printr-o fericită întâmplare, ce poartă numele colegei noastre Mihaela Cardiș, cadru universitar asociat la Facultatea de Asistență Medicală Generală. Promit că voi corecta această lipsă și voi actualiza prezentarea cu date mai personale despre Virgil, nu doar această – impresionantă – înșiruire de date din CV. Îți mulțumim mult, Virgil pentru faptul că ai acceptat să ni te alături. Oamenii, noi toți avem nevoie de mărturii ale trăirilor creștine, de cuvânt bun și curat, de exemple de lupte fără cruțare cu ispitele vremurilor, de autenticitate. Bine ai venit!

Studii:

 • Liceul „Andrei Şaguna”, promoţia 1988 lucruri.
 • Facultatea de Limbi şi Literaturi străine- Universitatea Bucureşti- secţia Franceză- Română, promoţia 1994
 • Facultatea de Litere, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Master –Literatură Franceză ,promoţia 1995
 • Doctor în Filologie cu distincţia „Magna cum laude” prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3030 din 13.01.2009 (susţinerea publică a tezei cu titlul „La typologie discursive du poème en prose français”, coordonator prof. univ. dr. Irina Mavrodin a avut loc la Universitatea din Craiova în data de 30 iunie 2008)
 • Cunoştinţe avansate de limba şi literatura spaniolă atestate prin certificatul de competenţă lingvistică emis de Centrul de Limbi Străine al Universităţii Bucureşti (2006)
 • Traducător autorizat de limba franceză pentru Ministerul Justiţiei (autorizaţie nr. 25006 din 18 februarie 2009)

Experienţă profesională:

 • colaborator începând din 1993 la „Jurnalul de Sociologie”
 • documentarist între 1993-1994 la Institutul pentru Copil şi Familie de pe langă orfelinatul „Sf. Ecaterina” din Bucureşti sub patronajul „Médecins du Monde”
 • februarie 1996 – angajat prin concurs în funcţia de preparator universitar de limba franceză la Facultatea de Științe, Catedra de limbi străine a Universităţii „Transilvania” din Braşov
 • februarie 1999 promovat prin examen în funcţia de asistent universitar la aceeaşi catedră
 • promovat prin concurs pe functia de lector universitar  (pozitia 23) incepind cu 1 octombrie 2009

–     colaborări la Societatea Română de Lingvistică Romanică

 • sesiuni ştiinţifice: martie 1996, 1999, 2005, 2006,2014 – „Zilele francofoniei”, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi
 • cursuri de limba şi literatura franceză şi spaniolă la Facultatea de Filologie a Universităţii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Braşov începând cu anul 1996
 • traduceri din limbile franceză şi spaniolă
 • delegat ca reprezentant al Universităţii „Transilvania” din Braşov la constituirea RUF (Réseau des Universités Francophones), Iaşi, martie 2005
 • reprezentant al Universităţii „Transilvania”- Le Forum de la Francophonie”, Bucureşti, 2005
 • reprezentant al Universităţii „Transilvania” la „Ecole d’été francophone”, iulie 2006
 • colaborator la Centrul educaţional „Job School” din Braşov (cursuri de limbă şi civilizaţie spaniolă)
 • membru în Colegiul de redacţie al revistelor „Dealul melcilor”, „Aisberg”, „European echo” – Braşov
 • colaborări la publicaţiile „Interval”, „Observator cultural”, „Astra”, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, „Monitorul de Braşov”, „Monitorul Expres”, „Obiectiv”, „Dilema veche”, „Viata româneasca”, „Spaţii culturale”
 • conferinţe publice susţinute la librăria Okian
 • emisiuni de radio şi televiziune