Psalmi care se citesc în anumite împrejurări


-psaltirea_-_format_mare-4799

http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/65/Psalmi

PSALTIREA – O CARTE A TREBUINȚELOR, potrivit practicii Sf. Arsenie Capadocianul, aşa cum ne este înmânată de Cuviosul Paisie Aghioritul. După cum Sfântul Arsenie obişnuia să folosească Psalmii pentru binecuvântări, îndeosebi atunci când nu se află vreuna prescrisă unei anumite ocazii aşa şi noi vrem să vă prezentăm aici acea ordine a psalmilor care era folosită de sfânt. În Partea Întâi vom încerca să postăm o corespondenţă între psalmi şi diferite ocazii. Lista originală greacă poate fi găsită în „O Geron Paisios”, a Ieromonahului Hristodul, Agion Oros, 1994. În Partea a Două, am prevăzut un index (mai degrabă sărac); poate altcineva se va îngriji să întocmească unul mai bun. Dincolo de toate consideraţiile religioase, această „Carte a Trebuintelor” este un mare ajutor creştinului, pe care îl poate întări în nevoi. Nu vrem să fim judecaţi pentru această catalogare a psalmilor pe diferite trebuinţe. Este demnă de reţinut mai ales grijă deosebită pentru alinarea rănilor psihologice, cât şi a celor fizice, şi menţionarea a ceea ce am numi astăzi „tulburare tensională post-traumatică”. Pentru noi, cel puţin, motivaţia precisă din spatele alegerii de către sfântul Arsenie a unui anumit psalm pentru o trebuinţă dată, nu este întotdeauna vădită; această poate şi pentru a încuraja o meditaţie mai adâncă asupra cuvintelor. Ortodoxia nu este magie, şi un document precum acesta nu este o încuviinţare a „superstiţiilor ţărăneşti” sau „băbeşti”; este mai degrabă un canal prin care Dragostea lui Dumnezeu poate intra în fiecare aspect al societăţii omeneşti.

PARTEA ÎNTÂI: O listă a Psalmilor spre folosință, ca binecuvântări, după ordinea din Psaltire:
(NOTĂ IMPORTANTĂ: Primul număr este numărul psalmului în Biblia greacă – Septuaginta. Al doilea număr este numărul psalmului aşa cum se găseşte în textul masoretic)

1 (1) Atunci când un pom sau o viță-de-vie este plantată, ca să poată aduce roadă.
2 (2) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe cei ce se duc la întâlniri şi soboare.
3 (3) Pentru ca răutatea să iasă de la oameni, ca să nu îşi mai chinuiască cu nedreptate semenii.
4 (4) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe oamenii cei simţîtori, ce se îmbolnăvesc de deprimare din pricina purtării oamenilor cu inima împietrită.
5 (5) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască ochii cei răniţi, ce s-au muşcat de către o persoană rea.
6 (6) Pentru ca Dumnezeu să dezlege persoană ce se află sub o vraja.
7 (7) Pentru cei ce s-au păgubit din pricina fricii, a groazei şi a ameninţării oamenilor celor răi.
8 (8) Pentru cei ce sunt răniţi de diavoli sau de oameni stricaţi.
9 (9 şi 10) Pentru ca diavolii să înceteze a te chinui în somn, sau cu închipuiri în timpul zilei.
10 (11) Pentru perechile cu inima împietrită care se ceartă şi divorţează (când bărbatul sau femeia împietrită la inima îşi chinuiesc soţia sau bărbatul simţitor).
11 (12) Pentru oamenii bolnavi cu mintea, care au răutate şi îi vătăma pe alţii.
12 (13) Pentru cei ce suferă din pricina ficatului
13 (14) Pentru un diavol înfricoşător; repetat de trei ori pe zi, vreme de trei zile.
14 (15) Pentru ca tâlhării sau hoţii să îşi schimbe cugetul şi să plece nefăcând vreo vătămare, şi pocăindu-se.
15 (16) Pentru ca cheia să se găsească, atunci când se pierde.
16 (17) Pentru o acuzaţie gravă şi nedreaptă, de trei ori pe zi vreme de trei zile.
17 (18) Când se petrece un cutremur sau alt dezastru al naturii, sau ploaie torenţială cu fulgere.
18 (19) Pentru ca femeile să nască cu bine.
19 (20) Pentru ca perechile ce din pricini medicale nu pot avea copii, ca Dumnezeu să îi tămăduiască şi că să nu divorţeze.
20 (21) Pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile celor bogaţi şi ei să facă milostenie către cei săraci.
21 (22) Pentru ca Dumnezeu să oprească focul, ca să nu se petreacă vătămare mare.
22 (23) Pentru ca Dumnezeu să-i îmblânzească pe copii cei foarte neascultători, care aduc întristare părinţilor lor.
23 (24) Pentru ca să se deschidă uşa când s-a pierdut cheia.

24 (25) Pentru cei a căror ispita îi tulbură foarte şi aduce astfel mereu necazuri în vieţile lor, făcându-i să îşi piardă liniştea şi să se plângă.

25 (26) Când cineva cere ceva bun de la Dumnezeu, ca El să îl dăruiască fără ca acela să se vatăme.
26 (27) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe ţărani de oștile vrăjmaşe, ca ele să nu vatăme oamenii sau câmpurile lor.
27 (28) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cei ce suferă din pricina bolilor de obârşie nervoasă sau mintală.
28 (29) Pentru cei cărora marea le face rău şi le este teamă de marea aspră.
29 (30) Pentru cei ce se află în primejdie departe, pe tărâmul oamenilor sălbatici şi necredincioşi, ca Dumnezeu să îi păzească şi să îi lumineze pe oamenii de acolo să devină paşnici şi să vină la cunoştiinţa lui Dumnezeu.
30 (31) Pentru ca Dumnezeu să dea grâne şi roade îndeajuns, atunci când vremea nu este bună pentru agricultură.
31 (32) Pentru ca cei ce călătoresc să îşi găsească drumul atunci când s-au rătăcit şi suferă din pricina această.
32 (33) Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul celor ce sunt întemniţaţi pe nedrept, şi ca să fie eliberaţi.
33 (34) Pentru cei pe patul de moarte, când sunt chinuiţi de diavoli. Sau pentru oastea vrăjmaşă, când aduce primejdie şi trece graniţele cu scopuri rele.
34 (35) Pentru ca Dumnezeu să îi libereze pe oamenii buni din cursele oamenilor răi, care profită de norodul lui Dumnezeu.
35 (36) Pentru ca vrăjmăşia să piară cu desăvârşire după certuri şi neînţelegeri.

36 (37) Pentru oameni răniţi grav de ucigaşi.
37 (38) Când fălcile dor din pricina dinţilor stricaţi.
38 (39) Pentru că oamenii ce sunt părăsiţi şi abătuţi să găsească de lucru, ca să înceteze a se mai necăji.
39 (40) Pentru ca dragostea între patron şi lucrător să se întoarcă, atunci când s-au schimbat vorbe grele.
40 (41) Pentru ca femeile să nască cu bine, atunci când copilul vine înainte de vreme în lume.
41 (42) Pentru cei tineri atunci când se îmbolnăvesc din pricina dragostei, şi unul este rănit şi suferă.
42 (43) Pentru ca oamenii să se libereze din temniţele unui neam vrăjmaş.
43 (44) Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul perechilor, când s-a petrecut o neânţelegere, ca să vină iarăşi la pace şi dragoste unul faţă de altul.

44 (45) Pentru cei ce suferă din pricina inimii sau a rinichilor.
45 (46) Pentru tinerii ce sunt împiedicaţi de vrăjmaş din pricina pizmei să întemeieze o familie (să se căsătorească).
46 (47) Pentru că patronul sau lucrătorul să găsească pace, când lucrătorul pleacă supărat pe patron, şi ca lucrătorul să găsească de muncă.
47 (48) Când bande de tâlhari jefuiesc şi se petrec mari nenorociri; să se citesca repetat vreme de 40 de zile.
48 (49) Pentru cei ce au o slujba primejdioasă.
49 (50) Pentru ca oamenii ce sunt departe de Dumnezeu să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să se mântuiască.
50 (51) Când, din pricina păcatelor noastre şi spre a ne îndrepta, vine pedeapsa de la Dumnezeu (epidemie şi moarte pentru oameni sau animale).
51 (52) Pentru ca stăpânii cu inima împietrită să se pocăiască şi să devină miloşi şi să nu chinuiască oamenii.
52 (53) Pentru ca Dumnezeu să binecuvînteze plasele şi să se umple de pește.
53 (54) Pentru ca Dumnezeu să lumineze pe oamenii cei bogaţi care au cumpărat robi, ca să îi elibereze.
54 (55) Pentru ca numele unei familii care a fost acuzată pe nedrept să se refacă.
55 (56) Pentru oamenii simţîtori, ale căror suflete s-au rănit de către semenii lor.
56 (57) Pentru acei oameni ce suferă dureri de cap din pricina unei mari supărări.
57 (58) Pentru ca lucrurile să se aşeze pe o cale folositoare celor ce lucrează cu intenţie bună, ca Dumnezeu să împiedice orice acţiune îndărătnică a diavolilor sau a oamenilor necinstiţi.
58 (59) Pentru cei ce nu pot grai, ca Dumnezeu să le dăruiască putinţă de a grai.
59 (60) Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul atunci când un întreg grup de oameni este acuzat pe nedrept.
60 (61) Pentru cei ce au necazuri în lucrarea lor, fie din pricina trândăviei ori din cea a fricii.
61 (62) Pentru ca Dumnezeu să uşureze de necazuri pe cel ce este slab, ca să nu fie stăpânit de nevoia de a se plânge.
62 (63) Pentru ca pomii şi câmpurile să dea roadă atunci când apa este puţină.
63 (64) Când cineva este muşcat de un câine sau un lup ce are turbare. (Sfântul le dădea şi să bea apă sfinţită).
64 (65) Pentru ca neguţătorii să prospere, ca să nu vorbească prea mult şi să profite de oamenii simpli.
65 (66) Pentru ca cel rău să nu pună piedici în cămine şi să provoace întristare familiilor.
66 (67) Pentru ca locurile unde cresc cloştile să fie binecuvântate.
67 (68) Pentru ca femeile a căror sarcina s-a pierdut să izbutească să îndure şi să fie sănătoase.
68 (69) Când este ploaie puternică şi râurile se revarsă, luând cu ele oameni şi case.
69 (70) Pentru oamenii simţîtori care se întristează din pricina unor lucruri mărunte şi deznădăjduiesc, ca Dumnezeu să le dăruiască tărie.
70 (71) Pentru oamenii deşertaţi care au ajuns neinteresanţi pentru ceilalţi [lit. „plictisitori”] din pricina invidiei diavolului şi au ajuns la deznădejde, ca să poate găsi milă şi tămăduire de la Dumnezeu.
71 (72) Pentru ca Dumnezeu să binecuvînteze strângerea noii roade a câmpului, pe care ţăranii o aduc acasă.

72 (73) Pentru ca criminalii să se pocăiască.
73 (74) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe ţăranii ce îşi lucrează câmpul, când vrăjmaşul a împrejmuit satul.
74 (75) Pentru ca patronul cel sălbatic să devină paşnic şi să nu-şi chinuie semenii oameni, lucrătorii.
75 (76) Pentru o mama ce este speriată în vreme ce dă naştere, ca Dumnezeu să îi dea neânfricare şi să o ocrotească.
76 (77) Când nu există înţelegere reciprocă între părinţi şi copii, că Dumnezeu să-i lumineze, că astfel copii să asculte de părinţi şi părinţii să arate dragoste.
77 (78) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe cei ce împrumută, ca să nu îi apese pe semenii lor pentru datorie şi ca să fie milostivi.
78 (79) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească satele de prădarea şi furăciunea oştirii vrăjmaşe.
79 (80) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cel al cărui chip se umflă şi îl doare tot capul.
80 (81) Pentru ca Dumnezeu să aibă grijă de cei săraci ce sunt în nevoie şi necaz şi sunt abătuţi din pricina sărăciei.

81 (82) Pentru ca oamenii să cumpere produsele ţăranilor, ca ţăranii să nu fie trişti şi abătuţi.
82 (83) Pentru ca Dumnezeu să îi împiedice pe oamenii cei răi ce vor să ucidă.
83 (84) Pentru ca Dumnezeu să păstreze tot ce se ţine în casă, şi animalele, şi produsele celor ce le produc.
84 (85) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cei ce s-au rănit de către tâlhari şi pe deasupra s-au vătămat sufleteşte din pricina groazei.
85 (86) Pentru ca Dumnezeu să izbăvească lumea când vine epidemia şi oamenii mor.
86 (87) Pentru ca Dumnezeu să lungească vieţile acelor membri ai familiei de care are încă mare trebuinţă restul familiei.
87 (88) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe toţi cei ce nu au un ocrotitor şi suferă din pricina semenilor lor cu inima împietrită.
88 (89) Pentru ca Dumnezeu să dea tărie celor ce cad cu uşurinţă bolnavi şi sunt slabi trupeşte, că să poată lucra fără să obosească şi să se deprime.
89 (90) Pentru ca Dumnezeu să aducă ploaie când este secetă, sau că fântânile să dea iar apă dacă au încetat să o facă.
90 (91) Pentru ca diavolul să piară, atunci când apare în faţă unei persoane şi o îngrozeşte.
91 (92) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască prudenţă oamenilor, ca să sporească duhovniceşte.
92 (93) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească corabia când se află în mare primejdie pe mare. (Sfântul sfătuia şi aruncarea de apă sfinţită în cele patru colţuri ale corabiei).
93 (94) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe oamenii turbulenţi care pricinuiesc probleme neamului şi aduc tulburare oamenilor, provocând necaz prin neorânduială şi dezbinare.
94 (95) Pentru ca nici o vraja să nu pricinuiască perechilor a începe să găsească motive de ceartă şi bătaie.
95 (96) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască oamenilor fără de auz, putinţa de a auzi.
96 (97) Pentru ca vrăjile să plece de la oameni.
97 (98) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască alinare celor ce sunt în necaz, ca să înceteze a fi abătuţi.
98 (99) Ca Dumnezeu să binecuvînteze şi să dea har acelor tineri ce doresc să lase toate şi să îi urmeze lui Dumnezeu. [Nu ştiu cât de reuşită este aici traducerea. În greacă, frază precisă folosită mă face să mă gândesc la cei care doresc să urmeze viaţă monahală, dar nu sunt sigur. – n. trad.gr.]
99 (100) Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze şi să facă adevărate dorinţele oamenilor, care sunt pe potriva voii Sale.
100 (101) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască haruri şi înzestrări oamenilor buni şi simpli.
101 (102) Pentru câ Dumnezeu să binecuvînteze pe oamenii ce au funcţii de putere, ca să îi ajute pe oameni, cu bunătate şi înţelegere.
102 (103) Pentru ca curgerea de sânge lunară să îi vină unei femei când este întârziată.
103 (104) Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze avuţiile oamenilor, ca să nu fie trişti şi abătuți, ci să Îl slăvească pe Dumnezeu.
104 (105) Pentru ca oamenii să se pocăiască şi să-şi mărturisească păcatele.
105 (106) Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe oameni ca să nu se îndepărteze de la calea mântuirii.
106 (107) Pentru ca Dumnezeu să îi dea femeii ce nu poate da naştere, putinţa să o facă.
107 (108) Pentru ca Dumnezeu să îi smerească pe vrăjmaşi, ca să îşi schimbe scoparile cele rele.
108 (109) Pentru că Dumnezeu să-i tămăduiască pe cei suferinzi de epilepsie. Sau, pentru ca Dumnezeu să se milostivească de cei ce acuză pe nedrept şi să se pocăiască.
109 (110) Pentru ca tinerii să îi cinstească pe cei bătrâni.
110 (111) Pentru ca judecătorii cei nedrepţi să se pocăiască şi să judece cu dreptate norodul lui Dumnezeu.
111 (112) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe ostaşii ce merg la luptă.
112 (113) Pentru ca Dumnezeu să o binecuvânteze pe văduva cea săracă, ca să îşi poată plăti datoriile şi să se izbăvească de temniţă.
113 (114 şi 115) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe copii cei înapoiaţi cu mintea.
114 (116:1-9) Pentru ca Dumnezue să binecuvînteze şi să aline pe copilaşii cei săraci, ca să nu fie priviţi de sus de copiii celor bogaţi şi astfel să se deprime.
115 (116:10-19) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască groaznică patimă a minciunii.
116 (117) Pentru ca familiile să fie unite şi cu dragoste şi să Îl slăvească pe Dumnezeu.
117 (118) Pentru ca Dumnezeu să îi smerească pe barbari când împrejmuiesc satul şi aduc teamă, şi ca să întoarcă de la scopurile lor cele rele.
118 (119) Pentru ca Dumnezeu să îi zdrobească pe barbari şi să smerească lucrul lor când ucid femei şi copiii nevinovaţi.
119 (120) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască răbdare şi stăpânire de sine celor ce trebuie să vieţuiască cu oameni necinstiţi şi nedrepţi.
120 (121) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe cei robiţi de mânile vrăjmaşului, ca să nu fie schilodiţi înainte de a fi aliberaţi.
121 (122) Pentru că Dumnezeu să îi tămăduiască pe cei ce suferă din pricina „ochiului celui rău”.
122 (123) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască vedere orbilor şi să tămăduiască ochii ce sunt întru durere.
123 (124) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească oamenii de şerpi, ca să nu-i muşte.
124 (125) Pentru ca Dumnezeu să ocrotească câmpurile celor drepţi de oamenii cei răi.
125 (126) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe oamenii ce suferă din pricina unor dureri de cap fără de sfârşit.
126 (127) Pentru ca Dumnezeu să aducă pace unei familii când se petrec certuri.
127 (128) Pentru ca răutatea vrăjmaşului să nu se apropie nicicând de cămine, şi că să fie pacea şi binecuvântarea lui Dumnezeu în familie.
128 (129) Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască oamenii suferinzi de migrene, ori, pentru că Dumnezeu să se milotiveasca de oamenii nesimțitori şi indiscreţi, ce aduc întristare celor sensibili.
129 (130) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască neânfricare şi nădejde celor ce încep o slujba nouă şi nu o cunosc bine încă, ca să nu afle mari greutăţi în lucrul lor.
130 (131) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască pocăinţă şi să aline cu nădejde oamenii, ca să se mântuiască.
131 (132) Pentru ca Dumnezeu să arate milă lumii când din pricina păcatelor noastre au loc necontenit războaie.
132 (133) Pentru ca Dumnezeu să lumineze neamurile şi să devină prietenoase şi oamenii să afle pace.
133 (134) Pentru ca Dumnezeu să îi ocotească pe oameni de orice primejdie.
134 (135) Pentru ca oamenii să se concentreze la vremea rugăciunii şi cugetul lor să se unească cu Dumnezeu.
135 (136) Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe emigranţi când îşi lasă căminele şi pleacă, ca să fie izbăviţi de sălbatici.
136 (137) Pentru ca Dumnezeu să aducă statornicie persoanei cu o fire nestatornică.
137 (138) Pentru ca Dumnezeu să lumineze pe stăpânii locului ca cererile oamenilor să fie tratate cu înţelegere.
138 (139) Pentru ca Dumnezeu să oprească ispitirea oamenilor simţitori cu gânduri de hula.
139 (140) Pentru ca Dumnezeu să îl facă paşnic pe capul familiei care are o fire foarte dificilă şi aduce suferinţă întregii familii.
140 (141) Pentru ca Dumnezeu să îl facă paşnic pe stăpânul sălbatic al unui loc, ce îşi chinuie semenii.
141 (142) Pentru ca Dumnezeu să îl facă paşnic pe răzvrătitul ce face rău; apoi, chiar dacă este kurd, devine un miel. [Sf. Arsenie vietuia în Asia Mică. Kurzii, ce erau adesea soldaţi, aveau o reputaţie printre alte grupuri etnice de a fi luptători violenţi. – n. trad. gr.]
142 (143) Pentru ca Dumnezeu să ocoteasca mama de-a lungul sarcinii, ca să nu piardă copilul.
143 (144) Pentru ca Dumnezeu să îi împace pe oameni când sunt neliniştiţi, ca să nu se petreacă un război civil.
144 (145) Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrul oamenilor, ca să fie bine primit de către Dansul.
145 (146) Pentru ca Dumnezeu să oprească curgerea sângelui, la oamenii ce suferă de ea.
146 (147:1-11) Pentru ca Dumnezeu să îi tămăduiască pe oamenii ce au fost muşcaţi şi răniţi la fălci de oameni răi.
147 (147:12-20) Pentru ca Dumnezeu să aducă pace animalelor sălbatice, ca să nu vatăme oamenii sau roadă câmpului.
148 (148) Pentru ca Dumnezeu să facă apă potrivită, ca oamenii să aibă din belşug şi să Îi dea slavă lui Dumnezeu.[Acestea au fost ale Sf. Arsenie. Următoarele două sunt ale cuviosului Paisie Aghioritul.]
149 (149) Din recunoștiință şi mulţumire lui Dumnezeu pentru multele Sale bunătăţi şi pentru prea plinul dragostei Sale, ce nu cunoaşte limita şi îngăduinţă cu noi.
150 (150) Pentru ca Dumnezeu să dăruiască fericire şi alinare celor întristaţi, fraţi şi surori ale noastre, ce sunt în locuri depărtate, şi acelora dintre fraţii şi surorile.

PARTEA A DOUA: INDEX TEMATIC

(NOTĂ IMPORTANTă: Doar numărul psalmului din Septuaginta este dat în acest index)

AGRICULTURĂ: 1, 26, 30, 50, 52, 62, 66, 71, 83, 124, 147, 148

ANIMALE, neprietenoase: 63, 123, 147

CALAMITĂŢI: 17, 21, 30, 50, 62, 68, 85, 89

CĂLĂTORIE ŞI EMIGRAŢIE: 28, 29, 31, 92, 135, 150

COPII: 22, 76, 109, 113, 114

DUHOVNICEŞTI: 3, 9, 24, 25, 29, 49, 50, 57, 72, 91, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 119, 130, 134, 136, 149

LEGE ŞI GUVERNARE: 14, 16, 32, 36, 47, 51, 59, 72, 82, 84, 93, 101, 108, 110, 137, 140, 141, 143

LUCRU: 2, 38, 39, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 64, 74, 81, 83, 100, 101, 103, 129, 137, 140,144

MOARTE: 33, 150

OCROTIRE: 9, 13, 34, 47, 48, 57, 90, 133

PACE (între prieteni şi în familie): 10, 19, 22, 35, 41, 43, 45, 54, 65, 76, 86, 94, 109, 116, 126, 127, 139

PACE ŞI RĂZBOI: 26, 33, 42, 73, 78, 93, 107, 111, 117, 118, 120, 127, 131, 132, 135, 140, 141, 143

PREOCUPĂRI SOCIALE: 20, 32, 35, 38, 51, 53, 59, 77, 80, 81, 87, 93, 101, 110, 112, 113, 114, 119, 124, 137, 140

PROPRIETATE: 14, 15, 23, 47, 83, 103, 124

SĂNĂTATE, a femeilor: 18, 19, 40, 67, 75, 106, 142, 145

SĂNĂTATE, sufletească/mintală: 4, 7, 8, 9, 11, 24, 27, 41, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 84, 97, 100, 103, 128, 136, 138

SĂNĂTATE, trupească: 5, 12, 28, 36, 37, 44, 56, 58, 63, 79, 86, 88, 95, 102, 108, 122, 125, 128, 145, 146
VRĂJI ŞI DIAVOLI: 5, 6, 8, 9, 13, 33, 57, 65, 90, 94, 96, 121
Împotriva vrăjmaşilor, care te asupresc: Psalmii 3, 19, 30 şi 31.
Când bântuie ciuma sau alte boli, la noi sau în altă parte: Psalmul 90.
După ce ai căzut în păcat: Psalmii 50, 45, 46, 70 şi 72.
Când mergi să te judeci cu cineva: Psalmii 20 si 75.
Când te apucă frica: Psalmii 6, 66 si 76.
Când te supără necuratul: Psalmul 37.
În închisoare, în robie sau când cazi prizonier: Psalmul 69.
La dezlănţuirea fulgerelor şi trăznetelor, sau când bate grindina: Psalmul 84.
Când mergi la război: Psalmul 84.
Când începi să faci pâine din recoltă nouă, să guşti din vinul nou, sau să mănânci întâi din orice fel de poame: Psalmul 33.

http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=1

Publicitate

2 comentarii la „Psalmi care se citesc în anumite împrejurări

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s