Rugăciunea către Sfântul Efrem cel Nou a celui cuprins de depresie şi anxietate


21

Rugăciunea către Sfântul Efrem cel Nou a celui care se întristează ori se înfricoşează adeseori

Bunule Părinte Efrem, foarte adesea mintea mea este cuprinsă de întristare şi mi se pare că inima îmi e ca o frunză bătută de vânt, care este cu totul nestatornică. Puţina linişte pe care o am mi se spulberă la cea mai mică frică pe care o întâmpin şi, puţin câte puţin, această simţire se preschimbă în spaimă şi panică. Aceasta cuprinzându-mă, mă paralizează cu totul, iar sufletul meu se simte pierdut şi al nimănui. Doar cuvintele de rugăciune mai domolesc întrucâtva această stare şi îmi îngăduie să răsuflu în întunericul şi spaima ce mă cuprind. Ajută-mi şi mie cu grăbire, Sfinte Părinte Efrem, căci nu ştiu ce să mai fac şi la cine să mai merg. Tu înţelegi mai bine ca oricine starea în care mă aflu, pentru că ţie ţi-a fost înmiit mai greu atunci când te batjocoreau, te schingiuiau şi te ucideau acei oameni cu inimi păgâne. Pune şi în inima mea o picătură din răbdarea şi tăria ta mucenicească şi astfel, tămăduieşte-mă şi întremează sufletul meu cel zdrobit de pătimirea fricii şi a mâhnirii. Deschide-mi şi mie cale senină, spre a împlini în viaţa mea învăţătura Evangheliei, şi mă izbăveşte de toată slăbiciunea şi nestatornicia minţii şi a inimii. Ajută-mă să înţeleg din viaţa şi pătimirile tale care este puterea poruncilor Domnului Hristos, ca şi eu, împlinindu-le după putere, să dobândesc măcar puţin dintru dragostea şi înţelepciunea ta nepieritoare. Pentru marea şi nespusa ta bunătate, fii şi mie prieten, dumnezeiescule Efrem, împreună-călătorind cu mine în răstimpul vieţuirii pământesti, ca, povăţuindu-mă şi luminându-mă în chip tainic, să pot ajunge în Împărăţia cea Veşnică, unde străluceşte de-a pururi cu razele dragostei Preasfânta şi de viaţă făcătoarea Treime – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin.

Cât de odihnitor îi este celui ce trece printr-o mâhnire adâncă să abiă pe cineva alături, cineva care să-l asculte, să-l înţeleagă, să nu-l judece, să-l primească aşa cum este, dar mai presus de acestea să aibă nădejde că, prin credinţă şi rugăciune, lucrurile se pot preschimba în bine! Cu mult mai greu însă le este celor care trăiesc singuri ori sunt părăsiţi de toţi, căci acestora nu este cine să le vadă şi să le audă lacrimile şi suspinurile, neavând un semen alături. Însă ei sunt cu prisosinţă sub privirea atotveghetoare a lui Dumnezeu, Cel Care prin tainica Sa înţelepciune ni l-a dăruit tuturor pe Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou. Mulţi sunt oamenii care au fost ajutaţi de Sfântul Efrem cel Nou să treacă peste depresie sau peste sentimentele de întristare. Din acest motiv Sfântului Efrem cel Nou este cunoscut ca fiind „Izbăvitorul celor cuprinşi de întristare şi de depresie”.

Sursa: http://e-dimineata.ro/rugaciunea-catre-sfantul-efrem-cel-nou-a-celui-cuprins-de-depresie-si-anxietate/

Publicitate

Un comentariu la „Rugăciunea către Sfântul Efrem cel Nou a celui cuprins de depresie şi anxietate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s