Tropar la Cinstirea Icoanei Maicii Domnulu„Odighitria” de Xenofont


Icoanei tale celei sfinte, numită îndrumătoarea, închinându-i-se acum cu multă credinţă, te lăudăm, Curată Fecioară, căci ea ne-a fost adusă în chip minunat, revărsând către noi minunile tale şi izbăvindu-ne din toate nevoile; de aceea, cu dragoste strigam ţie:

Slavă milostivirii tale, Curată, slavă pavezei tale, slavă purtării tale de grijă, Una Prealăudată.

Publicitate