Acatist pentru liniştirea sufletului


580624_416875255059517_1200750611_n

https://multumesc.mobi/2014/11/23/rugaciunile-incepatoare-care-se-citesc-inainte-de-orice-acatist/

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!

TROPARUL (Glas 1)

Liniștitorul Cel Sfânt și minunat al valurilor înspumate și salvatorul trupesc și sufletesc al Sfântului Petru, liniștește-ne pe noi sufletește și trupește și salvează pe toți aleșii Tăi din focul ce va fi să vină, ca să-Ți cântăm: Iisuse, salvator ceresc, salvează-ne pe noi păcătoșii.

CONDAC 1

Trimis ai fost de Dumnezeu pe pământ să salvezi neamul omenesc de la prăbușire totală, iar noi, cei de acum, Îți cântam: Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

ICOS 1

Planul cel Sfânt și Dumnezeiesc a fost realizat prin Tine, Doamne Iisuse, Care ai acceptat smerita lucrare de a Te întrupa în pântecul Preacuratei Maicii Tale, Tu Care ești necuprins în ceruri, ai fost cuprins de pântece feciorelnic, iar noi cântăm așa :

Iisuse, liniștea copiilor noștri,

Iisuse, liniștea celor tulburați,

Iisuse, liniștea celor înviforați cu idei sau fapte rele,

Iisuse, liniștea celor împovărați cu minciuni sau vorbe deșarte,

Iisuse, liniștea celor smeriți,

Iisuse, liniștea celor ce nu sunt amăgiți,

Iisuse, liniștea celor curați la suflet,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 2

Dragoste multă având Maica de la Tine, nu s-a tulburat când I s-a vestit de dreptul Simion, că prin sufletul ei va trece sabia, ci mai vârtos a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 2

Sfânta Familie, compusa din Preacurata Fecioară, Dreptul Iosif – protectorul si micuțul prunc Iisus, nu s-a tulburat la vestirea de către Îngerul trimis din Împărăția Cerurilor, care a zis: ” – Scoală, Iosife, ia pruncul și pe Fecioara și fugi în Egipt, că Irod împăratul a pus gând rău pruncului”. Cu toții ascultând, ați făcut așa cum s-a poruncit, iar noi cântăm din toata inima așa :

Iisuse, liniștea Sfintei familii,

Iisuse, liniștea familiilor noastre,

Iisuse, liniștea rugăciunilor noastre,

Iisuse, liniștea Sfinților Îngeri păzitori,

Iisuse, liniștea Sfinților ocrotitori,

Iisuse, liniștea Heruvimilor mângâietori,

Iisuse, liniștea Serafimilor ascultători care cânta melodios,

Iisuse, liniștea Sfinților Îngeri de la tronul Tău ceresc,

Iisuse, liniștea Domniilor cerești,

Iisuse, liniștea Sfinților Arhangheli și a oștirilor cerești ordonate,

Iisuse, liniștea Scaunelor cerești,

Iisuse, liniștea Începătoriilor,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 3

Întorcându-vă din Egipt și stabilindu-vă țn Nazaret, ati căutat liniștea cea minunată, lucrând în pace și cântând lui Dumnezeu : Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 3

La vârsta de 12 ani, trup de copil având, dar inteligența fiind Dumnezeiască, ai uimit pe toți învățații timpului acela, cărora, timp de trei zile, le-ai explicat adevărurile sfinte, drept pentru care unii s-au lămurit, iar noi cu liniște și pace în suflet cântăm :

Iisuse, liniștea Nazaretului,

Iisuse, liniștea pământească,

Iisuse, liniștea lucrătorilor cinstiți,

Iisuse, liniștea copiilor ascultători,

Iisuse, liniștea dezbaterilor sfinte,

Iisuse, liniștea celor ce Te-am auzit,

Iisuse, liniștea celor ce Te-am ascultat,

Iisuse, liniștea celor pe care I-ai învățat,

Iisuse, liniștea celor pe care I-ai luminat,

Iisuse, liniștea celor care, pe calea Adevărului au umblat,

Iisuse, liniște duhovnicească,

Iisuse, liniște nepricepută de mintea omenească,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 4

Tulbureala vremurilor acelora și vuietul zgomotos al evenimentelor din timpul tinereții Tale pământești nimic rău nu Ți-au făcut, Doamne Iisuse, ci pe toate le-ai petrecut, iar noi cântăm cu drag : Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 4

Dincolo de vremuri a fost Tatăl Ceresc, Care Te-a ocrotit, cu ocrotire cerească, nimeni nu s-a atins de Tine, fiindcă ai fost supravegheat și îndrumat, iar noi din toata inima strigăm:

Iisuse, liniștea tinereților tale,

Iisuse, liniștește și pe tinerii din zilele noastre,

Iisuse, liniștea celor din jurul tău,

Iisuse, liniștea celor ce te-au dorit mereu,

Iisuse, liniște netulburată,

Iisuse, liniște mult visată,

Iisuse, liniște neînviforată,

Iisuse, liniște necurmată,

Iisuse, liniște mult prea-adevărată,

Iisuse, liniște nefurată,

Iisuse, liniște ponderată,

Iisuse, liniște prea-curată,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 5

Botezând la Iordan, Sfântul Ioan Botezătorul aducea pace și liniște în sufletele multora, iar când te-a văzut a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatele lumii!”, iar noi cu toții într-un glas să cântăm : Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 5

Zbuciumul multora s-a potolit la botezul Sfântului Ioan, iar la botezul Tău, Doamne, glas ceresc s-a auzit de la Tatăl, Care spunea: „Acesta este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit”, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, S-a așezat pe umărul Tău, apoi plecând în pustiu, în pace și liniște ai postit 40 de nopți, rugându-te către Tatăl Ceresc, iar noi cântăm:

Iisuse, liniștea celor botezați,

Iisuse, liniștea celor ce se pocăiesc,

Iisuse, liniștea celor ce la nimeni rău nu doresc,

Iisuse, liniștea celor ce au auzit glasul părintesc al Tatălui Ceresc,

Iisuse, liniștea celor ce postesc,

Iisuse, liniștea celor ce cu buna nevoință se nevoiesc,

Iisuse, liniștea celor ce Te iubesc,

Iisuse, liniștea celor ce în virtuți creștinești înfloresc,

Iisuse, liniștea celor ce slăvesc pe Bunul Dumnezeu,

Iisuse, liniștea celor ce slăvesc Puterile Cerești,

Iisuse, liniștea celor ce nu se grăbesc să facă rău,

Iisuse, liniștea celor ce sunt ca Tine,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 6

Într-un mod foarte liniștit l-ai alungat pe vicleanul ispititor care era dornic să vadă, Cine ești, si Tu I-ai poruncit să meargă înapoia Ta și să se închine lui Dumnezeu, iar el fugind, nu I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 6

După postirea minunată în pustiu și după alungarea ispititorului vrăjmaș ai început să alegi pe Sfinții Apostoli din oameni, neținând cont de vârsta lor, iar noi așa cântăm: Iisuse, liniște Dumnezeiască pe pământ,

Iisuse, liniște sfântă și strălucitoare,

Iisuse, liniște minunată, Care niciodată nu moare,

Iisuse, liniște binecuvântată de Tatăl nostru Cel Ceresc,

Iisuse, liniștea rugăciunii smerite,

Iisuse, liniștea viețuirii cinstite,

Iisuse, liniștea în duh și adevăr,

Iisuse, liniștea Sfinților Apostoli,

Iisuse, liniștea celor ce te-au cunoscut,

Iisuse, liniștea celor cu vârsta înaltă,

Iisuse, liniștea celor cu vârsta mijlocie,

Iisuse, liniștea feciorilor și a fecioarelor curate,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 7

Propăvăduind Sfânta Evanghelie, ai făcut minuni mari, ai plătit vama cu un ban scos din gura unui pește, ai înviat morții, scoțând rudele din zbuciumul provocat de moartea celor apropiați, ai oprit vântul și valurile mării cu puterea Ta supra-omenească, l-ai salvat pe ucenicul Tău Petru de la înnec, iar altă dată pe toți cei 12 Apostoli, care strigau înfricoșați: „Scoală, Doamne, ca noi pierim!” așa și noi acum strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 7

Oamenii care au văzut certarea mării și oprirea vântului au rămas mirați și se întrebau: „Cine este Acesta, de care vântul și valurile mării ascultă?” Iar noi acum liniștiti cântăm:

Iisuse, liniștitorul valurilor marii,

Iisuse, liniștitorul vântului,

Iisuse, liniștitorul sufletelor Sfinților Apostoli,

Iisuse, liniștitorul întregului zbucium,

Iisuse, liniștitorul sufletelor celor aleși de tine,

Iisuse, liniștitorul celor ce s-au neliniștit,

Iisuse, liniștitorul celor ce s-au întrebat,

Iisuse, liniștitorul celor ce pe toate le-au priceput,

Iisuse, liniștitorul celor ce sunt în multe nevoi,

Iisuse, liniștitorul celor ce sunt oameni ca noi,

Iisuse, liniștitorul celor smeriți și binecuvântați,

Iisuse, liniștitorul celor greu încercați,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe supușii Tăi.

CONDAC 8

Cei care au fost zbuciumați de duhurile răului, nu puteau dormi și nici locui în așezăminte omenești, iar lui Dumnezeu nu puteau să-I cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 8

În mai multe rânduri ai scos duhurile rele din oameni, din copii sau femei, curățându-i, luminându-i și liniștindu-i, iar noi cântăm așa:

Iisuse, liniștitorul celor care au fost bântuiți de duhuri rele,

Iisuse, liniștitorul celor ce nu puteau locui în locuințe

Iisuse, liniștitorul celor ce au trăit în morminte,

Iisuse, liniștitorul celor ce aveau duh rău și ieșeau la drum,

Iisuse, liniștitorul și curățitorul Mariei Magdalena,

Iisuse, liniștitorul femeii cananeence,

Iisuse, liniștitorul și vindecătorul femeii cananeence,

Iisuse, liniștitorul copilului care era aruncat în foc sau apă de duhurile rele,

Iisuse, liniștitorul și vindecătorul oamenilor chinuiți de duhurile necurate,

Iisuse, liniștitorul creștinilor,

Iisuse, liniștitorul sfânt și preacurat, biruitor asupra tuturor relelor,

Iisuse, liniștitorul celor ce nu te știau,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe supușii Tăi.

CONDAC 9

Voind unii, tulburați cu duhul, să Te ia și să Te arunce într-o prăpastie, nimic nu au reușit, căci, trecând printre ei, ai plecat din locul acela, iar aceia nedându-și seama de nimic, nu cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 9

Unii nu au vrut să asculte vestea bună a Împărăției Cerurilor, ci se nelinișteau, iscodind sau căutând motive Fiului lui Dumnezeu, dar toți fiind loviți în fapta sau în cuvânt de Duhul Domnului Iisus Hristos, plecau fără cuvânt de încrâncenare, iar noi cântăm așa:

Iisuse, liniștitorul celor ce au vrut să Te arunce în prăpastie,

Iisuse, liniștitorul celor ce aprig se porniseră împotriva Ta,

Iisuse, liniștitorul celor ce Te urmăreau fără motiv,

Iisuse, liniștitorul celor ce Te iscodeau,

Iisuse, liniștitorul celor ce cu dragoste Te priveau,

Iisuse, liniștitorul și vindecătorul soacrei Sfântului Petre,

Iisuse, liniștitorul sutașului căruia I-ai vindecat sluga,

Iisuse, liniștitorul și speranța celui vindecat la Siloam,

Iisuse, liniștea și vederea orbului din naștere,

Iisuse, liniștea leproșilor vindecati,

Iisuse, liniștea surorilor lui Lazăr, cel înviat după 4 zile,

Iisuse, liniștea lui Zaheu vameșul, care s-a pocăit de faptele lui,

Iisuse, linistește sufletele noastre și salvează pe supușii Tăi.

CONDAC 10

Oamenii cei răi, văzând minunile Tale și propovăduirea Ta cea minunată, împinși de duhuri rele, s-au gândit să Te prindă, uitând să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 10

Știind că vei fi trădat, prins și răstignit, de trei ori ai vestit Apostolilor Tăi, pătimirile tale, apoi, schimbându-te la față, pe muntele Taborului, le-ai arătat ființa Ta Dumnezeiască, iar ei, neputând privi întreaga-Ți strălucire, au căzut jos, iar noi cu cinste strigăm :

Iisuse, liniște dorită,

Iisuse, liniște neoprită,

Iisuse, liniște sfântă, Care nu te-ai tulburat ușor,

Iisuse, liniște primitoare de vești rele,

Iisuse, liniște primitoare de patimi,

Iisuse, liniște strălucitoare, Care Te-ai arătat în muntele Tabor,

Iisuse, liniște cuprinzătoare dintre Moise și Ilie,

Iisuse, liniște arătătoare de Dumnezeu,

Iisuse, liniște cu efect minunat,

Iisuse, liniște cutremurătoare,

Iisuse, liniștea mea de viața viitoare,

Iisuse, liniște sfântă, cu adâncă chemare,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 11

Bătrânii, cărturarii și arhiereii au beneficiat de un trădător, pe nume Iuda Iscariotul, care, neliniștit fiind, a acceptat să facă vânzare pentru 30 de arginți, uitând să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 11

Făcând Cina de Taină, Care înfricoșătoare era, datorita relelor ce se lucrau, împreună cu cei 12 Apostoli ai stat la masa, iar celui ce urma să Te trădeze, I-ai spus cu liniște Dumnezeiască: „du-te și împlinește ce ai de împlinit”. După ce trădătorul a plecat, împreună cu ceilalți ai intrat în grădina Ghetsimani, unde lacrimi de sânge curgeau din ființa Ta Dumnezeiască, iar Tatăl Ți-a trimis un Sfânt Înger de întărire, iar noi cântăm așa:

Iisuse, liniște de nedescris pentru noi,

Iisuse, liniște desăvârșită în fața multor nevoi,

Iisuse, liniște minunată, Care ai înfruntat pe trădător,

Iisuse, liniște de nedescris, Care nu l-ai oprit pe trădător,

Iisuse, liniște tainică, Care pentru tot Te-ai pregătit,

Iisuse, liniște înfricoșătoare la Cina cea de Taină,

Iisuse, liniștea celor rămași cu Tine,

Iisuse, liniștea rugăciunii Tale,

Iisuse, liniștea lacrimilor amare,

Iisuse, liniștea lacrimilor de sânge,

Iisuse, liniștea minunată, Care ai văzut pe Îngerul de întărire,

Iisuse, liniștea dispusă spre jertfă și sacrificiu suprem,

Iisuse, liniștește sufletele noastre și salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 12

Oamenii cei răi, însoțiți de trădător, au venit în grădina Ghetsimani, au luat pe Domnul Iisus și L-au legat, iar Petru Apostolul, aprinzându-se, a tras sabia și a tăiat urechea lui Malhus, iar Domnul Iisus I-a zis: „Baga sabia la loc în teaca, că cel ce dă cu sabia, de sabie va pieri.” Atunci toți s-au risipit, iar cei ce L-au luat pe Domnul Iisus nu au cântat : Aliluia! Aliluia! Aliluia!

ICOS 12

Ai fost supus judecății nedrepte, Doamne Iisuse, ai fost purtat de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod (Antipa), ai fost îmbrăcat cu haină roșie, cu cununa de spini pe cap, cu trestie bătut, la stâlp legat și biciuit, spre Golgota dus cu crucea în spate, iar femeile plângeau. Însă Tu le-ai spus: „nu Mă plângeți pe Mine, fiice ale Ierusalimului, ci plângeți-vă pe voi!” Apoi, răstignit pe cruce, ai zis : „Iartă-le, Tată Ceresc, că aceștia nu știu ce fac”, după care ai strigat cu glas tare: ”Tată Ceresc, în mâinile Tale îmi dau Duhul Meu!”. Atunci, cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a rupt în două, Prea Curata Maica Ta s-a întristat, iar noi strigăm așa :

Iisuse, liniștea Celui Ce pe toate le-ai acceptat,

Iisuse, liniștea îndurărilor,

Iisuse, liniștea suferințelor,

Iisuse, liniștea îndurată a celor ce Te-au urmat la calvar,

Iisuse, liniștea celor ce Te plângeau,

Iisuse, liniștea Veronicăi, care pe față Te-a șters,

Iisuse, liniștea minunilor de pe ultimul drum,

Iisuse, liniștea iubitorilor Tăi de acum,

Iisuse, liniștea puterii Tale Dumnezeiești, Ce mult ai suferit pentru noi,

Iisuse, liniștea celor iertați,

Iisuse, liniștea tâlharului binevoitor,

Iisuse, liniștea Sfântului Ioan Evanghelistul, care a luat-o în grijă pe Preacurata Maică a Ta,

Iisuse, liniștește sufletele noastre ți salvează pe aleșii Tăi.

CONDAC 13

A treia zi după scripturi ai înviat, Doamne, Iisuse Hristoase, iar noi, creștinii din România și din toată lumea, cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia (de 3 ori) Apoi Icos 1 si apoi Condac 1.

Rugăciune pentru liniștirea sufletească

Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorule al nostru, protectorule și binefăcătorule al întregii omeniri, liniștește sufletele noastre cele zbuciumate și ne îndeamnă pe toți pe calea mântuirii și a sfintei conlucrări cerești. Amin.

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s