Rugăciuni la vreme de necazuri, pericole, nenorociri


icon19

Mică rugăciune la necazuri şi supărări

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi întristările chinuitoare mă îngrozesc, dar întru Tine este toată nădejdea mea. Tu cunoşti toată pricina răului ce mă bântuie. La Tine perii capului meu sunt număraţi. La Tine, deci, scap şi pe Tine te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet şi trup şi să-mi ajuţi să birui toate ispitele care mă învăluiesc. Pentru că Tu eşti întărirea, scăparea şi izbăvitorul meu, Hristoase, Dumnezeule şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Marea rugăciune la vremuri de grea încercare, necazuri, pericole şi nenorociri

trinitypalaiostrianginscript_1

Doamne Dumnezeule, norii negri ai nenorocirilor se îngrămădesc asupra capului meu şi întristările chinuitoare mă îngrozesc. Dar, deşi sufăr, eu nu cârtesc împotriva Ta, Preabunule, căci Tu eşti totdeauna sprijinitorul meu şi piatră cea neclintită, pe care sunt întemeiate nădejdile mele. Tu cunoşti, Dumnezeule, pricinile nenorocirilor şi întristărilor mele şi îngrijeşti de soarta mea.

Deşi sufăr, Doamne, eu ştiu că Tu mă iubeşti şi această încredinţare mă încurajează. Plin de nădejde în dragostea şi bunătatea Ta, nu voi lasă să mă biruiască împotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj, pentru că eu cred că, având ajutorul Tău, voi ieşi biruitor.

Cel ce cârmuieşti lumea şi soarta muritorilor, cârmuieşte şi corabia vieţii mele, cea izbită de valurile ispitelor, spre liman liniştit. Înţelepciunea Ta să mă povăţuiască pururea în calea binelui şi a fericirii, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor Tăi.

Amin.

Doamne Dumnezeule, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în Rai pe strămoşii noştri Adam şi Eva, spre a le încerca ascultarea şi supunerea lor; Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească cu îngroziri şi cu suferinţe grele pe Dreptul Iov, pentru a se vădi şi mai lămurit virtuţile şi credinţă lui întru Tine; Cel ce ai dat îngăduinţă satanei să se apropie cu ispitire de Însuşi Fiul Tău, pentru ca, înfrânt şi ruşinat, acel duh blestemat să audă din gură Mântuitorului lumii cuvintele: „Înapoia mea, satano, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti!”. Cel ce tuturor Drepţilor şi Sfinţilor Tăi le-ai dat vremuri de ispitire, de primejdii şi de grele îndoieli, pentru ca, prin ele lămurindu-se, să biruie şi să rămână şi mai întăriţi în credinţă, în nădejdea, în dragostea şi în supunerea cea către Tine.

Însuţi, Atotputernice şi Preabunule Stăpâne, ajută-mă în această clipă grea, când duhul satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli şi amăgiri viclene îmi frământă inima. Arată-mi, Milostive Doamne, adevărul şi calea Ta cea dreapta, pentru ca, biruind greaua încercare din clipă de acum, să mă bucur de cuvintele Apostolului Tău Iacob, care zice: „Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci, lămurit făcându-se, va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu tuturor celor ce Îl iubesc pe El”.

Dăruieşte-mi, Stăpâne Doamne, inima curată şi credinţă tare, pentru că în aceste clipe grele să cant împreună cu Proorocul Tău David: „Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea. Mulţi zic sufletului meu: nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui! Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea eşti şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc: Dințiii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea, şi peste tot poporul Tău binecuvântarea Ta.” Amin.

Rugăciunea Sfintei Cruci

56396050_10157259136162459_7808118362214498304_n

Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa Lui toţi cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul, cum se topeşte ceară de la faţa focului, aşa să piară diavolii de la faţa celor ce-L iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cu semnul Crucii şi zic cu veselie: Bucură-te, Preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, care alungi diavolii cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, care S-a pogorât la Iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit pe tine nouă, Cinstită Crucea Sa, spre alungarea a tot pizmașul. O, Preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, ajută-mi împreună cu Sfânta Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, şi cu toţi Sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

19260451_10155446139287459_8186054303486121470_n

Îngrădeşte-mă, Doamne Dumnezeule, acoperă-mă şi păzeşte-mă, cu puterea Cinstitei şi de viaţă purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin.

2-rug-intristare

Rugăciune de lăsare în voia Domnului

În mâinile milostivirii Tale celei mari, Dumnezeul meu, încredinţez astăzi sufletul şi trupul meu, simţirile şi graiurile mele, sfaturile şi gândurile mele, lucrurile şi toate cele trebuincioase sufletului şi trupului meu. Iar Tu, Doamne, binecuvântează-mă, miluieşte-mă Doamne, şi mă izbăveşte de tot răul, ca petrecând aici pe pământ viaţă fără de păcat în toate zilele vieţii mele, să ajung la viaţa cea veşnică cu Sfinţii Tăi în Împărăţia Ta şi cu dânşii să te slăvesc în veci. Amin.

dumnezeu

Doamne Dumnezeule, Dumnezeul părinţilor noştri, Dumnezeul milei şi al îndurării şi al iubirii de oameni, în toată vremea şi în tot ceasul, în tot locul şi în tot lucrul întăreşte-mă Tu, Doamne, Dumnezeule, cu putere, cu tărie, cu credinţă, cu nădejde, cu răbdare, cu ştiinţă şi înţelepciune de la Tine. Luminează-mă Tu, Doamne Dumnezeule cu Sfânta voia Ta, ajută-mă a o înţelege eu pe ea şi numai pe ea a o face. Fie mie după cuvântul Tău, Doamne, Dumnezeule, întăreşte-mă în cele ce voi suferi şi ajută-mă ca de acum înainte să nu mai greşesc înaintea sfintei Tale fețe şi a Maicii Tale Preacurate.

56508767_1989310751196810_6075712693140979712_n

Maică Preacurată şi pururea Fecioara Maria, Tu, care ai nespusă bogăţie de milostivire şi tuturor le întinzi mâna de ajutor, tămăduind neputinţele şi neștiințele, tulburările şi frica, toate bolile şi patimile, cu putere de sus întăreşte-mă, Stăpână Preabună, şi pe mine, robul Tău (roaba Ta), care sunt atât de nevrednic şi neputincios sufleteşte şi trupeşte, şi mă învredniceşte de cercetarea ta şi purtarea ta de grijă, alungând de la mine negura mâhnirii şi a întristării de care sunt atât de cuprins. Acoperă-mă, Maică Preacurată, cu Sfânt Acoperământul Tău, ajută-mă şi învaţă-mă ca pe un neputincios ce sunt, hrăneşte-mă ca pe un străin, că prin tine mântuit fiind, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia!

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Saint-Archangel-Michael-Hand-Painted-Greek-Orthodox-Icon-1

Unde umbrează darul tău, Arhanghele, de acolo se izgoneşte puterea diavolului, căci nu poate răbda lumina ta luceafărul cel ce a căzut. Pentru aceasta săgeţile lui, cele de foc purtătoare, cele pornite asupra mea, stinge-le prin mijlocirea ta, izbăvindu-mă pe mine de smintelile lui, vrednicule de laudă, Mihaile Arhanghele!

Doamne, miluieşte-mă!

Doamne, iartă-mă!

Doamne, ia-mă în paza Ta!

Nădejdea mea este Tatăl!

Scăparea mea este Fiul!

Acoperământul meu este Duhul Sfânt!

Treime Sfânta slavă Ţie!

Sursa: http://www.parohia-precupetii-vechi.ro/rugaciuni_la_necaz.htm

Publicitate

2 comentarii la „Rugăciuni la vreme de necazuri, pericole, nenorociri

  1. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenționare! Am modificat greșelile provenite din transformarea textului fără diacritice într-unul c prea multe! Cer iertare pentru faptul că nu am verificat mai atent corectitudinea textului final! Doamne ajută!

    Apreciază

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s